Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 31

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Synthesis of ecosystem vulnerability to climate change in the Netherlands shows the need to consider environmental fluctuations in adaptation measures \ Regional environmental change [Scientific article]
Bodegom, P.M. van \ Verboom-Vasiljev, J. \ Witte, J.P.M. \ Vos, C.C. \ Bartholomeus, R.P. \ Geertsema, W. \ Cormont, A. \ Veen, M. van der \ Aerts, R. \ 2014
Climate change impacts on individual species are various and range from shifts in phenology and functional properties to changes in productivity and dispersal. The combination of impacts determines future biodiversity and species composition, but is ...
help
Unsaturated hydraulic properties of xerophilous mosses: towards implementation of moss covered soils in hydrological models \ Hydrological processes : an international journal [Scientific article]
Voortman, B.R. \ Bartholomeus, R.P. \ Bodegom, P.M. van \ Gooren, H. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ Witte, J.P.M. \ 2014
Evaporation from mosses and lichens can form a major component of the water balance, especially in ecosystems where mosses and lichens often grow abundantly, such as tundra, deserts and bogs. To facilitate moss representation in hydrological models, ...
help
Gewasfactoren en potentiële verdamping: geen robuuste combinatie : het gebruik van gewasfactoren in klimaatprojecties nader onderzocht [Monograph]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.-P.M. \ 2013
In dit rapport beschrijven we de toepasbaarheid van gewasfactoren voor het berekenen van de potentiele verdamping, in het bijzonder in afhankelijkheid van het klimaat. Een nauwkeurige bepaling van de potentiele verdamping in hydrologische modellen is ...
help
An ecohydrological sketch of climate change impacts on water and natural ecosystems for the Netherlands: bridging the gap between science and society \ Hydrology and earth system sciences [Scientific article]
Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ Hoek, D.C.J. van der \ Bartholomeus, R.P. \ Batelaan, O. \ Bodegom, P.M. van \ Wassen, M.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2012
For policy making and spatial planning, information is needed about the impacts of climate change on natural ecosystems. To provide this information, commonly hydrological and ecological models are used. We give arguments for our assessment that mode ...
help
Process-based proxy of oxygen stress surpasses indirect ones in predicting vegetation characteristics \ Ecohydrology [Scientific article]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ Becker, P. de \ Aerts, R. \ 2012
Robust relationships among soil, water, atmosphere and plants are needed to reliably forecast the plant species composition. In this paper, we show the need for, and the application of, a process-based relationship between soil moisture conditions an ...
help
Drought stress and vegetation characteristics on dune slopes \ Sand dune and shingle network, Fourteenth newsletter, April 2012 [Article]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ 2012
Summary of an article in published in Ecohydology.
help
Droogteminnende duinvegetatie zeer zuinig met water \ Website Stichting Duinbehoud [Article]
Witte, J.-P.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Voortman, B. \ 2012
Samenvatting van een onderzoek naar het samenspel tussen klimaat, bodem, water en vegetatie in de duinen, bij toenemende droogte door klimaatverandering.
help
Contrasting extremes in water-related stresses determine species survival \ Geographical Research Abstracts [Conference proceedings]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ Aerts, R. \ 2012
Contribution to the EGU General Assembly 2012.
help
Drought stress and vegetation characteristics on sites with different slopes and orientations \ Ecohydrology [Scientific article]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ 2012
In this paper, we introduce an ecologically relevant measure of drought stress and its relationship with vegetation characteristics. We used process-based simulations of reference drought stress on inclined surfaces with different soil type, slope, a ...
help
Towards a functional basis for predicting vegetation patterns; incorporating plant traits in habitat distribution models \ Ecography : pattern and diversity in ecology / [issued by the Nordic Society Oikos] [Scientific article]
Douma, J.C. \ Witte, J.P.M. \ Aerts, R. \ Bartholomeus, R.P. \ Ordonez, J.C. \ Olde Venterink, H. \ Wassen, M.J. \ Bodegom, P.M. van \ 2012
Reliably predicting vegetation distribution requires habitat distribution models (HDMs) that are ecologically sound. Current correlative HDMs are increasingly criticized because they lack sufficient functional basis. To include functional information ...
