Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 19 / 19

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
De invloed van ruimtelijke factoren op krimpregio’s [Student report]
Walda, H. \ 2011
Lange tijd is er in de (Nederlandse) politiek een focus geweest op groei, zowel groei van de economie en groei van de bevolking. Daar kwam in 2006 echter verandering in toen een rapport van Derks de Nederlandse politiek wakker schudde met een rapport ...
help
Randstad moet functies stapelen \ Binnenlands bestuur : onafhankelijk weekblad voor functionarissen bij lagere overheden en daarop betrokken departementen [Article]
Overdijk, C. \ 2011
Nederland staat op een planologisch omslagpunt. De context van ruimte- en vervoersvraagstukken is sterk veranderd door de klimaatcrisis, internationale concurrentie en toenemende concentratie van de bevolking in de Randstad. ‘Functiestapeling’ wordt ...
help
Ex-ante impact assessment: participative concepts versus modelling approaches for operational policy advice [Presentation]
Sieber, S. \ Reidsma, P. \ Bezlepkina, I. \ [2011]
PowerPoint presentation given at the XIIIth Congress of the European Association of Agricultural Economists, 30 August-2 September 2011, Zurich, Switzerland. Theme of the congress: Change and Uncertainty, Challenges for Agriculture, Food and Natural ...
help
De drijvende kracht van mobiliteit : achtergrondstudie bij de vervaardiging van een nieuw Lumos model [Monograph]
Jacobs, C. \ 2011
Dit rapport is gericht op het beschrijven van (voor een nationaal ruimtelijk model) relevante relaties tussen enerzijds verkeer en vervoer en anderzijds ruimtelijke ordening. Door middel van kwalitatieve scores zal steeds worden getracht de mate en d ...
help
Building with economic nature : market based instruments for risk management to promote spatial adaptation to climate change [Monograph]
Filatova, T. \ 2011
Het huidige overstromingsrisicobeheer in Nederland wordt geconfronteerd met drie uitdagingen. De eerste is het prijskaartje dat hangt aan de aanpassingen die nodig zijn doordat de kans op extreme gebeurtenissen is toegenomen. De tweede uitdaging is d ...
help
Integration of present and future accessibility levels as spatially continuous utility factors in Land Use Scanner [Monograph]
Jacobs-Crisioni, C. \ 2011
In 2010 the PBL updated the socalled Land Use Scanner. The integrated accessibility calculation method and its features will be presented in this paper. This report starts with an overview of Land Use Scanner, the role of accessibility in land use ch ...
help
Een delta in beweging : bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland [Monograph]
Ligtvoet, W. \ Gerwen, O.-J. van \ Planbureau voor de Leefomgeving \ cop. 2011
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is in 2008 door het toenmalige ministerie van VROM verzocht om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor een klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. In 2009 heeft het PBL een ee ...
help
Klimaataspecten in planm.e.r. voor structuurvisies: een handreiking voor de praktijk [Monograph]
Groot, S.M. de \ Koomen, E. \ [2011]
Centraal in deze handreiking staat de link tussen klimaatkennis uit het programma Klimaat voor Ruimte en strategisch ruimtelijk beleid via de planm.e.r.. Het doel van de handreiking is de toegankelijkheid van klimaatkennis uit Kennisprogramma Klimaat ...
help
NRC debat Water [Presentation]
Vellinga, P. \ 2011
NRC debat Water, 1 november (2011). In de Rode Hoed, Amsterdam op 1 nov. 2011. Presentatie Pier Vellinga, Wageningen UR.
help
Building the Netherlands climate proof: urban areas [Monograph]
Ven, F. van de \ Nieuwkerk, E. van \ Stone, K. \ Veerbeek, W. \ Rijke, J. \ Herk, S. van \ Zevenbergen, C. \ [2011]
Klimaatverandering heeft tot gevolg dat de weersomstandigheden veranderen, en dientengevolge ook de geofysische omstandigheden en de kwaliteit en veiligheid van onze woon- en werkomgeving. Klimaatverandering kan dus het vestigingsklimaat voor mensen ...
help
Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie [Monograph]
Driessen, P.P.J. \ Gier, A.A.J. de \ Meijerink, S.V. \ Pot, W.D. \ Reudink, M.A. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Schueler, B.J. \ Tennekes, J. \ Termeer, C.J.A.M. \ cop. 2011
In dit rapport worden de vragen over de wenselijke en de meest geschikte maatregelen voor adaptatie van de Nederlandse samenleving aan de klimaatverandering vanuit een geïntegreerde wetenschappelijke benadering behandeld. Aan het rapport is door vert ...
help
Integrated analysis of the effects of agricultural management on nitrogen fluxes at landscape scale \ Environmental pollution [Scientific article]
Kros, J. \ Frumau, K.F.A. \ Hensen, A. \ Vries, W. de \ 2011
The integrated modelling system INITIATOR was applied to a landscape in the northern part of the Netherlands to assess current nitrogen fluxes to air and water and the impact of various agricultural measures on these fluxes, using spatially explicit ...
help
Dealing sensibly with climate change : from options to strategy [Presentation]
Bree, L. van \ 2011
Leendert van Bree, PBL (2011). Dealing sensibly with climate change from options to strategy, gepresenteerd tijdens de Kennis- en Netwerkdag Klimaatbestendige Gemeente, 14 april, Arnhem. The Netherlands – adaptating delta through spatial planning.
help
RSPO 2004 - 2001 dilemma's [Presentation]
Vis, J.K. \ 2011
NRC debat Voedsel, 10 oktober (2011). Jan Kees Vis, Unilever, RSPO, 2004 – 2011, Dilemma’s. RSPO: Roundtable on Sustainable Palm Oil
help
Klimaatverandering en onze voedselzekerheid [Presentation]
Kropff, M. \ 2011
NRC debat Voedsel, 10 oktober (2011). Klimaatverandering en onze voedselzekerheid, Martin Kropff, Wageningen University.
help
Core principles and concepts in land-use modelling : a literature review \ Land-use modelling in planning practice [Scientific article]
Schrojenstein Lantman, J.P. van \ Verburg, P.H. \ Bregt, A.K. \ Geertman, S. \ 2011
Simulation models of land use predict or describe land-use change over space and time. Recent overviews of land-use simulation models show an overwhelming amount of different types of models and applications. In this chapter we aim, therefore, to ana ...
help
Explaining land-use transition in a segmented land market : potential input for Land Use Scanner \ Land-use modelling in planning practice [Scientific article]
Dekkers, J.E.C. \ Rietveld, P. \ 2011
Spatial planning policies can create segmented sub-markets for land, leading to an artificial scarcity for certain types of land use (usually urban land use) and higher land prices in that submarket, which can eventually spillover to other sub-market ...
help
The influences of urban morphology on the average temperature of Rotterdam city [Monograph]
Janssen, S.J. \ 2011
To analyze influences, measurements from 4 tramlines were used that drove through the Rotterdam city centre in July and August of 2010. These tram lines measured the temperature every 20 seconds (dependent variable) on a tracked route each day. These ...
help
Kennis voor Klimaat nieuwsbrief. Thema 3: Klimaatbestendig maken van het platteland [Serial]
Kennis voor Klimaat \ 2011-
Nieuwsbrief over ontwikkelingen binnen het project ‘Klimaatbestendig maken van het platteland’ (Climate Adaptation for Rural Areas, CARE).
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.