Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 42

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Implementatie Canvas : Beleidsarangementen voor Meegroei-concepten [Presentation]
Brugge, R. van der \ Ellen, G.J. \ Horst, S. van der \ 2014
Brugge, R. van der, Ellen, G.J., Horst, S. van der (2014). Implementatie Canvas, Praktijkconferentie governance van klimaatadaptatie, 13 maart. Kennismaken met het tool Implementatiecanvas : Inzicht krijgen in de implementatie van klimaatadaptatiemaa ...
help
Governance-scenario voor zoetwater: what if... [Presentation]
Broekhoven, S. van \ Verkerk, J. \ Buuren, A. van \ 2014
Kennistransfer Klimaat Broekhoven, S. van, Verkerk, J., Buuren, A. van (2014). Governance-scenario voor zoetwater: what if..., Praktijkconferentie governance van klimaatadaptatie, 13 maart. Scenario's en klimaatadaptatie: scenario's belangrijk instru ...
help
Visualisatie van klimaatinformatie [Presentation]
Groot, M. de \ 2014
Groot, M. de (2014). Visualisatie van klimaatinformatie, Praktijkconferentie governance van klimaatadaptatie, 13 maart. Waarom klimaatadaptatie nog geen common practice is voor gemeenten. Geschetst aan de hand van kwetsbaaarheidskaart van de regio Ha ...
help
Adaptation governance choices in NL, SW & UK [Presentation]
Massey, E. \ 2014
Massey, E. (2014). Adaptation governance choices in NL, SW & UK, Praktijkconferentie governance van klimaatadaptatie, 13 maart. In all adaptation is framed as technical or technocratic problem that can primarily be addressed through better science wi ...
help
Policy experiments talk : learn how to design how to learn [Presentation]
McFadgen, B. \ 2014
Why experiment? Why now? McFadgen, B. (2014). Policy Experiments Talk: Learn how to design how to learn, Praktijkconferentie governance van klimaatadaptatie, 13 maart. What do we mean when we talk about experiments? What I mean when I talk about expe ...
help
Economie : het afwegingssysteem van schaarse goederen en diensten en de beïnvloeding daarvan [Presentation]
Rhee, G. van \ 2014
Rhee, G. van (2014). Economie: het afwegingssysteem van schaarse goederen en diensten en de beïnvloeding daarvan, Workshop zoetwaterinnovatie, 12 mei. Economie: het afwegingssysteem van schaarse goederen en diensten en de beïnvloeding daarvan. Schaar ...
help
Kennisagenda zoetwatervraagstukken : good governance [Presentation]
Buuren, A. van \ 2014
Buuren, A. van (2014). Kennisagenda zoetwatervraagstukken - good governance, Workshop zoetwaterinnovatie, 12 mei. Governance als thema, of als aspect? Governance als instrumentatie of als structurerend principe? Leren van toekomstscenario’s: – Denk i ...
help
Facetten van participatie : reflectie workshop [Presentation]
Vink, M. \ Boezeman, D. \ 2014
Bijdrage aan de bijeenkomst van 7 oktober 2014, Groningen.
help
Symposium Governance of Adaptation [Presentation]
2014
Highlights of the symposium 'The governance of adaptation to climate change', 31 oktober, Paushuize Utrecht.
help
Developing robust governance strategies for uncertain futures : a combined backcasting and exploratory scenarios methodology [Presentation]
Vliet, M. van \ Kok, K. \ 2014
Presentation at Norwich Conference Earth System Governance. Norwich, UK, 1-3.7.2014
help
Implementatie van klimaatadaptaties bij woningcorporaties [Presentation]
Visscher, H. \ Roders, M. \ 2013
Vraagstelling vanuit Delft: In hoeverre zijn beleidsmakers van woningcorporaties zich bewust van benodigde klimaatadaptatie ingrepen in de bestaande woningvoorraad en hoe haalbaar acht men het om deze maatregelen door te voeren?
help
De strijd om zoetwater: governance van fragmentatie [Presentation]
Teisman, G. \ Buuren, A. van \ Broekhoven, S. van \ Leeuwen, C. van \ Verkerk, J. \ 2013
Multi-level governance: tussen fragmentatie en integratie. Multifunctionele ontwikkelingen bekeken als ‘grenspraktijk’ – proces van werken over grenzen. Fragmentatie tussen tijdshorizonnen. Bijdare aan Kennisconferentie Delta Programma, 23 april 2013 ...
help
Strategische verkenning Delfland tbv Waterbeheerplan 2016-2021 : deltascenario’s en governance [Presentation]
Gieske, H. \ 2013
Bijdrage aan kennisconferentie Deltaprogramma.
help
Integrated planning and design in the Delta [Presentation]
Meyer, H. \ 2013
Potentiële integratie van natte natuur, nieuwe gebiedsontwikkeling, meerlaagse veiligheid en relaties van bestaande kernen met water. De betekenis van governance in het geheel.
help
Externe wateraanvoer of lokale zelfvoorziening : een precaire afweging [Presentation]
Vries, A. de \ 2013
Huidige context en perceptie tegenover een toekomstige. Kansen voor het Nederlandse buitengebied, en voor de Nederlandse samenwerking met het buitenland.
help
Watergovernance in Haarlemmermeer : een zoektocht naar adequate arrangementen [Presentation]
Veld, R. in 't \ [2013]
Strategische verkenning watergovernance Haarlemmermeer. Sessie kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april 2013 Wageningen.
help
Participatory monitoring as a tool for climate adaptation policy [Presentation]
Kuindersma, W. \ Ellen, G.J. \ [2013]
The need for Participatory Monitoring. Presentation on European Climate Change Adaptation Conference 2013.
help
Governance of climate adaptation, theme 7 [Presentation]
Termeer, K. \ 2012
Aim of the adaptation programme: To develop in-depth knowledge of the governance of adaptation in the context of complex institutions. Presentation at the Midterm Assessment, 4 Oct. 2012, Amsterdam
help
Reconciling innovative knowledge partnerships with existing institutions: the Dutch Knowledge for Climate program [Presentation]
Termeer, K. \ Huntjens, P. \ Dewulf, A. \ Buuren, A. van \ Eshuis, J. \ 2012
Presentation held at International Symposium ‘The Governance of Adaptation, 22-23.3.2012, Amsterdam
help
Procesevaluatie DPIJ [Presentation]
Mulligen, E. van \ Vink, M. \ 2012
Tot voor kort werd Deltaprogramma - IJsselmeergebied breed gedragen, echter legitimiteit en effectiviteit zijn niet onvoorwaardelijk. Haalbaarheid wordt vergroot door meer transparantie en duidelijkheid over betekenis, belangen en besluitvorming. Dus ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.