Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 23

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Knowledge for Climate 2008-2014 [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
This is the final report (eindrapport) of the national Knowledge for Climate (KfC) research program. The program was set up in 2007 to explore the consequences of climate change for the Netherlands and how they should be managed. To that end, an inde ...
help
Een klimaatadaptief Nederland : sneller, makkelijker en goedkoper [Monograph]
Meyer zu Schlochtern, A. \ Wetters, A. \ Ong, T. \ Kapteyn, M. \ Oostenbrugge, R. van \ Döpp, S. \ Vellinga, P. \ 2015
Het is een feit dat het klimaat verandert, we zien het bijna dagelijks. Nederland moet in zijn geheel, nu echt mee in de innovatiekansen en -uitdagingen die klimaatverandering biedt. Dit rapport geeft inzicht in hoe verschillende domeinen en stakehol ...
help
Kennis voor Klimaat 2008-2014 : verantwoording en resultaten [Monograph]
Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
Dit is het eindrapport van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (KvK). Het programma is in 2007 opgezet om de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Daartoe is een onafhankelijke stichtin ...
help
In search for more robust flood protection concepts in the Dutch Wadden area [Presentation]
Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H.A. \ Vellinga, P. \ [2015]
Flood defences along Waddencoast: several stretches in Wadden area do not meet current standards
help
Salt marshes for flood protection : long-term adaptation by combining functions in flood defences [PhD thesis]
Loon-Steensma, J.M. van \ 2014
In deze dissertatie die zich vooral richt op het Waddengebied, worden een aantal innovatieve concepten verkend, die functies zoals natuur en landschap combineren met het beschermen tegen overstroming. Er wordt met name gefocust op de rol van kwelders ...
help
Closure of the conference [Presentation]
Vellinga, P. \ 2014
Plenary closure session: Plenary Closure. Closure of the conference, Prof. Pier Vellinga, Knowledge for Climate (2014). Presented at the International Conference Deltas in Times of Climate Change II, 24-26 September, Rotterdam, the Netherlands.
help
Robust, multifunctional flood defenses in the Dutch rural riverine area \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Scientific article]
Loon-Steensma, J.M. van \ Vellinga, P. \ 2014
This paper reviews the possible functions as well as strengths, weaknesses, opportunities, and threats for robust flood defenses in the rural riverine areas of the Netherlands on the basis of the recent literature and case studies at five locations i ...
help
Feasibility of unbreachable multifunctional flood protection zones in the Dutch rural riverine area \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Conference proceedings]
Loon-Steensma, J.M. van \ Vellinga, P. \ 2013
This paper provides an overview of possible functions of unbreachable dikes in the Dutch rural riverine area, and an overview and analysis of the strengths, weaknesses, opportunities and threats of robust multifunctional flood defence zones in the ru ...
help
Climate change: thirty years of history and future prospects: Pier Vellinga at TEDxEde [Video recording]
Vellinga, P. \ 2013
A ten minutes talk about climatic change, held by Pier Vellinga (Wageningen UR). His analysis: after finishing flood control (for The Netherlands) the focus was the rising of the sea level. When cold war was over, the political attention for greenhou ...
help
Innovatie om de kosten van climate proofing naar beneden te brengen [Presentation]
Vellinga, P. \ 2013
Wetenschappelijk voorzitter van Kennis voor Klimaat (onderzoekprogramma) pleit voor innovatie door een heroverweging van de wijze waarop een functie wordt vervuld of een dienst wordt verleend. Zoals: hoogwaterbescherming, zoetwatervoorziening, regenw ...
help
Trade-offs between biodiversity and flood protection services of coastal salt marshes \ Current opinion in environmental sustainability [Scientific article]
Loon-Steensma, J.M. van \ Vellinga, P. \ 2013
Coastal salt marshes provide a range of ecosystem services. However, their area is steadily diminishing as a result of human-made modifications to the coastal zone. The accelerated rise of sea level is another challenge to the self-generating capacit ...
help
Climate-proofing spatial planning and water management projects: an analysis of 100 local and regional projects in the Netherlands \ Journal of environmental policy & planning [Scientific article]
Sedee, A.G.J. \ Swart, R.J. \ Pater, F. de \ Goosen, H. \ Pijnappels, M.H.J. \ Vellinga, P. \ 2013
Since the turn of the century, an increasing number of local and regional authorities in Europe started making their city or region resilient to climate change, or ‘climate-proof’. In order to identify common processes and characteristics, moving bey ...
help
Robust, multifunctional flood protection zones in the Dutch rural riverine area \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Scientific article]
Loon-Steensma, J.M. van \ Vellinga, P. \ 2013
This paper reviews the possible functions of robust dikes in the rural riverine areas of the Netherlands. It furthermore reviews and analyses strengths, weaknesses, opportunities, and threats associated with robust, multifunctional flood defense zone ...
help
Een veilige en aantrekkelijke delta : deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Vos, R. \ Meijers, E. \ Nillesen, A.L. \ Vellinga, P. \ 2012
De regio Rijnmond-Drechtsteden dankt zijn ontwikkeling aan de ligging in de delta. Het laaggelegen gebied ligt in het overgangsgebied van de grote rivieren naar zee. Er wonen ongeveer 1,5 miljoen mensen (van wie 60.000 in buitendijks gebied). De have ...
help
'Klimaatneutraal vlees kan niet' \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Article]
Vellinga, P. \ 2011
Reflectie van Pier Vellinga, hoogleraar Klimaatveranderingen en water aan Wageningen UR en leider van het nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. ‘Iedereen concentreert zich op CO2-uitstoot die ontstaat bij de verbranding van olie, gas en ...
help
NRC debat Water [Presentation]
Vellinga, P. \ 2011
NRC debat Water, 1 november (2011). In de Rode Hoed, Amsterdam op 1 nov. 2011. Presentatie Pier Vellinga, Wageningen UR.
help
'We moeten zaken slimmer aanpakken': omgaan met klimaatverandering \ Watermanagement insights [Article]
Vellinga, P. \ 2011
Het wordt niet alleen warmer, het gaat in de komende honderd jaar ook harder regenen. Bovendien stijgt de zeespiegel. Reden voor paniek? Volgens hoogleraar Pier Vellinga niet. "Je moet alleen weten wat het weer doet, hoe je slim op klimaatverandering ...
help
Findings of the conference and challenges for the future [Presentation]
Vellinga, P. \ 2010
Plenary closing session. Findings of the conference and challenges for the future, Prof.dr. Pier Vellinga, chairman Steering Committee conference (2010). Presented at the international conference Deltas in Times of Climate Change, 29 September - 1 Oc ...
help
Climate research Netherlands : research highlights [Monograph]
Heinen, M. \ Driessen, P. \ Kabat, P. \ Pater, F. de \ Vellinga, P. \ 2009
In the Netherlands the temperature has risen, on average, by 1.6°C since 1900. Regional climate scenarios for the 21st century developed by the Dutch Royal Meteorological Institute [1] show that temperature in the Netherlands will continue to rise an ...
help
Salt and fresh water in a changing Dutch delta [Presentation]
Vellinga, P. \ 2009
Pier Vellinga (2009). Salt and fresh water, presented at the Holland Climate House on December 15, Copenhagen (Climate Research Netherlands).
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.