Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 31

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
IEC integration with urban heat storyline and the process of visualisation [Brochure]
Goosen, H. \ 2015
The Information Enrichment Chain (IEC) is an approach to support information transfer for adaptation planning. It provides a step-wise method to get from the information needs of users to a map presentation of a climate indicator
help
Interactieve klimaatatlas regio Haaglanden [Map]
Goosen, H. \ Groot, M. de \ Koekoek, A. \ Bijsterveldt, M. van \ Hoogvliet, M. \ Masselink, L. \ 2014
In het kader van het opstellen van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) Haglanden is een interactieve klimaatatlas voor de regio Haaglanden ontwikkeld. Deze digitale tool bevat overzichtskaarten die inzicht geven in de verschillende klimaateffecten ...
help
De Natuurlijke Alliantie als methode voor klimaatateliers : verankering van klimaatverandering op provinciaal, regionaal en lokaal schaalniveau in de provincie Gelderland [Monograph]
Goosen, H. \ Masselink, L. \ Grond, V. \ Koekoek, A. \ Groot-Reichwein, M. de \ Betgen, C. \ 2014
Dit rapport beschrijft hoe de samenwerking tussen Kennis voor Klimaat, waterschap, provincie, gemeenten en regio’s en de kennispartners heeft geresulteerd in verankering van klimaatadaptatie op verschillende schaalniveaus. De in dit project ontwikkel ...
help
Climate proofing of the Zuidplaspolder: a guiding model approach to climate adaptation \ Regional environmental change [Scientific article]
Groot-Reichwein, M.A.M. de \ Goosen, H. \ Steekenburg, M.G.N. van \ 2014
Climate change will have an impact on various sectors, such as housing, infrastructure, recreation and agriculture. Climate change may change spatial demands. For example, rising temperatures will increase the need for recreation areas, and areas cou ...
help
Climate adaptation services for the Netherlands : an operational approach to support spatial adaptation planning \ Regional environmental change [Scientific article]
Goosen, H. \ Groot-Reichwein, M.A.M. de \ Masselink, L. \ Koekoek, A. \ Swart, R.J. \ Bessembinder, J.J.E. \ Witte, J.M.P. \ Stuyt, L.C.M. \ Blom-Zandstra, G. \ Immerzeel, W. \ 2014
There is a growing availability of climate change information, offered to scientists and policy makers through climate services. However, climate services are not well taken up by the policy-making and planning community. Climate services focus on pr ...
help
Klimaat schadekosten op lokatie [Presentation]
Bijsterveldt, M. \ Scherpenisse, R. \ Camps, P. \ Goosen, H. \ 2014
Bijsterveldt, M. van, Scherpenisse, R., Camps, P., Goosen, H. (2014). 'Klimaatschade kosten op lokatie'. Presentatie symposium 'Kosten en baten van klimaatadaptatie' 5 februari 2014. Behoeften uit de praktijk : Gemeenten voelen de urgen>e van klimaat ...
help
Kennisportaal voor ruimtelijke adaptatie [Presentation]
Betgen, C. \ Bijsterveldt, M. van \ Goosen, H. \ Grond, V. \ Hoogvliet, M. \ Potz, H. \ Westra, H. \ 2014
Betgen, C., Bijsterveldt, M. van, Goosen, H., Grond, V., Hoogvliet, M., Pötz, H., Westera, H., Procurios webdesign (2014). Kennisportaal voor ruimtelijke adaptatie, Symposium Kennisportaal voor een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimte, 24 juni. ...
help
De klimaateffectatlas [Presentation]
Goosen, H. \ Betgen, C. \ 2014
Goosen, H., Betgen, C. (2014). De klimaateffectatlas, Symposium Kennisportaal voor een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimte, 24 juni. Aandacht voor de kwetsbaarhedenkaarten
help
Climate atlas Bangladesh [Map]
Goosen, H. \ [2014]
Simulation of temperature and precipitation under different scenarios for the years 2050 and 2085
help
Interactieve trendanalyse Vallei en Veluwe [Map]
Goosen, H. \ Groot, M. de \ Koekoek, A. \ Masselink, L. \ 2013
Deze interactieve atlas schetst de effecten van een veranderend landgebruik en klimaat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse klimaatscenario's.
help
Climate-proofing spatial planning and water management projects: an analysis of 100 local and regional projects in the Netherlands \ Journal of environmental policy & planning [Scientific article]
Sedee, A.G.J. \ Swart, R.J. \ Pater, F. de \ Goosen, H. \ Pijnappels, M.H.J. \ Vellinga, P. \ 2013
Since the turn of the century, an increasing number of local and regional authorities in Europe started making their city or region resilient to climate change, or ‘climate-proof’. In order to identify common processes and characteristics, moving bey ...
