Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 17 / 17

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q="HSMS01"
Check title to add to marked list
Sort by
help
Kennis voor Klimaat 2008-2014 : verantwoording en resultaten [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
Dit is het eindrapport van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (KvK). Het programma is in 2007 opgezet om de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Daartoe is een onafhankelijke stichtin ...
help
Knowledge for Climate 2008-2014 [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
This is the final report (eindrapport) of the national Knowledge for Climate (KfC) research program. The program was set up in 2007 to explore the consequences of climate change for the Netherlands and how they should be managed. To that end, an inde ...
help
Crosswind from a Single Aperture Scintillometer using spectral techniques \ Journal of atmospheric and oceanic technology [Scientific article]
Dinther, D. van \ Hartogensis, O.K. \ Moene, A.F. \ 2013
In this study, spectral techniques to obtain the crosswind from a single large aperture scintillometer (SLAS) time series are investigated. The crosswind is defined as the wind component perpendicular to a path. A scintillometer obtains a path-averag ...
help
Klimaatbestendig Schiphol : syntheserapport HSMS02 [Monograph]
Kattenberg, A. \ Verver, G. \ Homan, C.D. \ Jilderda, R. \ Leander, R. \ Wijnant, I.L. \ Stepek, A. \ 2013
In dit syntheserapport worden opzet, verloop, resultaten en conclusies van het ‘Kennis voor Klimaat’ project HSMS02 “Klimatologie en klimaatscenario’s voor Mainport Schiphol” gepresenteerd en aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.
help
WindVisions [Presentation]
Hartogensis, O.K. \ Dinther, D. van \ 2012
The operations at Mainport Schiphol are highly sensitive to a number of critical weather parameters, most notably precipitation, the local wind field and visibility.
help
Hotspot Mainport Schiphol (HSMS) [Presentation]
Brink, P. van den \ 2012
Why Schiphol participates in Knowledge for Climate project
help
Hotspot Mainport Schiphol : midterm review report [Monograph]
Döpp, S. \ Brink, P. van den \ Hartogensis, O. \ Jacobs, A. \ Homan, C. \ Sondij, J. \ 2012
The focus of Knowledge for Climate (KfC) research in Hotspot Schiphol Mainport is to optimize the contribution of meteorological services to a sustainable operation and reliable operation of Schiphol airport. Three research projects have been carried ...
help
WindVisions: first phase final report [Monograph]
Hartogensis, O.K. \ Dinther, D. van \ Holtslag, A.A.M \ [2012]
It is the objective of this project to develop a Wind and Visibility Monitoring System (WindVisions) at Mainport Schiphol. WindVisions will consist of a crosswind scintillometer, which is a horizontal long range wind and visibility sensor, and a SODA ...
help
WindVisions [Presentation]
Hartogensis, O.K. \ Dinther, D. van \ 2011
The operations at Mainport Schiphol are highly sensitive to a number of critical weather parameters, most notably precipitation, the local wind field and visibility. For save and efficient airport operation now and in the future, under the condition ...
help
Valorisatie klimaatkennis : eindconferentie Klimaat voor Ruimte [Presentation]
Wijngaarden, M. van \ Coppes, J. \ Wijngaart, T. van der \ 2011
Presentatie over de vraagstelling: welke partijen zijn leidend en nodig bij de oplossingen voor klimaatverandering. Potentiële sectoren zijn: bouwbedrijven, ingenieursbureaus, nutsbedrijven, financiële sector, ministeries en KNMI. Gepresenteerd tijde ...
help
Climate scenario development: mechanisms of climate change in the Netherlands [Fact sheet]
2010
In recent years, it is becoming increasingly clear that there are local mechanisms that could influence the local (future) climate significantly. For example, the influence of sea surface temperature changes could strongly affect coastal precipitatio ...
help
Obtaining crosswind from single-aperture optical scintillometers \ Proceedings 10th Annual Meeting of the European Meteorological Society [Conference proceedings]
Dinther, D. van \ Hartogensis, O.K. \ 2010
The goal of this study is to explore a method to obtain the crosswind from single aperture scintillometers through spectral analysis of the raw scintillometer signal.
help
Climatology of low visibility for Amsterdam Airport Schiphol [Poster]
Leander, R. \ 2010
Poster presented at: International Conference on Fog, Fog Collection and Dew, 25/7/2010-30/7/2010, Muenster, Germany, Copernicus meetings.
help
Windvisions – het monitoren van wind en zicht op Mainport Schiphol [Fact sheet]
Holtslag, B. \ Hartogensis, O. \ 2010
Extreem weer betekent een veiligheidsrisico, maar ook economische verliezen door extra vertragingen, omleidingen en het aan de grond staan van vliegtuigen. Om haar positie als mainport te kunnen behouden, moet Schiphol zich aanpassen aan een verander ...
help
Projecten eerste tranche mei 2010 [Brochure]
Pater, F. de \ 2010
Kennis voor Klimaat (KvK) is een onderzoeksprogramma waarin kennis wordt ontwikkeld voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Dit betekent Nederland dusdanig inrichten dat het de gevolgen van klimaatverandering het hoofd kan bieden. Wageni ...
help
Beleidsrelevantie van de onderzoeksprogramma's klimaat voor ruimte kennis voor klimaat [Monograph]
Sedee, A.G.J. \ Pijnappels, M.H.J. \ cop. 2010
Onderzoekvoorstellen worden getoetst op wetenschappelijke kwaliteit én maatschappelijke kwaliteit door onafhankelijke deskundigen. De onderzoekprogramma’s hebben voor de Deltacommissie informatie aangedragen over de mogelijk te verwachten zeespiegels ...
help
Rapportage voorbereiding uitvoering nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat [Monograph]
2009
Op basis van de inbreng van zowel onderzoekers, nationale en lokale overheden als stakeholders in hotspots zijn onderzoeksthema‟s en kennisvragen geïdentificeerd die essentieel zijn voor de ontwikkeling van een lokale en nationale adaptatiestrategie. ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.