Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 6 / 6

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Randstad moet functies stapelen \ Binnenlands bestuur : onafhankelijk weekblad voor functionarissen bij lagere overheden en daarop betrokken departementen [Article]
Overdijk, C. \ 2011
Nederland staat op een planologisch omslagpunt. De context van ruimte- en vervoersvraagstukken is sterk veranderd door de klimaatcrisis, internationale concurrentie en toenemende concentratie van de bevolking in de Randstad. ‘Functiestapeling’ wordt ...
help
Provincies en klimaat \ Klimaat magazine : bouwstenen voor lokale duurzaamheid : beleid voor een veilige en gezonde toekomst : uitgave van het Klimaatverbond, COS Nederland en BSIK het Klimaat voor Ruimte Programma [Article]
2010
Provincies doen veel op het gebied van klimaat en werken in veel gevallen samen met gemeenten om hun beleid handen en voeten te geven. Voorbeelden te over uit Drenthe, Utrecht en Limburg.
help
Onderzoek naar adaptatiemogelijkheden voor verminderen risico's op overstromingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Veldkamp, T.I.E. \ Ward, P.J. \ 2010
Overstromingsrisico's en de beperking daarvan zijn sinds een aantal jaren belangrijke onderzoeksthema's. Het project 'Adaptation to Meuse flood risk' - onlangs begonnen in het kader van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat - levert daaraan een ...
help
Statiegeld op bedrijfskavels \ Friesch dagblad [Article]
2010
Gemeenten die investeren in het opknappen van bestaande bedrijventerreinen en afzien van het aanleggen van nieuwe bedrijfshectares, zouden daarvoor financieel beloond moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van ‘statiegeld’ op hergebruik. Artikel naar ...
help
Bedrijventerreinen : niet nog meer grond uitgeven \ Friesch dagblad [Article]
Torensma, M. \ 2010
De Friese gemeenten willen de komende tien jaar 500 hectare nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Niet doen, zegt ruimtelijk econoom Eric Koomen. ,,Gemeenten bouwen voor de leegstand. Er wordt gebouwd zonder te luisteren naar de wensen van bedrijven.”
help
De zin en onzin van nieuwe bedrijfsterreinen in Fryslân \ VUconnected [Article]
Koomen, E. \ 2010
‘Het Friese groen maakt plaats voor grauwe industrie. Aanleg 1.260 hectare nieuw bedrijventerrein nadert voltooiing!’ Het kan in de toekomst zomaar een kop zijn op de voorpagina van een Fries dagblad. VU econoom Eric Koomen en landschapsarchitect Pet ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.