Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 45

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q="HSZD"
Check title to add to marked list
Sort by
help
Knowledge for Climate 2008-2014 [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
This is the final report (eindrapport) of the national Knowledge for Climate (KfC) research program. The program was set up in 2007 to explore the consequences of climate change for the Netherlands and how they should be managed. To that end, an inde ...
help
Kennis voor Klimaat 2008-2014 : verantwoording en resultaten [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
Dit is het eindrapport van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (KvK). Het programma is in 2007 opgezet om de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Daartoe is een onafhankelijke stichtin ...
help
GS verdedigen zoetwaterproef \ PZC [Article]
2014
Het dagelijks bestuur van Zeeland schaart zich achter een experiment waarbij water uit zandige kreekruggen wordt opgepompt.
help
Hoe bloemkool nog jaren kan groeien [zoet water] \ PZC [Article]
Kutterink, J. \ 2014
De Zeeuwse bodem wordt droger en zouter. Driftig wordt door Deltares gezocht naar manieren om zoet water op te slaan. Aandacht voor opslag van regenwater in een kreekrug (Esther van Baaren), Frershmaker en Drains2buffer (Gualbert Oude Essink)
help
Nederlands-Franse samenwerking binnen project GO-FRESH [Monograph]
[ca. 2014]
In het project GO-FRESH (Geohydrological Opportunities FRESH water supply) onderzoekt een consortium bestaande uit Deltares, Alterra, KWR, Acacia en de Hogeschool Zeeland in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor landbouw kunnen ...
help
Adaptatie aan klimaatverandering in de Zuidwestelijke Delta : een langetermijnvisie (2050-2100) [Monograph]
Brinke, W. ten \ 2014
Op basis van de inventarisatie van kwetsbaarheden en adaptatiekansen, en een aantal uitgangpunten ten aanzien van sociaaleconomische ontwikkelingen, het functioneren van de delta en grenzen die de inrichting van het gebied aan mogelijke maatregelen s ...
help
De haalbaarheid van een Rijn-Maas-Schelde Academie : een verkenning van nut en noodzaak [Monograph]
Veraart, J.A. \ Leemans, R. \ [2014]
In de Zuidwestelijke Delta en het Schelde estuarium zijn er in de afgelopen jaren door Nederlandse en Vlaamse overheden verschillende ambities en beleidsopgaven verwoord op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, toegankelijkheid, econo ...
help
GO-FRESH : valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening [Monograph]
Oude Essink, G. \ Baaren, E. van \ Pauw, P. \ Sanchez, M.F. \ Zuurbier, K. \ Zwolsman, G. \ Berg, G. van den \ Velstra, J. \ Oosterwijk, J. \ Tolk, L. \ Brouwer, W. \ Schoevers, M. \ Vleuten, J. van der \ Veraart, J. \ Vreke, J. \ Schipper, P. \ 2014
Een consortium onderzoekt in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem. Hierbij wordt de ondergrond gebruikt voor opslag van zoet water in pe ...
help
GO-FRESH : drains2buffer : klimaatrobuuste zoete regenwaterlenzen in een verziltende omgeving [Poster]
[2013]
In zoute kwelgebieden is landbouw mogelijk dankzij de dunne zoete tot brakke regenwaterlenzen die drijven op het zoute grondwater. Echter, op enkele plaatsen in de Nederlandse Delta zijn deze regenwaterlenzen zo dun of zelfs afwezig dat zoutschade op ...
help
GO-FRESH : 3 showcases zoetwatervoorziening in de ZWD [Poster]
Oude Essink, G. \ [2013]
Doelstelling van GO-FRESH is: onderzoeken in hoeverre lokale maatregelen de zoetwater beschikbaarheid voor landbouw in de zuidwestelijke delta kunnen vergroten in een veranderend klimaat. Via optimaliseren zoetwatervoorraden dunne regenwaterlenzen en ...
help
GO-FRESH : Kreekrug Infiltratie Proef [Poster]
Baaren, E. van \ [2013]
Doel van de infiltratieproef is: droogteschade op en rond kreekruggen verminderen. Via hogere grondwaterstand en vervolgens meer irrigatiemogelijkheden vanuit het grondwater.
help
Veldproef freshmaker Ovezande (Zeeland) [Poster]
Zuurbier, K. \ Stuyfzand, P. \ Kooiman, J.W. \ [2013]
In grote delen van de Zuidwestelijke Delta is in droge perioden sprake van een zoetwatertekort: onvoldoende zoetwater is voorhanden voor irrigatie en lagere gewasopbrengsten zijn het gevolg. Op onder andere Zuid-Beveland blijken zoete grondwaterlenze ...
help
VVD-fractie : denk aan zoet water \ PZC [Article]
Kutterink, J. \ 2013
Zoet water wordt hèt probleem van de toekomst. Zowel voor gebruik als drinkwater als voor industrie en landbouw. Daarom moet minister Schultz steun bieden aan lokale initiatieven zoals het Zeeuwse Go Fresh.
help
Extra onderzoek Oosterscheldekering \ PZC [Article]
Kutterink, J. \ 2013
Minister Melanie Schultz geeft tijdens uitleg over Oosterscheldekering tevens haar mening over het Zeeuwse project Go Fresh.
help
"Zoutwatervrees" : zekerheden en onzekerheden rond het zout maken van het Volkerak-Zoommeer : eindrapport [Monograph]
Klostermann, J.E.M. \ Veraart, J.A. \ Cofino, W.P.M. \ cop. 2013
Het doel van het project HSZD01 (“Negotiating uncertainties”) is om zekerheden en onzekerheden in kennis over zoetwaterbeschikbaarheid in de Zuidwestelijke Delta in kaart te brengen. Dit is gedaan aan de hand van de casestudie MER “Waterkwaliteit Kra ...
help
Klimaatverandering als kans voor ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen [Monograph]
Tempelman, M. \ 2013
In het onderzoek zijn specifieke condities van bedrijven van de regio uitgewerkt waardoor er een actueel overzicht is ontstaan van kansen en bedreigingen voor twee sectoren (landbouw en recreatie) als gevolg van klimaatverandering. Daarnaast heeft he ...
help
Hotspot Zuidwestelijke Delta : midterm rapport [Monograph]
Landsman, N.R. \ cop. 2012
Het doel van de KvK Midterm Assessment 2012 is om een tussenbalans van het programma op te maken door elkaar te informeren, inspireren en van elkaar te leren, en waar mogelijk bij te sturen. Hotspot Zuidwestelijke Delta beschrijft de stand van zaken ...
help
Samenvatting projecten en cases Hotspot Zuidwestelijke Delta : annex 3 midterm review report [Monograph]
Landsman, N.R. \ [ca. 2012]
Er is overzicht ontstaan van de gemeenschappelijke kennisbasis over de vraag naar en het aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta. De grote diversiteit tussen de verschillende eilanden is opvallend. De aard van de huidige situatie en problemen ...
help
Who governs climate adaptation? : exploring the scope of public and private responsibilities [Fact sheet]
Mees, H. \ 2012
The research aims to contribute to the governance literature and policy practice on climate adaptation through the development and empirical application of a conceptual framework for the exploration of governance arrangements and the analysis of divi ...
help
Climate change effects on restoration of estuarine dynamics within the Delta region : modelling effects of sea level rise and increased connectivity [Monograph]
Martini, E. \ Wesenbeeck, B.K. van \ 2012
Many scenarios have been defined in relation to the restoration of estuarine dynamics for the various basins (e.g. Volkerak-Zoommeer, Grevelingenmeer, Haringvliet). However, large scale changes that will be induced in combination with sea level rise ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.