Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 24

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=HSRR07/HSGR08
Check title to add to marked list
Sort by
help
More than fear induction : toward an understanding of people's motivation to be well-prepared for emergencies in flood prone areas \ Risk analysis [Scientific article]
Boer, J. de \ Botzen, W.J.W. \ Terpstra, T. \ 2015
This article examines the extent and manner to which evaluations of flood-related precautions are affected by an individual's motivation and perception of context. It argues that the relationship between risk perception and flood risk preparedness ca ...
help
Knowledge for Climate 2008-2014 [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
This is the final report (eindrapport) of the national Knowledge for Climate (KfC) research program. The program was set up in 2007 to explore the consequences of climate change for the Netherlands and how they should be managed. To that end, an inde ...
help
Kennis voor Klimaat 2008-2014 : verantwoording en resultaten [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
Dit is het eindrapport van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (KvK). Het programma is in 2007 opgezet om de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Daartoe is een onafhankelijke stichtin ...
help
Hotspot Grote Rivieren : regionale adaptatiestrategie [Monograph]
Waveren, H. van \ 2015
‘Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel’. Dat is het motto van de voorkeurstrategie van het Deltaprogramma voor het rivierengebied. Daar zou nog een ander motto aan kunnen worden toegevoegd: ‘Wateropgave en ruimtelijke adaptati ...
help
Inspiratiedocument klimaatadaptatie grote rivieren [Monograph]
Vriend, M. de \ 2014
Inspiratiedocument over klimaatadaptatie langs de Rijn, Maas, Waal, Nederrijn, IJssel, Merwede en Lek. Het blikt vooruit naar handelingsperspectieven voor de langere termijn (2050-2100). Beschouwend. Op basis van een 16-tal vertrouwelijke bilaterale ...
help
Improving flood risk communication by focusing on prevention-focused motivation \ Risk analysis [Scientific article]
Boer, J. de \ Botzen, W.J.W. \ Terpstra, T. \ 2014
This article proposes an approach to flood risk communication that gives particular emphasis to the distinction between prevention and promotion motivation. The article describes how the insights worked out in practice, using a flood risk communicati ...
help
You have been framed! : how antecedents of information need mediate the effects of risk communication messages \ Risk analysis [Scientific article]
Terpstra, T. \ Zaalberg, R. \ Boer, J. de \ Botzen, W.J.W. \ 2014
This study investigates the processes that mediate the effects of framing flood risks on people's information needs. Insight into the effects of risk frames is important for developing balanced risk communication that explains both risks and benefits ...
help
Framing of risk and preferences for annual and multi-year flood insurance \ Journal of economic psychology [Scientific article]
Botzen, J.W.W. \ Boer, J. de \ Terpstra, T. \ 2013
The decision of many individuals in floodplains to not purchase flood insurance may impair the risk-spreading function of flood insurance markets. This study estimates the effectiveness of risk communication frames and insurance policy conditions in ...
help
Bedenk, ontwikkel en gebruik : Kennis voor Klimaat in de praktijk [Monograph]
Pater, F. de \ Pijnappels, M. \ 2012
Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft een belangrijke en urgente taak: kennis ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van Nederland. Kennis voor Klimaat brengt wetenschappers en praktijkmensen samen in zogenaamde hotspots, real life l ...
help
Hotspot major rivers : midterm review report [Monograph]
Waveren, H. van \ 2012
Given the close cooperation between Knowledge for Climate and the Delta Programme, within the Hotspot Major Rivers it was decided not to develop separate adaptation strategies, but to move forward together with the Delta Programme. In practice, this ...
help
Percepties van burgers over binnen- en buitendijks wonen [Monograph]
Boer, J. de \ Botzen, W. \ Terpstra, T. \ 2012
Dit onderzoek is bedoeld voor overheden die willen weten waar ze op moeten letten als ze met burgers willen communiceren over de risico’s van wateroverlast en overstromingen in buitendijks en binnendijks gebied. Wat zijn dan punten die invloed hebben ...
