Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 25

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q="HSGR06"
Check title to add to marked list
Sort by
help
Kennis voor Klimaat 2008-2014 : verantwoording en resultaten [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
Dit is het eindrapport van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (KvK). Het programma is in 2007 opgezet om de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Daartoe is een onafhankelijke stichtin ...
help
Hotspot Grote Rivieren : regionale adaptatiestrategie [Monograph]
Waveren, H. van \ 2015
‘Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel’. Dat is het motto van de voorkeurstrategie van het Deltaprogramma voor het rivierengebied. Daar zou nog een ander motto aan kunnen worden toegevoegd: ‘Wateropgave en ruimtelijke adaptati ...
help
Knowledge for Climate 2008-2014 [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
This is the final report (eindrapport) of the national Knowledge for Climate (KfC) research program. The program was set up in 2007 to explore the consequences of climate change for the Netherlands and how they should be managed. To that end, an inde ...
help
Inspiratiedocument klimaatadaptatie grote rivieren [Monograph]
Vriend, M. de \ 2014
Inspiratiedocument over klimaatadaptatie langs de Rijn, Maas, Waal, Nederrijn, IJssel, Merwede en Lek. Het blikt vooruit naar handelingsperspectieven voor de langere termijn (2050-2100). Beschouwend. Op basis van een 16-tal vertrouwelijke bilaterale ...
help
Transboundary aspects of water safety : assessment of the state of the art of cross-border cooperation on water safety in the Rhine and Meuse catchments [Monograph]
Eerd, M. van \ Wiering, M. \ Meijerink, S. \ 2014
De maatgevende afvoer van de Rijn en Maas in Nederland wordt beïnvloed door de afvoer en de genomen waterbeheersmaatregelen in de buurlanden. Bovenstroomse maatregelen heb-ben een invloed op benedenstroomse waterstanden en andersom. Daarnaast kan het ...
help
Governance of flood risk management in a time of climate change: the cases of Jakarta and Rotterdam \ Environmental politics [Scientific article]
Ward, P.J. \ Pauw, W.P. \ Buuren, M.W. van \ Marfai, M.A. \ 2013
Traditionally, flood management has concentrated on providing protection against floods using technical measures, but there is currently an international shift towards more integrated flood risk management, whereby flood risk is defined as the probab ...
help
Adaptation to Meuse flood risk [Monograph]
Ward, P.J. \ Aerts, J.C.J.H. \ Keizer, O. de \ Poussin, J.K. \ cop. 2013
Het risico van overstromingen zal naar verwachting toenemen in de toekomst. Het is dus van belang om te begrijpen hoe en waarom dit risico zal veranderen, en hoe we ons kunnen aanpassen aan dit risico. Uit dit onderzoek blijkt dat in Nederlands Limbu ...
help
Flood risk modelling \ Climate adaptation and flood risk in coastal cities [Scientific article]
Poussin, J. \ Ward, P.J. \ Bubeck, P. \ Gaslikova, L. \ Schwertzmann, A. \ Raible, C.C. \ 2012
help
Climate adaptation and flood risk in coastal cities [Monograph]
Aerts, J. \ 2012
This book presents climate adaptation and flood risk problems and solutions in coastal cities, including an independent investigation of adaptation paths and problems in Rotterdam, New York and Jakarta. The comparison draws out lessons that each city ...
help
Impact of climate change, land use change, and residential mitigation measures on damage and risk assessment [Presentation]
Poussin, J. \ [2012]
Presentation held at 4th International Disaster and Risk Conference, August 2012, Davos, Switzerland
help
How are flood risk estimates affected by the choice of return periods? [Poster]
Ward, P.J. \ Aerts, J.C.H.J. \ Moel, H. de \ Poussin, J.K. \ [2012]
Poster presented at EGU General Assembly, 22-27 April 2012, Vienna, Austria.
help
Potential of semi-structural and non-structural adaptation strategies to reduce future flood risk: case study for the Meuse \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Scientific article]
Poussin, J.K. \ Bubeck, P. \ Aerts, J.C.J.H. \ Ward, P.J. \ 2012
Flood risk throughout Europe has increased in the last few decades, and is projected to increase further owing to continued development in flood-prone areas and climate change. In recent years, studies have shown that adequate undertaking of semi-str ...
help
Bedenk, ontwikkel en gebruik : Kennis voor Klimaat in de praktijk [Monograph]
Pater, F. de \ Pijnappels, M. \ 2012
Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft een belangrijke en urgente taak: kennis ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van Nederland. Kennis voor Klimaat brengt wetenschappers en praktijkmensen samen in zogenaamde hotspots, real life l ...
help
Hotspot major rivers : midterm review report [Monograph]
Waveren, H. van \ 2012
Given the close cooperation between Knowledge for Climate and the Delta Programme, within the Hotspot Major Rivers it was decided not to develop separate adaptation strategies, but to move forward together with the Delta Programme. In practice, this ...
help
Attention to safety 2 [Monograph]
Ward, P.J. \ Aerts, J.C.J.H. \ Pelt, S.C. van \ Keizer, O. de \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Beersma, J.J \ Buishand, T.A. \ [2012]
Tot op heden heeft onderzoek naar toekomstig overstromingsrisico vooral gebruik gemaakt van de scenarioaanpak. Het belangrijkste doel van deze studie is om een demonstratie te geven van een methode voor het produceren van probabilistische schattingen ...
help
KvK projectendag - HSGR06 [Presentation]
Ward, P. \ 2011
Presentatie Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort. Bijdrage vanuit de VU
help
How are flood risk estimates affected by the choice of return-periods? \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Scientific article]
Ward, P.J. \ Moel, H. de \ Aerts, J.C.J.H. \ 2011
One of the most common approaches in flood risk assessment is to estimate the damage that would occur for floods of several exceedance probabilities (or return periods), to plot these on an exceedance probability-loss curve (risk curve) and to estima ...
help
Onderzoek naar adaptatiemogelijkheden voor verminderen risico's op overstromingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Veldkamp, T.I.E. \ Ward, P.J. \ 2010
Overstromingsrisico's en de beperking daarvan zijn sinds een aantal jaren belangrijke onderzoeksthema's. Het project 'Adaptation to Meuse flood risk' - onlangs begonnen in het kader van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat - levert daaraan een ...
help
Flood risk developments in the Rhine Basin and its Delta [Presentation]
Bubeck, P. \ [2010]
Presentation at: Deltas in Times of Climate Change International Conference, 30 September 2010, Rotterdam
help
A tale of two cities: governance lessons for flood risk management in a time of climate change : the cases of Jakarta and Rotterdam [Presentation]
Ward, P. \ [2010]
Presentation held at Public Administration and Development symposium, City University of Hong Kong, 8-9 July 2010.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.