Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 72

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q="HSGR"
Check title to add to marked list
Sort by
help
More than fear induction : toward an understanding of people's motivation to be well-prepared for emergencies in flood prone areas \ Risk analysis [Scientific article]
Boer, J. de \ Botzen, W.J.W. \ Terpstra, T. \ 2015
This article examines the extent and manner to which evaluations of flood-related precautions are affected by an individual's motivation and perception of context. It argues that the relationship between risk perception and flood risk preparedness ca ...
help
Hotspot Grote Rivieren : regionale adaptatiestrategie [Monograph]
Waveren, H. van \ 2015
‘Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel’. Dat is het motto van de voorkeurstrategie van het Deltaprogramma voor het rivierengebied. Daar zou nog een ander motto aan kunnen worden toegevoegd: ‘Wateropgave en ruimtelijke adaptati ...
help
Knowledge for Climate 2008-2014 [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
This is the final report (eindrapport) of the national Knowledge for Climate (KfC) research program. The program was set up in 2007 to explore the consequences of climate change for the Netherlands and how they should be managed. To that end, an inde ...
help
Kennis voor Klimaat 2008-2014 : verantwoording en resultaten [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
Dit is het eindrapport van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (KvK). Het programma is in 2007 opgezet om de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Daartoe is een onafhankelijke stichtin ...
help
You have been framed! : how antecedents of information need mediate the effects of risk communication messages \ Risk analysis [Scientific article]
Terpstra, T. \ Zaalberg, R. \ Boer, J. de \ Botzen, W.J.W. \ 2014
This study investigates the processes that mediate the effects of framing flood risks on people's information needs. Insight into the effects of risk frames is important for developing balanced risk communication that explains both risks and benefits ...
help
Europese Rivieren Omarmd : de Gordiaanse knoop ontwaard? [Presentation]
Poels, K. \ 2014
Poels, K. (2014). Presentatie werkconferentie Europese rivieren omarmd: 'Royal HaskoningDHV, Room for the River, Deltaprogram projects', 30 januari.
help
Europese Rivieren Omarmd : de Gordiaanse knoop ontwaard? (voorheen: een frisse kijk op ons rivierenland) [Presentation]
Vriend, M. de \ 2014
Vriend, M. de (2014). Presentatie werkconferentie Europese rivieren omarmd: 'De Waterwolf getemd?', 30 januari. Door Marnix de Vriend Trekker ORAS HS Grote Rivieren. Inhoud presentatie: 1. Wie ben ik, wat is mijn visie op de Delta Nederland en hoe is ...
help
Enkele aandachtspunten en suggesties uit Kennis voor Klimaat thema 1 [Presentation]
Klijn, F. \ 2014
Klijn, F. (2014). Presentatie werkconferentie Europese rivieren omarmd: 'Enkele aandachtspunten en suggesties uit Kennis voor Klimaat thema 1 ORAS HS', 30 januari.
help
'Foreign perspectives - Great Britain' [Presentation]
Barker, R. \ 2014
Barker, R. (2014). Presentatie werkconferentie Europese rivieren omarmd: 'Foreign perspectives - Great Britain', 30 januari.
help
Adaptief rivierbeheer: schakelen tussen schalen [Presentation]
Buuren, A. van \ 2014
Buuren, A. van (2014). Presentatie werkconferentie Europese rivieren omarmd: 'Adaptief rivierbeheer: Schakelen tussen schalen', 30 januari.
help
'Deltaprogramma Rivieren – op weg naar DP2015' [Presentation]
Aarsen, L. van den \ 2014
Aarsen, L. van den (2014). Presentatie werkconferentie Europese rivieren omarmd: 'Deltaprogramma Rivieren – op weg naar DP2015', 30 januari.
help
Improving flood risk communication by focusing on prevention-focused motivation \ Risk analysis [Scientific article]
Boer, J. de \ Botzen, W.J.W. \ Terpstra, T. \ 2014
This article proposes an approach to flood risk communication that gives particular emphasis to the distinction between prevention and promotion motivation. The article describes how the insights worked out in practice, using a flood risk communicati ...
help
Integrated, transboundary climate-adaptation governance : exploring essential steps for the development of a cross-border and integrated climate-adaptation strategy [Monograph]
Eerd, M. van \ Wiering, M. \ Meijerink, S. \ 2014
Met behulp van een literatuurstudie is gezocht naar de noodzaak en mogelijkheden voor een grensoverschrijdende en geïntegreerde aanpak van klimaatverandering. Tevens is een analyse verricht van de methoden van ‘best practices’ op het gebied van klima ...
help
Inspiratiedocument klimaatadaptatie grote rivieren [Monograph]
Vriend, M. de \ 2014
Inspiratiedocument over klimaatadaptatie langs de Rijn, Maas, Waal, Nederrijn, IJssel, Merwede en Lek. Het blikt vooruit naar handelingsperspectieven voor de langere termijn (2050-2100). Beschouwend. Op basis van een 16-tal vertrouwelijke bilaterale ...
help
Transboundary aspects of water safety : assessment of the state of the art of cross-border cooperation on water safety in the Rhine and Meuse catchments [Monograph]
Eerd, M. van \ Wiering, M. \ Meijerink, S. \ 2014
De maatgevende afvoer van de Rijn en Maas in Nederland wordt beïnvloed door de afvoer en de genomen waterbeheersmaatregelen in de buurlanden. Bovenstroomse maatregelen heb-ben een invloed op benedenstroomse waterstanden en andersom. Daarnaast kan het ...
help
Framing of risk and preferences for annual and multi-year flood insurance \ Journal of economic psychology [Scientific article]
Botzen, J.W.W. \ Boer, J. de \ Terpstra, T. \ 2013
The decision of many individuals in floodplains to not purchase flood insurance may impair the risk-spreading function of flood insurance markets. This study estimates the effectiveness of risk communication frames and insurance policy conditions in ...
help
Governance of flood risk management in a time of climate change: the cases of Jakarta and Rotterdam \ Environmental politics [Scientific article]
Ward, P.J. \ Pauw, W.P. \ Buuren, M.W. van \ Marfai, M.A. \ 2013
Traditionally, flood management has concentrated on providing protection against floods using technical measures, but there is currently an international shift towards more integrated flood risk management, whereby flood risk is defined as the probab ...
help
Adaptation to Meuse flood risk [Monograph]
Ward, P.J. \ Aerts, J.C.J.H. \ Keizer, O. de \ Poussin, J.K. \ cop. 2013
Het risico van overstromingen zal naar verwachting toenemen in de toekomst. Het is dus van belang om te begrijpen hoe en waarom dit risico zal veranderen, en hoe we ons kunnen aanpassen aan dit risico. Uit dit onderzoek blijkt dat in Nederlands Limbu ...
help
Assessment of upstream flood risk in the Rhine Basin : synthesis report [Monograph]
Bubeck, P. \ Linde, A. te \ Aerts, J. \ [2013]
This research shows that the risk from extreme flood events along the Rhine will not be stationary and might increase considerably during the coming decades. The implementation or strengthening of flood defense measures, such as retention basins and ...
help
Robuustheidsanalyse bedijkte Maas [Monograph]
Mens, M. \ IJmker, J. \ Schielen, R. \ Asselman, N. \ Klijn, F. \ 2013
Om het rivierengebied voor te bereiden op klimaatverandering en socioeconomische ontwikkelingen, verkent het Deltaprogramma Rivieren verschillende strategieën met daarbij horende maatregelpakketten. Deze worden beoordeeld op basis van overstromingsri ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.