Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 40

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Rurale gebieden klimaat en natuur en landbouw [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Rurale Gebieden is onderzocht hoe landbouw en natuur gevolgen van klimaatverandering zoals droogte ...
help
Klimaatprojecties toekomstig klimaat [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Klimaatprojecties is onderzocht wat gevolgen van veranderingen in het weer zijn op lokale en regio ...
help
Beleidsondersteunende instrumenten : instrumenten voor klimaatbeleid [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Beleidsondersteunende instrumenten is gewerkt aan hulpmiddelen ter ondersteuning van het maken van ...
help
Met oog op de toekomst : Regionale klimaat Adaptatie Strategie Haaglanden [Monograph]
Greuningen, H. van \ Döpp, S. \ Norren, E. van \ Projectgroep ACC Klimaat \ [2014]
Haaglanden heeft de ambitie om in 2050 een klimaatbestendige internationale topregio te zijn (Regionaal Structuurplan 2020). Om deze ambitie te realiseren is het van belang om rekening te houden met veranderingen in de toekomst en om nu al de kansen ...
help
Ontwikkeling van een gemeenschappelijke effect module voor terrestrische natuur [Monograph]
Ek, R. van \ Witte, J.P.M. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Vries, W. de \ Wamelink, G.W.W. \ Hunink, J. \ Linden, W. van der \ Bonten, L. \ Bartholomeus, R. \ Mulder, H.M. \ Fujita, Y. \ 2014
Voor het bepalen van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de terrestrische natuur zijn op dit moment verschillende modellijnen operationeel. In het Deltaprogramma is op landelijke schaal vooral het ecohydrologische model DEMNAT gebruikt ...
help
Comparative assessment of the vulnerability and resilience of deltas : extended version with 14 deltas : work document [Monograph]
Bucx, T. \ Driel, W. van \ Boer, H. de \ Graas, S. \ Langenberg, V. \ Marchand, M. \ Guchte, C. van de \ 2014
Comparison of fourteen deltas in Africa, Asia, Europe North and South America.
help
Comparative assessment of the vulnerability and resilience of deltas : extended version with 14 deltas : synthesis report [Monograph]
Bucx, T. \ Driel, W. van \ Boer, H. de \ Graas, S. \ Langenberg, V. \ Marchand, M. \ Guchte, C. van de \ 2014
Comparison of fourteen deltas in Africa, Asia, Europe North and South America.
help
Model-based decision support for adaptation pathways: a proof of concept [Monograph]
Kwakkel, J.H. \ Thissen, W.A.H. \ 2014
Dit rapport presenteert de resultaten van het toepassen van verkennend modelleren op een zoetwater case. Verkennend modelleren is een manier om modellen te gebruiken ter ondersteuning van besluitvorming onder diepe onzekerheid. Om deze methode te dem ...
help
Factsheet rapport adaptatiemaatregelen : CARE 2014 [Monograph]
Vos, C. \ Grashof, C. \ Stremke, S. \ Oudes, D. \ 2014
Dit rapport richt zich specifiek op hogere zandgronden en geeft voor de gebruiksvormen landbouw, natuur en drinkwater een overzicht van maatregelen die ter beschikking staan om negatieve effecten van klimaatverandering op te vangen.
help
Regionale adaptatiestrategieën in Friese veenweidegebieden [Monograph]
Janssen, R. \ Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2013
Op basis van berekende (verlaagde) maaiveldhoogten in 2050 en 2100 heeft het waterschap berekend, met het grondwatermodel MIPWA, wat het effect zal zijn van de maaivelddaling op de grondwaterstanden in het veenweidegebied en de omgeving. Vooral in de ...
help
Verslag workshops Friese veenweidevisie [Monograph]
Janssen, R. \ Eikelboom, T. \ Brouns, K. \ Jansen, P. \ Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J. \ 2013
Waterschap en provincie werken aan een Veenweidevisie voor Friesland. In de Veenweidevisie vormt de zorg over de toenemende snelheid van de maaivelddaling en het verlies van de veenbodem een centraal aandachtspunt. Voor het verkennen van de problemen ...
