Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 14 / 14

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
De invloed van het veranderend landgebruik op de hydrologie : een koppeling tussen de Ruimtescanner en het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium [Student report]
Schaeffer, M. \ 2014
In dit onderzoek is de invloed van landgebruikverandering op het gevoerde waterbeheer, de verdamping en de grondwaterstand onderzocht. Hierbij is gestart met een literatuuronderzoek waarbij de relatie tussen het landgebruik en de hydrologie is bescho ...
help
Model-based decision support for adaptation pathways: a proof of concept [Monograph]
Kwakkel, J.H. \ Thissen, W.A.H. \ 2014
Dit rapport presenteert de resultaten van het toepassen van verkennend modelleren op een zoetwater case. Verkennend modelleren is een manier om modellen te gebruiken ter ondersteuning van besluitvorming onder diepe onzekerheid. Om deze methode te dem ...
help
Regionale adaptatiestrategieën in Friese veenweidegebieden [Monograph]
Janssen, R. \ Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2013
Op basis van berekende (verlaagde) maaiveldhoogten in 2050 en 2100 heeft het waterschap berekend, met het grondwatermodel MIPWA, wat het effect zal zijn van de maaivelddaling op de grondwaterstanden in het veenweidegebied en de omgeving. Vooral in de ...
help
Verslag workshops Friese veenweidevisie [Monograph]
Janssen, R. \ Eikelboom, T. \ Brouns, K. \ Jansen, P. \ Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J. \ 2013
Waterschap en provincie werken aan een Veenweidevisie voor Friesland. In de Veenweidevisie vormt de zorg over de toenemende snelheid van de maaivelddaling en het verlies van de veenbodem een centraal aandachtspunt. Voor het verkennen van de problemen ...
help
Interactieve trendanalyse Vallei en Veluwe [Map]
Goosen, H. \ Groot, M. de \ Koekoek, A. \ Masselink, L. \ 2013
Deze interactieve atlas schetst de effecten van een veranderend landgebruik en klimaat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse klimaatscenario's.
help
Deltascenario’s 2050-2100 : CPB, PBL, LEI, KNMI, Deltares [Presentation]
Bruggeman, W. \ 2013
Deltascenario’s en de rol van bestuurlijke en maatschappelijke trends. Consequenties voor hydrologie, bodemdaling, zoetwater, veiligheid, ruimtelijke adaptatie. Kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april, Wageningen.
help
Impacts of climate and socio‐economic change on economic viability and land use of dairy farms in 'de Baakse Beek', the Netherlands [Student report]
Paas, W. \ 2013
Climate change happens in the broader context of society. Together, climate and socio-economic change will affect the economic viability and land use of Dutch dairy farms. Effective agricultural and environmental policies are required to enable adapt ...
help
IGLO: Integrating global and local assessment models: improving an integrated multi-scale modelling framework to assess the inter-relationships between land use and climate change [Monograph]
Rietveld, P. \ Verburg \ 2012
The Integrating Global and LOcal assessment models (IGLO) project has the objective to improve integrated multi-scale modelling frameworks to assess the interrelationships between land use and climate. The project aims to consistently address the int ...
help
Land-use scenario modelling recent results [Presentation]
Koomen, E. \ 2012
Presented at International Workshop Adaptation Decision Support Methods and Tools, Amsterdam 3 October 2012
help
Scenario-based projections of future land use in the Netherlands : a spatially-explicit knowledge base for the Knowledge for Climate programme [Monograph]
Dekkers, J. \ Koomen, E. \ Jacobs-Crisioni, C. \ Rijken, B. \ 2012
De ontwikkeling van effectieve regionale klimaatadaptatieperspectieven vereist niet alleen informatie over klimaatverandering maar vraagt ook om het rekening houden met veranderingen in economisch en sociaal opzicht. Landgebruikmodellen zijn geschikt ...
help
NRC debat Water [Presentation]
Vellinga, P. \ 2011
NRC debat Water, 1 november (2011). In de Rode Hoed, Amsterdam op 1 nov. 2011. Presentatie Pier Vellinga, Wageningen UR.
help
Modelplatform – Tailoring [Fact sheet]
Bessembinder, J. \ [2010]
Er is veel onderzoek gedaan naar klimaatverandering. Er zijn al veel data gegenereerd en beschikbaar over klimaatverandering en de effecten van klimaatverandering op hydrologie, landbouw, ecosystemen. In deze eerste fase richt dit project zich op tai ...
help
Klimaatscan : van effect tot adaptatie [Presentation]
Groot, M. de \ 2009
Quickscan, op basis van huidig of toekomstig landgebruik en de te verwachte klimaateffecten in 2050, die de kansen en knelpunten geeft voor de ruimtelijke ontwikkelingen.
help
Hotspot regio Schiphol quickscan klimaat [Monograph]
Goosen, H. \ Groot, M. de \ Kampkuiper, S. \ Schuiling, R. \ cop. 2009
Dit rapport geeft op basis van een zeer globale quick-scan op basis van beschikbare kaartlagen uit de klimaateffectatlas inzichtelijk wat de belangrijkste gevolgen kunnen zijn van klimaatverandering voor de regio. Hierbij gaat het zowel om de impact ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.