Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 18 / 18

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Do state traditions matter? Comparing deliberative governance initiatives for climate change adaptation in Dutch corporatism and British pluralism \ Journal of water and climate change [Scientific article]
Vink, M.J. \ Benson, D. \ Boezeman, D. \ Cook, H.E. \ Dewulf, A.R.P.J. \ Termeer, C.J.A.M. \ 2015
In the emerging field of climate adaptation, deliberative governance initiatives are proposed to yield better adaptation strategies. However, introducing these network-centred deliberations between public and private players may contrast with institu ...
help
Reconciling collaborative action research with existing institutions: insights from Dutch and German climate knowledge programmes \ Journal of water and climate change [Scientific article]
Termeer, C.J.A.M. \ Buuren, M.W. van \ Knieling, J. \ Gottschalk, M. \ 2015
Both the Netherlands and Germany have set up largescale collaborative action research (CAR) programmes for the governance of adaptation to climate change. By comparing both programmes, this paper explores the difficulties researchers encounter, analy ...
help
Handling adaptation policy choices in Sweden, Germany, the UK and the Netherlands \ Journal of water and climate change [Scientific article]
Massey, E. \ Huitema, D. \ Garrelts, H. \ Grecksch, K. \ Mees, H.L.P. \ Rayner, T. \ Storbjörk, S. \ Termeer, C.J.A.M. \ Winges, M. \ 2015
Adaptation is the ‘adjustment in natural or human systems in response to actual or expected climatic stimuli or their effects, which moderates harm or exploits beneficial opportunities’. The challenge for governments is taking this rather vague conce ...
help
The role of leadership in regional climate change adaptation: a comparison of adaptation practices initiated by governmental and non-governmental actors \ Journal of water and climate change [Scientific article]
Meijerink, S. \ Stiller, S. \ Keskitalo, E.C.H. \ Scholten, P. \ Smits, R. \ Lamoen, F. van \ 2015
This paper aims to better understand the role of leadership in regional climate change adaptation. We first present a framework, which distinguishes five functions of leadership within inter-organizational networks: the connective, enabling, adaptive ...
help
Adapting flood management to climate change: comparing policy frames and governance practices in the Low Countries \ Journal of water and climate change [Scientific article]
Crabbé, A. \ Wiering, M. \ Liefferink, D. \ 2015
Belgium and the Netherlands together form the Low Countries. Empirical research in Flanders (the Dutch-speaking part of Belgium) and the Netherlands proves that there are substantive differences in the organization of governance processes regarding f ...
help
Integrated, transboundary climate-adaptation governance : exploring essential steps for the development of a cross-border and integrated climate-adaptation strategy [Monograph]
Eerd, M. van \ Wiering, M. \ Meijerink, S. \ 2014
Met behulp van een literatuurstudie is gezocht naar de noodzaak en mogelijkheden voor een grensoverschrijdende en geïntegreerde aanpak van klimaatverandering. Tevens is een analyse verricht van de methoden van ‘best practices’ op het gebied van klima ...
help
Governance van klimaatadaptatie: handelingsperspectieven [Monograph]
2014
Het boek dat voor u ligt is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen kopstukken uit de werelden van beleid en wetenschap. Ontstaan uit de gedachte "het consortium doet goed en interessant onderzoek, maar er is meer aandacht nodig voor de vertaling ...
help
Towards adaptive spatial planning for climate change: balancing between robustness and flexibility \ Journal for European environmental & planning law [Scientific article]
Buuren, M.W. van \ Driessen, P.P.J. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Rietveld, P. \ Salet, W. \ Spit, T. \ Teisman, G.R. \ 2013
Adaptation to climate change necessitates serious adjustments to the spatial organization of our environment. However, the uncertainties, the controversial character of the climate debate, the variety of climate change consequences and the inherently ...
help
Integrated planning and design in the Delta [Presentation]
Meyer, H. \ 2013
Potentiële integratie van natte natuur, nieuwe gebiedsontwikkeling, meerlaagse veiligheid en relaties van bestaande kernen met water. De betekenis van governance in het geheel.
help
Toward legitimate governance strategies for climate adaptation in the Netherlands : combining insights from a legal, planning, and network perspective \ Regional environmental change [Scientific article]
Buuren, M.W. van \ Driessen, P.P.J. \ Teisman, G.R. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2013
In general, the issue of climate change is characterized by uncertainty, complexity, and multifacetedness. In the Netherlands, climate change is in above highly controversial. These characteristics make it difficult to realize adaptation measures tha ...
help
Van participatie naar zelforganisatie: over het verschuivende initiatief voor ruimtelijke ontwikkeling \ Balkan in de polder : naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? [Article]
Boonstra, B. \ 2012
help
Klimaat in ruimtelijke keuzes : het dialoogondersteunend afwegingskader (DAK); theorie en toepassing [Monograph]
Stalenberg, B. \ Vreeker, R. \ Edelenbos, J. \ Verweij, S. \ Winsemius, H.C. \ Herk, S. van \ Smid, G.J.P. \ Middendorp, B. van \ [2012]
Sociaal-maatschappelijke en economische factoren zijn in het algemeen de drijvende krachten achter een ruimtelijk project en niet de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Een goede afweging, waarin ook het klimaatvraagstuk wordt meegenomen, is v ...
help
The regional governance of climate adaptation: a framework for developing legitimate, effective, and resilient governance arrangements \ Climate law [Scientific article]
Termeer, C.J.A.M. \ Dewulf, A.R.P.J. \ Rijswick, H.F.M.W. \ Buuren, A. van \ Huitema, D. \ Meijerink, S. \ Rayner, T. \ Wiering, M. \ 2011
Adaptation to climate change raises important governance issues. Notwithstanding the increasing attention on climate adaptation at the global and European level, the variety of local conditions and climate impacts points towards a prime role for regi ...
help
Dealing sensibly with climate change : from options to strategy [Presentation]
Bree, L. van \ 2011
Leendert van Bree, PBL (2011). Dealing sensibly with climate change from options to strategy, gepresenteerd tijdens de Kennis- en Netwerkdag Klimaatbestendige Gemeente, 14 april, Arnhem. The Netherlands – adaptating delta through spatial planning.
help
Resilient and sustainable governance of river basins in times of climate change : avoiding flooding and water scarcity: the Dutch institutional arrangement for regional water management [Presentation]
Rijswick, M. van \ 2011
Presentation held at Water Colloquium, Eastern Cape, South Africa, 4 July 2011
help
De Delta werkt! : verslag van de zesde werkconferentie Zuidwestelijke Delta, Bruinisse, 28 september 2011 [Monograph]
Verkerk, J. \ 2011
In de vorige conferentie was alle aandacht voor de centrale driehoek (Vitaal, Veerkrachtig, Veilig). Economische ontwikkeling is daarbij de belangrijkste pijler. Maar een gebied kun je alleen ontwikkelen als er een veilige en gezonde basis is. Ontwik ...
help
(Re)allocating responsibilities and risks [Fact sheet]
2010
This work package aims at developing and testing new governance arrangements and instruments in order to increase adaptation capacity. Specific attention is paid to the allocation of responsibilities to public and/or private organizations, and to the ...
help
Klimaat in ruimtelijke keuzes [Fact sheet]
Vreeker, R. \ [2010]
In dit project wordt onderzocht hoe de langetermijneffecten van klimaatverandering op het watersysteem inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Ook wordt gekeken hoe deze effecten een rol spelen in beslissingen over de toedeling van verschillende ruimteli ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.