Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 21

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
De invloed van het veranderend landgebruik op de hydrologie : een koppeling tussen de Ruimtescanner en het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium [Student report]
Schaeffer, M. \ 2014
In dit onderzoek is de invloed van landgebruikverandering op het gevoerde waterbeheer, de verdamping en de grondwaterstand onderzocht. Hierbij is gestart met een literatuuronderzoek waarbij de relatie tussen het landgebruik en de hydrologie is bescho ...
help
Spatial quantification and valuation of cultural ecosystem services in an agricultural landscape \ Ecological indicators [Scientific article]
Berkel, D.B. van \ Verburg, P.H. \ 2014
While the spatial and economic quantification and valuation of ecosystem services is becoming increasingly recognised as a way to communicate the importance of ecosystem conservation, little attention has been given to cultural services of the landsc ...
help
Ontwikkeling van een gemeenschappelijke effect module voor terrestrische natuur [Monograph]
Ek, R. van \ Witte, J.P.M. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Vries, W. de \ Wamelink, G.W.W. \ Hunink, J. \ Linden, W. van der \ Bonten, L. \ Bartholomeus, R. \ Mulder, H.M. \ Fujita, Y. \ 2014
Voor het bepalen van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de terrestrische natuur zijn op dit moment verschillende modellijnen operationeel. In het Deltaprogramma is op landelijke schaal vooral het ecohydrologische model DEMNAT gebruikt ...
help
Exploring the potential of reed as a bioenergy crop in the Netherlands \ Biomass and bioenergy [Scientific article]
Kuhlman, T. \ Diogo, V. \ Koomen, E. \ 2013
The current analysis explores the potential for the production of an often overlooked biomass feedstock that can be combined with water and nature management objectives: reed. This crop has the additional advantage that it can be grown under conditio ...
help
Kwalitatieve analyse onzekerheden [Presentation]
Schipper, P. \ 2013
Als voorbeeld van kwalitatieve analyse onzekerheden is genomen Nationaal Modellen- en Data Centrum (NMDC) onderzoek integraal waterbeheer van kritische zone tot kritische onzekerheden. Presentatie tijdens kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april 20 ...
help
Adding more detail to Potential Flood Damage Assessment : an object based approach [Student report]
Roling, R.J. \ 2013
In this thesis the assumption is made that adding more detailed information to the models, that are typically used for assessing potential flood damage, will contribute to its accuracy.
help
Adapting urban land use in a time of climate change : optimising future land-ese patterns to decrease flood risks \ Carbon Sequestration in Urban Ecosystems [Scientific article]
Leeuwen, E. van \ Koomen, E. \ 2012
In this paper we focus on the possibilities of adapting land in urban areas in such a way that possible negative effects of climate change, in particular fl ooding, are reduced as much as possible. We will illustrate this with a case-study in the Net ...
help
Coupling land-use and hydrological modelling systems [Poster]
Lassche, M.R. \ Diogo, V. \ Schaeffer, M. \ Koomen, E. \ 2012
Future socio-economic developments are likely to influence the amount and location of urban, agricultural and natural areas. These developments will affect hydrological conditions such as local amounts of sealed surface and potential evapotranspirati ...
help
IGLO: Integrating global and local assessment models: improving an integrated multi-scale modelling framework to assess the inter-relationships between land use and climate change [Monograph]
Rietveld, P. \ Verburg \ 2012
The Integrating Global and LOcal assessment models (IGLO) project has the objective to improve integrated multi-scale modelling frameworks to assess the interrelationships between land use and climate. The project aims to consistently address the int ...
help
Coupling land-use and hydrological modelling systems [Poster]
Lassche, M.R. \ Diogo, V. \ Schaeffer, M. \ Koomen, E. \ [2012]
Future socio-economic developments are likely to influence the amount and location of urban, agricultural and natural areas. These developments will affect hydrological conditions such as local amounts of sealed surface and potential evapotranspirati ...
help
Geographical analyses of accessibility and urban land-use [Poster]
Jacobs-Crisioni, C. \ [2012]
Urbanization may affect future flood risks, biodiversity and the carbon cycle. In order to better forecast urbanization patterns, PhD research of Jacobs analyzes those forces that determine the locations of future urbanization.
help
IGLO: Integrating Global and Local assessment models [Presentation]
Asselen, S. van \ Koomen, E. \ [2012]
Project objectives: Improve integrated multi-scale modelling frameworks to assess the interrelationships between land use and climate. 1. Understanding land-use change processes across different scales 2. Interactions between socioeconomic and biophy ...
help
Scenario-based projections of future land use in the Netherlands : a spatially-explicit knowledge base for the Knowledge for Climate programme [Monograph]
Dekkers, J. \ Koomen, E. \ Jacobs-Crisioni, C. \ Rijken, B. \ 2012
De ontwikkeling van effectieve regionale klimaatadaptatieperspectieven vereist niet alleen informatie over klimaatverandering maar vraagt ook om het rekening houden met veranderingen in economisch en sociaal opzicht. Landgebruikmodellen zijn geschikt ...
help
Core principles and concepts in land-use modelling : a literature review \ Land-use modelling in planning practice [Scientific article]
Schrojenstein Lantman, J.P. van \ Verburg, P.H. \ Bregt, A.K. \ Geertman, S. \ 2011
Simulation models of land use predict or describe land-use change over space and time. Recent overviews of land-use simulation models show an overwhelming amount of different types of models and applications. In this chapter we aim, therefore, to ana ...
help
Explaining land-use transition in a segmented land market : potential input for Land Use Scanner \ Land-use modelling in planning practice [Scientific article]
Dekkers, J.E.C. \ Rietveld, P. \ 2011
Spatial planning policies can create segmented sub-markets for land, leading to an artificial scarcity for certain types of land use (usually urban land use) and higher land prices in that submarket, which can eventually spillover to other sub-market ...
help
De drijvende kracht van mobiliteit : achtergrondstudie bij de vervaardiging van een nieuw Lumos model [Monograph]
Jacobs, C. \ 2011
Dit rapport is gericht op het beschrijven van (voor een nationaal ruimtelijk model) relevante relaties tussen enerzijds verkeer en vervoer en anderzijds ruimtelijke ordening. Door middel van kwalitatieve scores zal steeds worden getracht de mate en d ...
help
Integration of present and future accessibility levels as spatially continuous utility factors in Land Use Scanner [Monograph]
Jacobs-Crisioni, C. \ 2011
In 2010 the PBL updated the socalled Land Use Scanner. The integrated accessibility calculation method and its features will be presented in this paper. This report starts with an overview of Land Use Scanner, the role of accessibility in land use ch ...
help
Scientific aspects [Fact sheet]
[2010]
It is an important challenge to define a coherent adaptation strategy and to develop adaptation measures that are well designed and flexible, and that meet various criteria such as efficiency (in spatial and temporal perspective), coherency (e.g. in ...
help
Modelplatform – Tailoring [Fact sheet]
Bessembinder, J. \ [2010]
Er is veel onderzoek gedaan naar klimaatverandering. Er zijn al veel data gegenereerd en beschikbaar over klimaatverandering en de effecten van klimaatverandering op hydrologie, landbouw, ecosystemen. In deze eerste fase richt dit project zich op tai ...
help
Inventarisatie van socioeconomische modellen voor het KKF-modellenplatform [Monograph]
Ward, P.J. \ Veldkamp, T.I.E. \ [2010]
Behandeld wordt: de rol van socio-economische scenario’s bij klimaatimpact onderzoek. Met de socio-economische parameters die van belang zijn voor de sectoren landgebruik, waterveiligheid, landbouw en natuur
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.