Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 20

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Joint fact finding a collaborative multi stakeholder approach to climate ready infrastructure [Presentation]
Vogel, R. \ Schenk, T. \ Maas, N. \ Tavasszy, L. \ 2014
Presentation at Deltas in times of climate change II conference, Rotterdam, 24 September 2014
help
INCAH gebiedsstudie Noord Rotterdam : 2e workshop [Presentation]
Maas, N. \ Geerdink, T.R.A. \ 2014
Doel van de gebiedsstudie is: beoordeling van klimaatkwetsbaarheid/bestendigheid van infrastructuurnetwerken Aanpak: inzet van de ontwikkelde instrumenten en technieken.
help
INCAH gebiedsstudie Noord Rotterdam : 3e workshop [Presentation]
Maas, N. \ Geerdink, T.R.A. \ 2014
Doel van de gebiedsstudie is: beoordeling van klimaatkwetsbaarheid/bestendigheid van infrastructuurnetwerken Aanpak: inzet van de ontwikkelde instrumenten en technieken.
help
Klimaatverandering en transport en infrastructuur : actualisatie van de risico's en kansen voor klimaatadaptatiebeleid [Monograph]
Maas, N. \ Vogel, R. \ 2014
Rapportage voor de sector transport, waarin is aangegeven welke risico’s en kansen er als gevolg van klimaatverandering voor deze sector zijn. Hierin is onderscheid gemaakt naar vijf subsectoren van wegen, spoorwegen, binnenvaart en havens, luchthave ...
help
Klimaatadaptatie en energie-infrastructuur : actualisatie van de risico's en kansen door klimaatverandering op de Nederlandse energie-infrastructuur [Monograph]
Vogel, R. \ Luiijf, E. \ Maas, N. \ Dijkema, G. \ Zielstra, A. \ 2014
Dit rapport analyseert de risicofactoren die ontstaan door extreme weersomstandigheden als gevolg van de voorziene klimaatveranderingen tussen nu en 2050 en de mogelijke kansen die dit brengt voor de Nederlandse energie-infrastructuur.
help
Gebiedsstudie Rotterdam Noord : INCAH Infrastructure Networks Climate Adaptation and Hotspots [Monograph]
Geerdink, T. \ Maas, N. \ Fortuin, P. \ Muiswinkel, K. van \ Ammerlaan, R. \ Streng, J. \ Yska, D. \ Immers, B. \ Meer, D. van der \ Bollinger, A. \ Wols, B. \ Sman, B. \ Dijkema, G. \ Snelder, M. \ Woning, M. \ Buren, R. van \ Bhamidipati, S. \ Lei, T. van der \ 2014
Kwetsbaarheidsanalyse van infrastructuur voor klimaatverandering, gebiedsstudie voor Rotterdam-Noord. Een scenario is gebruikt met een overstroming, waarbij we op dag vijf van de overstroming hebben gekeken naar het netwerk van wegen, elektriciteit e ...
help
Raamwerk Klimaatadaptatie Vitale Infrastructuren : Een hulpmiddel voor beleidsmakers, infrastructuurbeheerders en andere betrokkenen bij het proces om (onderling verbonden) vitale infrastructuren klimaatadaptief te maken [Presentation]
Vogel, R. \ Maas, N. \ 2014
Dit raamwerk richt zich op de vitale infrastructuren met relatief veel fysieke componenten. Binnen deze categorie kan er op verschillende schaalniveaus naar de verbindingen tussen vitale infrastructuren gekeken worden.
help
Session 1b, Climate vulnerability assessment : decision making for climate robust infrastructure [Monograph]
Maas, N. \ Badet, Y. \ Schenk, T. \ 2013
Presentation at the European Climate Change Adaptation Conference March 18-20 2013 Hamburg, Germany, session climate vulnerability assessment.
help
RWS-INCAH verbinding : verslag 4 februari 2013 [Monograph]
Maas, N. \ Fortuin, P. \ 2013
Rijkswaterstaat is een van de cofinanciers van het onderzoeksprogramma INCAH over klimaatverandering en de effecten daarvan op infrastructuur en netwerken. Doel van de verbindingsworkshop is het verbreden en verdiepen van de contacten tussen Rijkswat ...
