Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 31

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
The governance of adaptation to climate change and the need for actionable knowledge: the challenges of climate change adaptation and the promise of action research \ Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Scientific article]
Buuren, M.W. van \ Vliet, M. van \ Termeer, C.J.A.M. \ 2015
help
Adaptive flood risk management for unembanked areas in Rotterdam : co-creating governance arrangements for local adaptation strategies \ Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Scientific article]
Buuren, M.W. van \ Duijn, M. \ Tromp, E. \ Veelen, P. van \ 2015
help
Understanding institutionalized ways of knowing climate risks: reflections on action research for participatory knowledge production \ Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Scientific article]
Boezeman, D. \ Vink, M. \ Leroy, P. \ 2015
help
Forms and foundations of action research \ Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Scientific article]
Huntjens, P. \ Eshuis, J. \ Termeer, C.J.A.M. \ Buuren, M.W. van \ 2015
help
Action research in governance landscapes : partnering with city guides and gatekeepers \ Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Scientific article]
Vink, M. \ Boezeman, D. \ Dewulf, A. \ Termeer, C.J.A.M. \ 2015
help
Action research for climate change adaptation : developing and applying knowledge for governance [Monograph]
Buuren, A. van \ Eshuis, J. \ Vliet, M. van \ [2015]
Governments all over the world are struggling with the question of how to adapt to climate change. They need information not only about the issue and its possible consequences, but also about feasible governance strategies and instruments to combat i ...
help
Resultaten Survey Deltaprogramma [Monograph]
Verkerk, J. \ Buuren, A. van \ Teisman, G. \ 2014
Als onderdeel van de evaluatiestudie naar het Deltaprogramma, is een survey uitgezet onder alle aanwezigen bij het Deltacongres 2013. In deze rapportage worden de resultaten van de survey weergegeven. De 1481 aangemelde bezoekers van het Deltacongres ...
help
Governance capacity for multilevel water governance, Can program approaches enable multilevel collaboration? [Presentation]
Buuren, A. van \ 2014
Deltas in Depth Theme 9: Multilevel governance of adaptation in the Netherlands, Session DD 9.7: Governance capacity for multilevel water governance, Can program approaches enable multilevel collaboration?, PhD Arwin van Buuren, Erasmus University, t ...
help
Governance-scenario voor zoetwater: what if... [Presentation]
Broekhoven, S. van \ Verkerk, J. \ Buuren, A. van \ 2014
Kennistransfer Klimaat Broekhoven, S. van, Verkerk, J., Buuren, A. van (2014). Governance-scenario voor zoetwater: what if..., Praktijkconferentie governance van klimaatadaptatie, 13 maart. Scenario's en klimaatadaptatie: scenario's belangrijk instru ...
help
Adaptief rivierbeheer: schakelen tussen schalen [Presentation]
Buuren, A. van \ 2014
Buuren, A. van (2014). Presentatie werkconferentie Europese rivieren omarmd: 'Adaptief rivierbeheer: Schakelen tussen schalen', 30 januari.
help
Kennisagenda zoetwatervraagstukken : good governance [Presentation]
Buuren, A. van \ 2014
Buuren, A. van (2014). Kennisagenda zoetwatervraagstukken - good governance, Workshop zoetwaterinnovatie, 12 mei. Governance als thema, of als aspect? Governance als instrumentatie of als structurerend principe? Leren van toekomstscenario’s: – Denk i ...
help
Bridging knowledge frames and networks in climate and water governance \ Making space for the river : governance experiences with multifunctional river flood management in the US and Europe [Scientific article]
Dewulf, A.R.P.J. \ Brugnach, M. \ Termeer, C.J.A.M. \ Ingram, H. \ 2013
We argue that theory development and further research on framing, knowledge and networks are needed to better inform policy debates. In order to do move forward we need to better understand the nature of knowledge frames and how these are tied to net ...
help
Space for the river, a condensed state of the art \ Making space for the river : governance experiences with multifunctional river flood management in the US and Europe [Scientific article]
Verkerk, J. \ Buuren, M.W. van \ 2013
help
Space for the River IJssel : tortuous quests for striking an acceptable balance between water, nature and development \ Making space for the river : governance experiences with multifunctional river flood management in the US and Europe [Scientific article]
Edelenbos, J. \ Buuren, M.W. van \ Warner, J. \ 2013
'Making Space for the River' helps the reader to understand the policy and governance dynamics that lead to these tensions and pays attention to a variety of attempts to organize effective and legitimate governance approaches. The book helps to reali ...
help
Making space for the river : governance challenges \ Making space for the river : governance experiences with multifunctional river flood management in the US and Europe [Scientific article]
Warner, J. \ Edelenbos, J. \ Buuren, A. van \ 2013
'Making Space for the River' helps the reader to understand the policy and governance dynamics that lead to these tensions and pays attention to a variety of attempts to organize effective and legitimate governance approaches. The book helps to reali ...
help
Strong sentiments on the Scheldt : dike displacements in Flanders and the Netherlands \ Making space for the river : governance experiences with multifunctional river flood management in the US and Europe [Scientific article]
Buuren, M.W. van \ 2013
help
Space for the river : governance challenges and lessons \ Making space for the river : governance experiences with multifunctional river flood management in the US and Europe [Scientific article]
Buuren, M.W. van \ Edelenbos, J. \ Warner, J. \ 2013
'Making Space for the River' helps the reader to understand the policy and governance dynamics that lead to these tensions and pays attention to a variety of attempts to organize effective and legitimate governance approaches. The book helps to reali ...
help
Klimaatadaptie in het waterbeheer : creatieve oplossingen, flexibele arragementen? [Monograph]
Buuren, A. van \ Brinxma, M. \ Eshuis, J. \ Leeuwen, C. van \ Keessen, A. \ [2013]
Doel van dit project was om op basis van een negental casestudies te achterhalen in welke mate en in welke vorm er gekozen werd voor flexibele arrangementen bij de implementatie van adaptatiemaatregelen, welke rol monitoring daarbij speelde en in wel ...
help
Governance van lokale adaptatiestrategieën, de casus Feijenoord [Monograph]
Berg, H. van den \ Buuren, A. van \ Duijn, M. \ Lee, D. van der \ Tromp, E. \ Veelen, P. van \ [2013]
De studie heeft als doel om kennis te ontwikkelen over alternatieve samenwerkingsvormen en arrangementen (juridisch, financieel en organisatorisch) die een geïntegreerde, gebiedsgerichte waterveiligheidsstrategie kunnen faciliteren. Het buitendijks g ...
help
Multilevel governance voor meerlaagsveiligheid : met maatwerk meters maken [Monograph]
Buuren, A. van \ Teisman, G. \ Ellen, G.J. \ Verkerk, J. \ Horst, S. van der \ 2013
Het is niet eenvoudig om in een land dat excelleert in deltatechnologie en sinds 1953 een streng regime heeft om haar dijken op sterkte te houden, na te denken over vormen van waterveiligheid waarbij ook de ruimtelijke ordening en de rampenbeheersing ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.