help
Droge duinvegetatie zeer zuinig met water [thema kustduinen] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Article]
Witte, J.P.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Voortman, B.R. \ Hagen, H.G.J.M. van der \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2012
Over de gevolgen van droogte voor de soortensamenstelling en de verdamping van grondwateronafhankelijke duinvegetaties is heel weinig bekend. Op basis van verkennend onderzoek verwachten we dat meer droogte in de zomer leidt tot een toename van het a ...
help
Toename stress bedreigt planten \ Kennislink.nl [Article]
Bartholomeus, R.P. \ 2011
Het weer wordt steeds grilliger als gevolg van klimaatverandering. Hierdoor nemen zowel droge als natte extremen toe. Juist plantensoorten die nu al bedreigd worden, kunnen hier slecht tegen. Het artikel gaat in op droogte- en zuurstofstress en de re ...
help
Climate change threatens endangered plant species by stronger and interacting water-related stresses \ Journal of geophysical research. G, Biogeosciences [Scientific article]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ Aerts, R. \ 2011
Atmospheric CO2-concentration, temperature and rainfall variability are all expected to increase in the near future. The resulting increased dynamics of soil moisture contents, together with increased plant physiological demands for both oxygen and w ...
help
De toekomstige grondwateraanvulling \ Vuurwerk: verenigingsblad studievereniging Pyrus [Article]
Bartholomeus, R.P. \ Voortman, B. \ Witte, J.P.M. \ 2011
De toekomstige grondwateraanvulling, drijvende kracht achter het grondwatersysteem, kan alleen goed worden voorspeld als we begrijpen hoe vegetatie reageert op veranderingen in klimatologische omstandigheden, en hoe de vegetatie de grondwateraanvulli ...
help
Climate change hampers endangered species by stronger water-related stresses [Poster]
Bartholomeus, R.P. \ Aerts, R. \ 2011
Poster presentation for the EGU General Assembly, Vienna, Austria 2011.
help
Climate change hampers endangered species by stronger water-related stresses \ Geophysical Research Abstracts [Conference proceedings]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ Aerts, R. \ 2011
The international research community is beginning to realise that climate extremes may be more powerful drivers of vegetation change and species extinctions than slow-and-steady climatic changes, but the causal mechanisms of such changes are presentl ...
help
The future groundwater recharge: evapotranspiration response of natural vegetation to climate change \ HydroEco2011, Hydrology and Ecology: Ecosystems, Groundwater and Surface Water - Pressures and Options, Vienna [Conference proceedings]
Voortman, B.R. \ Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ 2011
Abstract / poster presented during the HydroEco2011 conference.
help
Climate change threatens endangered plant species by stronger and interacting water-related stresses \ Samenvattingen Bodem Breed: 23e Nationaal Symposium Bodem Breed, 29 en 30 november 2011 Congrescentum De Werelt te Lunteren [Conference proceedings]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ Aerts, R. \ 2011
Abstract of research showing that the combined effect of increased rainfall variability, temperature and atmospheric CO2 concentration will lead to an increased variability in both wet and dry extremes in stresses faced by plants. Plant stresses were ...
help
Vochtige ecosystemen kwetsbaar: klimaateffecten in Nederland \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Article]
Bodegom, P.M. van \ Verboom, J. \ Witte, J.P.M. \ Vos, C.C. \ Bartholomeus, R.P. \ Cormont, C. \ Geertsema, W. \ Veen, M. van der \ 2011
Drie onderling onafhankelijke onderzoeken, uitgevoerd door verschillende teams met eigen methoden, komen tot dezelfde conclusie: natte, voedselarme ecosystemen als vochtige graslanden, natte heide en vennen in Nederland lijken het meeste risico te lo ...
help
Is het Nationaal Hydrologische instrumentarium gereed voor het voorspellen van natuureffecten? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Article]
Witte, J.P.M. \ Pastoors, R. \ Hoek, D.J. van der \ Bartholomeus, R.P. \ Loon, A. van \ Bodegom, P.M. van \ 2011
Grondwatermodellen worden doorgaans geijkt op en gevalideerd aan stijghoogten die gemeten zijn in peilbuizen en, in het gunstige geval, ook aan gemeten balanstermen, zoals afvoeren verdampingsfluxen. Vaak liggen de peilbuizen om praktische redenen op ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.