help
Tools voor klimaatadaptatie [Presentation]
Goosen, H. \ 2013
Aanleiding Stichting Climate Adaptation Services. • Lokale overheden spelen een cruciale rol bij adaptatie • Klimaatonderzoek bereikt deze lokale stakeholders maar in beperkte mate • Er is een behoefte aan tools die de brug slaan tussen onderzoek en ...
help
Integrating climate information into spatial planning [Presentation]
Goosen, H. \ 2012
Problem statement: there is a clear need for tools that bridge the gap between the climate science community and the spatial planning community. Presented at International Workshop Adaptation Decision Support Methods and Tools, Amsterdam 3 October 20 ...
help
Klimaatateliers voor klimaatbestendige ruimtelijke inrichting : ervaringen uit 4 pilots [Monograph]
Goosen, H. \ Block, D. de \ Groot, S. de \ Koekoek, A. \ Groot, M. de \ Roggema, R. \ Masselink, L. \ [2012]
In verschillende sessies is in kaart gebracht waar in de toekomst knelpunten kunnen optreden en hoe deze mogelijk kunnen worden omgezet in kansen. De aanwezige Gelderse regio’s waren: Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Veluwe Vallei, Regio Stedendriehoek en ...
help
Climate adaption atlas [Brochure]
Goosen, H. \ Groot, M. de \ Bergh, D. van den \ Koekoek, A. \ [2011]
The Climate Adaptation Atlas (CAA) discloses spatial information on climate change impacts to a wider audience. The Atlas is a discussion/decision support tool. The Dutch Climate Adaptation Atlas consists of a large number of maps disclosed via an on ...
help
Climate adaption atlas [Poster]
Goosen, H. \ Groot, M. de \ [2011]
The Climate Adaptation Atlas (CAA) discloses spatial information on climate change impacts to a wider audience. The Atlas is a discussion/decision support tool. The Dutch Climate Adaptation Atlas consists of a large number of maps disclosed via an on ...
help
Interactieve samenvatting 'Tools voor adaptatie" [Monograph]
Goosen, H. \ Masselink, L. \ Pijnappels, M. \ 2011
Interactieve samenvatting, met vijf deelaspecten: Klimaateffectatlas, klimaatateliers, maatregeldatabase, DPL (duurzaamheidsprofiel van een locatie) en MKBA
help
Klimaatadaptatie in het landelijk gebied : verkenning naar wegen voor een klimaatbestendig Nederland [Monograph]
Sandt, K. van de \ Goosen, H. \ Vos, C. \ Hermans, T. \ Verhagen, J. \ Agricola, H. \ Kwakernaak, C. \ Stuyt, L. \ Ierland, E. van \ Kuikman, P. \ Hoogvliet, M. \ Geertsema, W. \ Schaap, B. \ Ritzema, H. \ Velstra, J. \ Jansen, P. \ Dijkman, W. \ Beek, C. van \ 2011
Klimaatverandering werkt via hogere temperaturen, veranderingen in neerslagpatronen, veranderingen in frequentie en intensiteit van weersextremen en zeespiegelstijging door op het functioneren van het landgebruik en het watersysteem in het landelijk ...
help
Fysieke bouwstenen voor de knelpuntanalyse nieuwbouw en herstructurering [Monograph]
Bosch, P.R. \ Hoogvliet, M. \ Goosen, H. \ Hoeven, F. van der \ Pas, B. van der \ Bruin, K. de \ Slager, K. \ Weert, F. van \ Oude Essink, G. \ Gerritsen, A. \ Ven, F. van de \ Brolsma, R. \ Buma, J. \ Tjon Sie Fat, B.M. \ 2011
Klimaatverandering met al z'n neveneffecten via bodem en (grond)water is één van de factoren die mogelijk een rol gaan spelen bij de keuzes over toekomstige nieuwbouw en herstructurering. Dit rapport heeft als doel inzicht te geven in de stand van ke ...
help
Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen : managementsamenvatting [Monograph]
Hoogvliet, M. \ Brolsma, R. \ Hendriks, D. \ Kuijper, M. \ Visser, A. \ Appelman, W. \ Harmelen, T. van \ Eupen, M. van \ Goosen, H. \ Groot, M. de \ Smidt, R. \ Koekoek, A. \ Koomen, E. \ Versteeg, R. \ Roelevink, A. \ cop. 2011
Klimaatverandering veroorzaakt in Haaglanden tal van effecten. Hoewel het tempo en de omvang van de veranderingen nog onzeker zijn, mag worden aangenomen dat we ons kunnen aanpassen. Echter, op een aantal punten is dat aanpassingsvermogen beperkt of ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.