Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 24

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q="hsgr07"
Check title to add to marked list
Sort by
help
Knowledge for Climate 2008-2014 [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
This is the final report (eindrapport) of the national Knowledge for Climate (KfC) research program. The program was set up in 2007 to explore the consequences of climate change for the Netherlands and how they should be managed. To that end, an inde ...
help
Kennis voor Klimaat 2008-2014 : verantwoording en resultaten [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
Dit is het eindrapport van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (KvK). Het programma is in 2007 opgezet om de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Daartoe is een onafhankelijke stichtin ...
help
Hotspot Grote Rivieren : regionale adaptatiestrategie [Monograph]
Waveren, H. van \ 2015
‘Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel’. Dat is het motto van de voorkeurstrategie van het Deltaprogramma voor het rivierengebied. Daar zou nog een ander motto aan kunnen worden toegevoegd: ‘Wateropgave en ruimtelijke adaptati ...
help
Inspiratiedocument klimaatadaptatie grote rivieren [Monograph]
Vriend, M. de \ 2014
Inspiratiedocument over klimaatadaptatie langs de Rijn, Maas, Waal, Nederrijn, IJssel, Merwede en Lek. Het blikt vooruit naar handelingsperspectieven voor de langere termijn (2050-2100). Beschouwend. Op basis van een 16-tal vertrouwelijke bilaterale ...
help
Bedenk, ontwikkel en gebruik : Kennis voor Klimaat in de praktijk [Monograph]
Pater, F. de \ Pijnappels, M. \ 2012
Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft een belangrijke en urgente taak: kennis ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van Nederland. Kennis voor Klimaat brengt wetenschappers en praktijkmensen samen in zogenaamde hotspots, real life l ...
help
Hotspot major rivers : midterm review report [Monograph]
Waveren, H. van \ 2012
Given the close cooperation between Knowledge for Climate and the Delta Programme, within the Hotspot Major Rivers it was decided not to develop separate adaptation strategies, but to move forward together with the Delta Programme. In practice, this ...
help
Robuuste multifunctionele rivierdijken : welke kansen en knelpunten zien stakeholders voor robuuste multifunctionele dijken langs de rivieren in het landelijk gebied? [Monograph]
Loon-Steensma, J.M. van \ 2011
In dit rapport wordt op basis van literatuur, beleidsdocumenten en ervaringen van diverse betrokkenen een overzicht gegeven van de problematiek van het aanpassen van de waterkeringen in het rivierengebied aan onder andere een veranderend klimaat en h ...
help
Overheden en marktpartijen zien kansen voor Brede Dijk [Monograph]
2010
Hoe creëer je kansen door het vergroten van de dijkveiligheid te combineren met woningbouw, fietspaden of natuur? En hoe pak je dat dan aan? Deze vragen stonden centraal op het symposium ‘ De Brede Dijk – veilig leven in de toekomst’ dat op 9 decembe ...
help
Symposium de Brede Dijk : veilig leven in de toekomst [Monograph]
2010
De brede dijk, de superdijk, de multifunctionele dijk, de klimaatdijk. Nu al zoveel synoniemen voor iets dat in Nederland nog niet bestaat. Op papier kennen we al tientallen alternatieven voor deze soort dijk. Een verslag, afgesloten met Vellinga's u ...
help
Scientific aspects [Fact sheet]
[2010]
Description of the research involved in adapting flood risk management policy to climate change.
help
Streefkerk: de brede dijk als kans [Presentation]
Loon-Steensma, J.M. van \ 2010
Gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven langs de Nederrijn en Lek. Gepresenteerd op het symposium De Brede Dijk op 9 december 2010 bij Movares in Utrecht.
help
De toekomst van de Afsluitdijk : "hoe breed wordt de Afsluitdijk in de toekomst?" [Presentation]
Meulen, Y. van der \ 2010
Gepresenteerd op het symposium De Brede Dijk op 9 december 2010 bij Movares in Utrecht.
help
"OEI! : de klimaatdijk groei" : meerwaarde van de Brede dijk [Presentation]
Steenbergen-Kajabová, J. \ 2010
Gepresenteerd op het symposium De Brede Dijk op 9 december 2010 bij Movares in Utrecht.
help
Een dijk van een kans [Presentation]
Koch, R. \ 2010
Gebruikswaarde + Belevingswaarde + Toekomstwaarde = Ruimtelijke kwaliteit. Presentatie op het symposium De Brede Dijk op 9 december 2010 bij Movares in Utrecht.
help
Gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven [Fact sheet]
Goei, J. de \ [2010]
Het Waterschap Rivierenland is in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier en het Hoogwater-beschermingsprogramma bezig met het verbeteren van de waterkering. Ervaringen uit het verleden leren dat randvoorwaarden en maatgevende normen voor waterker ...
help
Robuuste veiligheid [Presentation]
Schelfhout, H. \ 2010
Traditionele dijk en Deltadijk/Klimaatdijk; Aanbevelingen Afsluitdijk Presentatie op het symposium De Brede Dijk op 9 december 2010 bij Movares in Utrecht.
help
Build safety against flooding with nature : integrate thinking and doing into practical BwN solutions [Presentation]
Vries, M. de \ 2010
Building with nature. Gepresenteerd op het symposium De Brede Dijk op 9 december 2010 bij Movares in Utrecht.
help
De veilige en goed ingepaste hoofdwaterkering in Rotterdam : onderzoek naar concepten en strategieën voor de rivierdijk in het hoogstedelijk gebied van Rotterdam [Presentation]
Boer, F. \ 2010
Gepresenteerd op het symposium De Brede Dijk op 9 december 2010 bij Movares in Utrecht.
help
Gebiedsontwikkeling Haven kanaal zone : case Tiel Oost [Presentation]
Hurk, I. van den \ 2010
Gepresenteerd op het symposium De Brede Dijk op 9 december 2010 bij Movares in Utrecht.
help
Deltadijken: ruimtelijke implicaties : effecten en kansen van het doorbraakvrij maken van primaire waterkeringen [Monograph]
Klijn, F. \ Bos, M. \ Linden, L. van der \ Levelt, O. \ Roeleveld, G. \ 2010
Dit rapport gaat over de ruimtelijke implicaties van deltadijken. Deltadijken zijn dijken waarin geen bres ontstaat als er water overheen stroomt of er golven overheen slaan. Er ontstaat dan geen onbeheersbare overstroming maar veeleer forse waterove ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.