Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 5 / 5

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q="HSHL06/HSHL12"
Check title to add to marked list
Sort by
help
Met oog op de toekomst : Regionale klimaat Adaptatie Strategie Haaglanden [Monograph]
Greuningen, H. van \ Döpp, S. \ Norren, E. van \ Projectgroep ACC Klimaat \ [2014]
Haaglanden heeft de ambitie om in 2050 een klimaatbestendige internationale topregio te zijn (Regionaal Structuurplan 2020). Om deze ambitie te realiseren is het van belang om rekening te houden met veranderingen in de toekomst en om nu al de kansen ...
help
Bedenk, ontwikkel en gebruik : Kennis voor Klimaat in de praktijk [Monograph]
Pater, F. de \ Pijnappels, M. \ 2012
Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft een belangrijke en urgente taak: kennis ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van Nederland. Kennis voor Klimaat brengt wetenschappers en praktijkmensen samen in zogenaamde hotspots, real life l ...
help
Scientific aspects [Fact sheet]
2010
Factsheet about the scientific research for Knowledge for Climate Theme 3: Climate Adaptation for Rural arEas (CARE), with the central aim to assess the effects of climate change and adaptive strategies (i.e. sets of concrete adaptation measures) on ...
help
Gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkeling [Fact sheet]
Hoogvliet, M. \ [2010]
Veranderingen in klimaat en maatschappij vragen om aanpassing van de huidige inrichting van Haaglanden. Voor het klimaatbestendig maken van Haaglanden zullen nu al keuzes moeten worden gemaakt. De centrale vraag in het project is: voor welke functies ...
help
Kennis voor Klimaat: stand van zaken eerste en tweede tranche [Fact sheet]
2009
Het doel van het programma Kennis voor Klimaat (KvK) is dat de regio’s in Nederland (benoemd in acht hotspots, waar Haaglanden er één van is) zelf in staat zijn om een regionale klimaatadaptatie strategie op te stellen. De kennis die hiervoor ontwikk ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.