Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 10 / 10

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q="HSHL3.3"
Check title to add to marked list
Sort by
help
Kennis voor Klimaat 2008-2014 : verantwoording en resultaten [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
Dit is het eindrapport van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (KvK). Het programma is in 2007 opgezet om de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Daartoe is een onafhankelijke stichtin ...
help
Knowledge for Climate 2008-2014 [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
This is the final report (eindrapport) of the national Knowledge for Climate (KfC) research program. The program was set up in 2007 to explore the consequences of climate change for the Netherlands and how they should be managed. To that end, an inde ...
help
Met oog op de toekomst : Regionale klimaat Adaptatie Strategie Haaglanden [Monograph]
Greuningen, H. van \ Döpp, S. \ Norren, E. van \ Projectgroep ACC Klimaat \ [2014]
Haaglanden heeft de ambitie om in 2050 een klimaatbestendige internationale topregio te zijn (Regionaal Structuurplan 2020). Om deze ambitie te realiseren is het van belang om rekening te houden met veranderingen in de toekomst en om nu al de kansen ...
help
Kennis voor Klimaat 3e tranche : eindrapport 3Di [Monograph]
Kennis voor Klimaat \ cop. 2013
Het onderzoeks- en innovatietraject 3Di Waterbeheer streeft naar overstromings- en wateroverlastberekeningen veel sneller en veel gedetailleerder uit te voeren en de resultaten in aansprekende (3D) beelden te visualiseren voor burgers, bestuurders, r ...
help
Are flood models used? : a method for assessing the use of flood models in the operational phase of flood calamity management [Student report]
Hoff, A. \ 2013
The objective of this research is to develop a method to assess the use of flood models in the operational phase of flood calamity management by establishing a set of specific and measureable indicators which together can be used to assess this.
help
Meer bytes, minder beton : 3Di Waterbeheer [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Article]
Leeuwen, E. van \ Schuurmans, W. \ 2012
De waterschappen moeten bezuinigen, maar niet ten koste van veiligheid en de kwaliteit. Dat lijkt een onmogelijke opgave. Wie méér wil, met minder geld, moet inventief zijn. Hollands Noorderkwartier en Delfland investeren in nieuwe technologie die de ...
help
Hotspot Haaglanden [Monograph]
Lammers, A. \ 2012
Presented at the Midterm Assessment, 4 October, Amsterdam, the Netherlands.
help
Quadtree flood simulations with sub-grid digital elevation models \ Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Water Management [Scientific article]
Stelling, G.S. \ 2012
Flooding is an increasing hazard to society and good governance now implies careful water management in terms of design, planning and control of urban and rural areas. This requires that rainstorms, extreme water levels and so on are taken into accou ...
help
Mid term report Knowledge for Climate: Hotspot Haaglanden Region [Monograph]
Döpp, S. \ Lammers, A. \ 2012
The high degree of urbanisation and high economic value of the region make Haaglanden a unique area, both nationally and internationally. And yet this region is also vulnerable to the consequences of climate change. For instance, the expectation is t ...
help
3Di waterbeheer [Newsletter]
2012
In april loopt het onderzoeksprogramma 3Di Waterbeheer twee jaar. Binnen 3Di werken verschillende partijen aan een nieuwe generatie simulatiemodellen die tenminste 1000 keer sneller rekenen en vele malen nauwkeuriger zijn dan de huidige generatie. Hi ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.