help
The governance of adaptation to climate change : a collaborative action research programme to develop and test legitimate, effective and resilient governance arrangements for climate adaptation : midterm review [Monograph]
Termeer, C.J.A.M. \ Vliet, M. van \ Berkhout, F.G.H. \ Driessen, P. \ Leroy, P. \ Rijkswick, H.F.M.W. van \ Soest, D.P. van \ Teisman, G.R. \ Buuren, W. van \ Dewulf, A.R.P.J. \ Huitema, D. \ Meijerink, S. \ Runhaar, H.A.C. \ Wiering, M.A. \ Boezeman, D. \ Broekhoven, S. van \ Dieperink, C. \ Dijk, J.J. \ Eshuis, J. \ Gilissen, H.K. \ Junnikkala, M.J. \ Keessen, A.M. \ Kempen, J. van \ Lamoen, F.B.A. van \ McFadgen, B. \ Mees, H.L.P. \ Morales, I. \ Os, V. van \ Verkerk, J. \ Vink, M.J. \ 2012
The Knowledge for Climate, Governance of Adaptation programme aims to integrate existing knowledge from the fields of public administration, economics, political science, spatial planning, law, environmental studies and psychology. Through close coop ...
help
Risicoperceptie, probleemeigenaarschap en adaptatie van bewoners en bedrijven [Fact sheet]
Heijmink, M. \ Klooster, S. van 't \ 2011
Het ‘Waterplan Rotterdam’ en de ‘Onderzoeksagenda Waterkader Haaglanden’ stellen dat deze hotspots hun ruimtelijke planning moeten aanpassen aan zowel klimaatgerelateerde problemen met betrekking tot overstromingsveiligheid als aan de eisen van bewon ...
help
Verzekeringsmarkten voor natuurrampen en klimaatrisico's \ ESB Economisch statistische berichten [Article]
Botzen, W.J.W. \ 2011
Klimaatveranderingen en de daarmee verwachte toename in natuurrampen bieden voor verzekeraars zowel een potentiële bedreiging als nieuwe marktkansen. Mede door innovatieve publiek-private samenwerkingsverbanden is de verzekerbaarheid van weer-risico' ...
help
Monetary valuation of insurance against flood risk under climate change [Presentation]
Botzen, W. \ Bergh, J. van den \ [2010]
Public-private partnership for insuring flood damage, combined with insights from economic decision theories.
help
Scientific aspects [Fact sheet]
[2010]
Description of the research involved in adapting flood risk management policy to climate change.
help
Het beheersen van overstromingsrisico's met een publiek-private verzekering \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Article]
Botzen, W.J.W. \ Aerts, J.C.J.H. \ 2010
Verschillende delen van Nederland zijn afgelopen zomer geteisterd door hevige regenval. Dit resulteerde in lokale wateroverlast en voor sommige huishoudens in substantiële schade. Op basis van een studie die is uitgevoerd door het Centrum voor Verzek ...
help
Flood preparedness : thoughts, feelings and intentions of the Dutch public [Presentation]
Terpstra, T. \ 2010
Dutch perspectives, presented at International Conference on Emergency Preparedness (InterCEPt), Birmingham, 21-23 September 2010
help
Communicatie over overstromingsrisico's: percepties en dilemma's \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Article]
Terpstra, T. \ 2010
Bespreking van enkele resultaten van een reeds afgerond promotie-onderzoek naar percepties van overstromingsrisico's onder het Nederlandse publiek, waarbij ook wordt ingegaan op de dilemma's, die verbonden zijn met overheidscommunicatie over risico's ...
help
Burger wil advies op maat over zelfredzaamheid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Article]
Terpstra, T. \ 2010
Bij de communicatie over overstromingsrisico's spelen diverse dilemma's een rol. Hoe open wil de overheid bijvoorbeeld zijn? Uit recent onderzoek blijkt aan welke informatie de burger behoefte heeft en welke verantwoordelijkheid hij bij zichzelf legt ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.