Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 27

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
KNMI'14 klimaatscenario's? : stakeholders-meeting Visserij [Presentation]
Bessembinder, J. \ 2014
Presentatie tijdens stakeholders meeting NAS visserij.
help
KNMI’ 14 : klimaatscenario’s voor Nederland : leidraad voor professionals [Monograph]
Klein Tank, A. \ Beersma, J. \ Bessembinder, J. \ Hurk, B. van den \ Lenderink, G. \ 2014
Als de klimaatverandering volgens de scenario’s groot is ten opzichte van de verandering door natuurlijke variaties, dan verschilt het klimaat in de toekomst duidelijk van dat in de afgelopen eeuw. Als de klimaatverandering volgens de scenario’s rela ...
help
Framing climate uncertainty: socioeconomic and climate scenarios in vulnerability and adaptation assessments \ Regional environmental change [Scientific article]
Berkhout, F. \ Hurk, B. van den \ Bessembinder, J. \ Boer, J. de \ Bregman, B. \ Drunen, M. van \ 2014
Scenarios have become a powerful tool in integrated assessment and policy analysis for climate change. Socio-economic and climate scenarios are often combined to assess climate change impacts and vulnerabilities across different sectors and to inform ...
help
KNMI ’14 : climate scenarios for the Netherlands : a guide for professionals inclimate adaption [Monograph]
Klein Tank, A. \ Beersma, J. \ Bessembinder, J. \ Hurk, B. van den \ Lenderink, G. \ [2014]
KNMI presents the KNMI’14 climate scenarios: four new scenarios for future climate change in the Netherlands. Each scenario provides a consistent picture of the changes in 12 climate variables, including temperature, precipitation, sea level, and win ...
help
KNMI’14 : klimaatscenario's voor Nederland [Monograph]
Klein Tank, A. \ Beersma, J. \ Bessembinder, J. \ Hurk, B. van den \ Lenderink, G. \ 2014
Het KNMI presenteert de KNMI'14-klimaatscenario's: vier nieuwe scenario's voor toekomstige klimaatverandering in Nederland. Ieder scenario geeft een samenhangend beeld van veranderingen in twaalf klimaatvariabelen, waaronder temperatuur, neerslag, ze ...
help
Regiospecifieke klimaatinformatie voor Haaglanden en Regio Rotterdam : syntheserapport [Monograph]
Bessembinder, J. \ Wolters, D. \ Hove, L.W.A. van \ 2013
Haaglanden en Regio Rotterdam zijn beide sterk verstedelijkte gebieden met een hoge economische activiteit in de Zuidvleugel van de Randstad. Door de sterke verstedelijking en de hoge economische activiteit is het gebied gevoeliger voor weersextremen ...
help
Autumn school ‘“Dealing with uncertainties in research for climate adaptation” \ Impacts World 2013, International Conference on Climate Change Effects, Potsdam, May 27-30 [Conference proceedings]
Overbeek, B. \ Bessembinder, J. \ 2013
The Dutch research program Knowledge for Climate (KfC) noticed a need for exchange of information about dealing with uncertainties among the different disciplines in the program. Therefore the three day Autumn School Dealing with Uncertainties was or ...
help
Development of regional climate scenarios in the Netherlands - involvement of users [Poster]
Bessembinder, J. \ Overbeek, B. \ 2013
To ensure that the developed climate scenarios are relevant to the intended users, interaction with the users is needed. This presentation gives the lessons learned from the past
help
Op weg naar de volgende generatie klimaatscenario’s [Presentation]
Bessembinder, J. \ 2013
Uitleg vanuit KNMI aan studenten Universiteit Utrecht over wat scenario's zijn, hoe ze tot stand komen, en de toepassingsmogelijkheden.
help
Klimaat, klimaatverandering en land- en tuinbouw [Presentation]
Bessembinder, J. \ 2013
Uitleg bij LTO over achtergronden van klimaatverandering. De hantering van een termijn van 30 jaar ter bepaling van veranderingen; natuurlijke (ijstijden) en menselijke (broeikasgas) invloeden.
