Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 3 / 3

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=HSRR03b
Check title to add to marked list
Sort by
help
Bedenk, ontwikkel en gebruik : Kennis voor Klimaat in de praktijk [Monograph]
Pater, F. de \ Pijnappels, M. \ 2012
Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft een belangrijke en urgente taak: kennis ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van Nederland. Kennis voor Klimaat brengt wetenschappers en praktijkmensen samen in zogenaamde hotspots, real life l ...
help
Climate research Netherlands : research highlights [Monograph]
Heinen, M. \ Driessen, P. \ Kabat, P. \ Pater, F. de \ Vellinga, P. \ 2009
In the Netherlands the temperature has risen, on average, by 1.6°C since 1900. Regional climate scenarios for the 21st century developed by the Dutch Royal Meteorological Institute [1] show that temperature in the Netherlands will continue to rise an ...
help
Routeplanner naar een klimaatbestendig Nederland - 2: Quickscan kennisaanbod en -leemten in klimaatbestendigheid : effecten, adaptatiestrategieën en maatschappelijke inbedding [Monograph]
Veraart, J. \ Opdam, P. \ Nijburg, C. \ Makaske, B. \ Brinkman, S. \ Pater, F. de \ Luttik, J. \ Meerkerk, J. \ Leenaers, H. \ Graveland, J. \ Wolsink, M. \ Klijn, E.H. \ Neuvel, J. \ Rietveld, P. \ 2006
Deze quickscan geeft een overzicht van kennisontwikkeling over adaptatie aan klimaatverandering binnen de (BSIK)-programma’s en gerelateerd onderzoek die lopen bij kennisinstellingen. Dit wordt gedaan ten behoeve van het Adaptatieprogramma Ruimte en ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.