help
INCAH Infrastructure Networks for Climate Adaptation in Hotspots [Presentation]
Maas, N. \ [ca. 2013]
Doelen • Kennisnemen van (tussen)resultaten van INCAH, • Samen leren en kennisontwikkeling over de rol van klimaatverandering in het werk van RWS • Input leveren aan het INCAH-onderzoek • Aanscherpen van de vraag van RWS aan de onderzoekers • Het ide ...
help
Serious game : harbouring uncertainty in infrastructure decision making [Presentation]
Schenk, T. \ Maas, N. \ Massink, R. \ 2013
Learn and experience with different methodologies to deal with uncertainty. Presentation workshop Serieus Game onzekerheid in besluitvorming, 6 en 7 februari 2013 , Delft
help
Climate vulnerability assessment : decision making for climate robust infrastructure [Presentation]
Maas, N. \ Badet, Y. \ Schenk, T. \ 2013
Presentation at the European climate change adaptation (ECCA) conference, 19 March in Hamburg
help
Infrastructure Networks for Climate Adaptation in Hotspots [Presentation]
Maas, N. \ Sman, B. \ Geerdink, T.R.A. \ 2013
Presentatie INCAH introductie gebiedsstudie Rotterdam Noord tijdens de kick-off , gehouden op 30 augustus 2013, Delft
help
Sandy in Nederland: wat leren we daarvan? : over cascadering van effecten, resilient infrastructuur en afhankelijkheid [Presentation]
Maas, N. \ 2013
Voorbeelden van cascade-effecten bij storm. Met als voorbeeld de Sandy storm van Manhattan, met 4 meter hoge golven.
help
INCAH infrastructure networks for climate adaptation in hotspots : 2e stakeholderworkshop [Presentation]
Maas, N. \ 2013
Het doel van deze bijeenkomst: het benoemen van de belangrijkste onderwerpen bij adaptatie strategieën in het onderzoek naar klimaatverandering en de invloed daarvan op infrastructuur. Een update geven van het INCAH onderzoek, en de wijze waarop het ...
help
INCAH infrastructure networks for climate adaptation in hotspots : Workshop 1 [Presentation]
Maas, N. \ [ca. 2013]
Klimaatverandering leidt tot nieuwe problemen voor bereikbaarheid. Dit vraagt om adaptatiestrategieen voor het borgen van de veiligheid en continuiteit van mainportprocessen. Inleidende presentatie voor projectteam op 17 mei 2011
help
Climate adaptation of infrastructure networks : lessons from the energy \ Regional environmental change [Scientific article]
Bollinger, L.A. \ Bogmans, C.W.J. \ Chappin, E.J.L. \ Dijkema, G.P.J. \ Huibregtse, J.N. \ Maas, N. \ Schenk, T. \ Snelder, M. \ Thienen, P. van \ Wit, S. de \ Wols, B. \ Tavasszy, L.A. \ 2013
nfrastructures are critical for human society, but vulnerable to climate change. The current body of research on infrastructure adaptation does not adequately account for the interconnectedness of infrastructures, both internally and with one another ...
help
INCAH, Infrastructure Networks Climate Adaptation and Hotspots : mid term review theme 5, Knowledge for Climate [Monograph]
Maas, N. \ 2012
An international review (Koetse and Rietveld, 2009) revealed that in particular in the fields of transport networks and other infrastructures, research on adaptation to climate change has been lagging behind. The program “Infrastructure Networks Clim ...
help
Modeling as knowledge brokerage instruments \ Third International Engineering Systems Symposium – Design and Governance in Engineering Systems – Roots, Trunk, Blossoms’, Delft, 18-20 June 2012 [Conference proceedings]
Maas, N. \ 2012
The effects of climate change are very uncertain. Very little attention has been paid at the consequences on infrastructure systems of water, energy and transport. While the interconnections and cascade of effects on the economic society are huge. Po ...
help
Creating capacity to connect science, policy and people [Presentation]
Slob, A. \ Maas, N. \ 2009
Adriaan Slob and Nienke Maas (2009). Master class cities and climate change: creating capacity to connect science, policy and people, presented by TNO at the Holland Climate House on December 8, Copenhagen.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.