help
Amsterwarm : gebiedstypologie warmte-eiland Amsterdam [Monograph]
Hoeven, F. van der \ Wandl, A. \ 2013
Amsterwarm biedt met de ontwikkeling van een gebiedstypologie inzicht in de kwetsbaarheid van de stad Amsterdam voor het stedelijk warmte-eiland effect. De gebiedstypologiën van Amsterwarm zijn gebaseerd op het ruimtegebruik van Amsterdam, op de leef ...
help
Handleiding opties voor regionale adaptatiestrategieën in veenweidegebieden [Monograph]
Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J.T.A. \ Jong, F. de \ 2013
Het project Hotspot Ondiepe wateren en Veenweiden (HSOV) had tot doel verschillende opties voor regionale adaptatiestrategieën te beschrijven, die gericht zijn op het reduceren van effecten van klimaatverandering in laagveengebieden in Nederland
help
Enabling Delta life : ‘what makes managing land and water in deltas different?’ [Monograph]
Marchand, M. \ Bucx, T. \ Guchte, C. van de \ Makaske, B. \ Driel, W. van \ 2013
This discussion paper describes an integrated framework for delta assessment, the need for specific strategies for deltas, especially as it relates to integrated water resources management, and taking into account the increasing interest for the inst ...
help
Klimaat in ruimtelijke keuzes : het dialoogondersteunend afwegingskader (DAK); theorie en toepassing [Monograph]
Stalenberg, B. \ Vreeker, R. \ Edelenbos, J. \ Verweij, S. \ Winsemius, H.C. \ Herk, S. van \ Smid, G.J.P. \ Middendorp, B. van \ [2012]
Sociaal-maatschappelijke en economische factoren zijn in het algemeen de drijvende krachten achter een ruimtelijk project en niet de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Een goede afweging, waarin ook het klimaatvraagstuk wordt meegenomen, is v ...
help
Workshop CARE Baakse Beek [Monograph]
2012
Verslag van de Workshop CARE Baakse Beek op 14-5-2012 in Zelhem. 'Baakse Beek' is een case study binnen het CARE-project (Climate Adaptation for Rural arEas). CARE gebruikt een Agent Based Model (ABM) om autonome response van landgebruikers (met name ...
help
Exploring opportunities for green adaptation in Rotterdam [Monograph]
Beumer, V. \ Hulsman, H. \ Koning, E. \ cop. 2012
In dit rapport is onderzocht hoe deltasteden, met als pilot de stad Rotterdam, optimaal gebruik kunnen maken van deze ecosysteemdiensten en functies in waterbeheer en (adaptief) bouwen in het licht van klimaatverandering (inclusief de opgaven gerelat ...
help
IGLO: Integrating global and local assessment models: improving an integrated multi-scale modelling framework to assess the inter-relationships between land use and climate change [Monograph]
Rietveld, P. \ Verburg \ 2012
The Integrating Global and LOcal assessment models (IGLO) project has the objective to improve integrated multi-scale modelling frameworks to assess the interrelationships between land use and climate. The project aims to consistently address the int ...
help
Scenario-based projections of future land use in the Netherlands : a spatially-explicit knowledge base for the Knowledge for Climate programme [Monograph]
Dekkers, J. \ Koomen, E. \ Jacobs-Crisioni, C. \ Rijken, B. \ 2012
De ontwikkeling van effectieve regionale klimaatadaptatieperspectieven vereist niet alleen informatie over klimaatverandering maar vraagt ook om het rekening houden met veranderingen in economisch en sociaal opzicht. Landgebruikmodellen zijn geschikt ...
help
Delta Alliance Young Professionals Award : innovative solutions for delta challenges worldwide : a contribution to the Rio+20 theme 'Green economy in the context of sustainable development and poverty eradication' [Monograph]
Krueger, I. \ Ayala, L.M. \ Driel, W. van \ 2012
Deltas are fragile, dynamic landforms at the boundary of land and ocean. They belong to the most valuable, but at the same time also to the most vulnerable areas in the world. With increasing pressure from population growth, industrialization and cha ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.