Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 8 / 8

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
De governance van klimaatadaptatie: naar een legitieme balans tussen daadkracht en draagvlak \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Article]
Buuren, M.W. van \ Teisman, G.R. \ 2010
Bij de vormgeving van besluitvormingsprocessen rondom het realiseren van adaptatiemaatregelen speelt voortdurend de spanning tussen het realiseren van daadkracht en het verwerven van draagvlak. In dit artikel gaan we in op de consequenties hiervan vo ...
help
Europe adapts to climate change : comparing national adaptation strategies [Monograph]
Swart, R. \ Biesbroek, R. \ Binnerup, S. \ Carter, T.R. \ Cowan, C. \ Henrichs, T. \ Loquen, S. \ Mela, H. \ Morecroft, M. \ Reese, M. \ Rey, D. \ 2009
Climate Change is happening. Even if global emission reductions and mitigation efforts over the next decades prove to be successful, a signifi cant amount of human-induced climate change has become inevitable. In addition to efforts to reduce greenho ...
help
A state of the art of governance literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Monograph]
Nieuwaal, K. van \ Driessen, P. \ Spit, T. \ Termeer, C. \ 2009
Rapport uit een serie verkenningen, uitgevoerd om de stand van zaken op het gebied van klimaatverandering en adaptatie te inventariseren. Governance of Adaptation bevat een literatuuranalyse van bestuurskundige en planologische aspecten van klimaatad ...
help
De governance van adaptatie : bouwstenen voor een afwegingsproces : werkrapport/synthese [Monograph]
Buuren, A. van \ Driessen, P. \ Rijswick, M. van \ Rietveld, P. \ Salet, W. \ Spit, T. \ Teisman, G. \ 2009
De effecten van klimaatverandering zijn veelzijdig. De problemen met de waterveiligheid zijn bekend. Zowel de zeespiegelstijging, grotere rivierafvoeren als extremere neerslag vraagt om maatregelen. Maar ook de toename van uitheemse ziekten en plagen ...
help
Naar een afwegingskader voor een klimaatbestendig Nederland : met ervaringen uit 4 case studies : samenvatting voor bestuurders [Monograph]
Leusink, A. \ Zanting, H.A. \ [2009]
In de Nationale Adaptatiestrategie “Maak ruimte voor Klimaat” schetsen de Nederlandse overheden de grote lijn. Het komt er nu op aan om de aanpassing ook in de praktijk van plannen en maatregelen vorm te geven. Dat is nog niet zo eenvoudig. De gevolg ...
help
Bestuurskundig onderzoek naar klimaatvraagstukken \ Bestuurskunde : orgaan van de Vereniging voor Bestuurskunde [Article]
Driessen, P.J. \ Nieuwaal, K. van \ Spit, T. \ Termeer, C.J.A.M. \ 2009
Klimaatverandering is als onderzoeksdomein van oorsprong gedreven en gedomineerd door de natuurwetenschappen. Toch zijn het allang niet meer bestuurskundigen die aangeven dat de ontwikkeling en realisatie van migratie- en adaptatiestrategieën toch oo ...
help
Kennis voor Klimaat : verkenning van sociaalwetenschappelijke onderzoekthema’s over klimaatadaptatie Expertmeeting, Utrecht, 19.11.08 [Presentation]
Goverde, H. \ 2008
Powerpoint met kanttekeningen bij 'Governance of Adaptation'.
help
A state of the art of governance literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Presentation]
Nieuwaal, K. van \ Driessen, P. \ Spit, T. \ Termeer, K. \ [2008]
Powerpoint-presentatie met resultaten van een analyse van literatuur over bestuurskundige en planologische aspecten van klimaatadaptatie.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.