help
JPI Climate – research for climate service development [Presentation]
Bessembinder, J. \ Zölch, T. \ 2013
Aim of Joint Programming Initiative Climate (JPI Climate): Improve the transfer of data, information and knowledge about climate and climate change to society and within Europe.
help
Wat zijn scenario's en voor wie? [Presentation]
Bessembinder, J. \ 2013
Presentatie voor drinkwaterbedrijven over klimaatscenario's en de onzekerheden daarbij.
help
Waarom tijdreeksen en maatwerk? [Presentation]
Bessembinder, J. \ 2013
Bijdrage vanuit KNMI over het belang van tijdreeksen. Presentatie gehouden tijdens mini symposium Op weg naar KNMInext scenario's, gehouden op 25 maart 2013
help
On the contribution of knowledge for climate to the development of JPI climate in 2012 [Monograph]
Swart, R. \ Bessembinder, J. \ Driessen, P. \ cop. 2013
From 2008 to 2012, Knowledge for Climate contributed to the development of the Joint Programming Initiative “Connecting Climate Knowledge for Europe” (JPI Climate). In 2010, a proposal was developed and accepted, followed in 2011 by the development a ...
help
Guidance to support the identification and assessment of users’ requirements [Monograph] - Version 05-10-2012
Bessembinder, J. \ Street, R. \ 2012
Aim of this document: • To provide examples based on lessons learned through experiences, background information and documents to support those wanting to identify and analyse users’ requirements related to Climate Services.
help
NMDC-Innovatieproject : van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden : case studie Baakse Beek [Monograph]
Ek, R. van \ Janssen, G. \ Kuijper, M. \ Veldhuizen, A. \ Wamelink, G.W.W. \ Mol, J. \ Groot, A. \ Schipper, P. \ Kroes, J. \ Supit, I. \ Simmelink, E. \ Geer, F. van \ Janssen, P. \ Sluijs, J. van der \ Bessembinder, J. \ 2012
Het project "Van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden" heeft tot doel de samenwerking tussen modellenmakers en modeellengebruikers te stimuleren. en daarbij meer vorm en inhoud geven aan het benodigde modelleninstrumentarium. Specifiek is aandac ...
help
Methode voor het genereren van uurneerslagreeksen in een toekomstig klimaat [Monograph]
Bessembinder, J. \ 2012
Het stedelijk en landelijk watersysteem in Zuid-Holland reageert snel op neerslag door het grote percentage verhard oppervlak. Om de gevolgen van hevige neerslag goed te kunnen inschatten heeft men daarom neerslaggegevens per uur nodig. In Zuid-Holla ...
help
Ruimtelijke klimatologische verschillen binnen Nederland : met speciale aandacht voor de regio’s Haaglanden en Rotterdam [Monograph]
Wolters, D. \ Homan, C. \ Bessembinder, J. \ 2011
Kleinschalige ruimtelijke verschillen in klimaat worden meestal veroorzaakt door verschillen in oppervlaktekenmerken. Zo is het boven zandgrond bij zonnig weer vaak warmer en droger dan boven veengrond. Het lokale klimaat kan zo over een afstand van ...
help
Kennis-doorstroming rond de KNMI’06 klimaatscenario’s [Presentation]
Hurk, B. van den \ Bessembinder, J. \ Overbeek, B. \ 2011
Hurk, Bart van den, J. Bessembinder en B. Overbeek, KNMI (2011). Kennis-doorstroming rond de KNMI’06 klimaatscenario’s, presentatie bijeenkomst Werkatelier Klimaatkennis voor de markt op 9 juni 2011 bij Dutch Ballooning in Soesterberg.
help
Klimaatinformatie op maat : de juiste data voor elke sector [Brochure]
Bessembinder, J. \ Overbeek, B. \ [2011]
De Nederlandse overheid, kennisinstellingen en bedrijven werken hard aan klimaatadaptatie: het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Het KNMI krijgt daarmee steeds meer vragen over het toekomstige klimaat, maar ook over het huidige klimaa ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.