Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 124

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Planning support system for climate adaptation: composing effective sets of blue-green measures to reduce urban vulnerability to extreme weather events \ Building and environment : the international journal of building science and its applications [Scientific article]
Voskamp, I.M. \ Ven, F.H.M. van de \ 2015
The risk of pluvial flooding, heat stress and drought is increasing due to climate change. To increase urban resilience to extreme weather events, it is essential to combine green and blue infrastructure and link enhanced storage capacity in periods ...
help
Klimaatprojecties toekomstig klimaat [Monograph]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Klimaatprojecties is onderzocht wat gevolgen van veranderingen in het weer zijn op lokale en regio ...
help
De Natuurlijke Alliantie als methode voor klimaatateliers : verankering van klimaatverandering op provinciaal, regionaal en lokaal schaalniveau in de provincie Gelderland [Monograph]
Goosen, H. \ Masselink, L. \ Grond, V. \ Koekoek, A. \ Groot-Reichwein, M. de \ Betgen, C. \ 2014
Dit rapport beschrijft hoe de samenwerking tussen Kennis voor Klimaat, waterschap, provincie, gemeenten en regio’s en de kennispartners heeft geresulteerd in verankering van klimaatadaptatie op verschillende schaalniveaus. De in dit project ontwikkel ...
help
Uncertainty in the future change of extreme precipitation over the Rhine basin: the role of internal climate variability \ Climate dynamics : observational, theoretical and computational research on the climate system [Scientific article]
Pelt, S.C. van \ Beersma, J.J. \ Buishand, T.A. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Schellekens, J. \ 2014
Future changes in extreme multi-day precipitation will influence the probability of floods in the river Rhine basin. In this paper the spread of the changes projected by climate models at the end of this century (2081–2100) is studied for a 17-member ...
help
Spatial precipitation patterns and trends in The Netherlands during 1951–2009 \ International journal of climatology : a journal of the Royal Meteorological Society [Scientific article]
Daniels, E.E. \ Lenderink, G. \ Hutjes, R.W.A. \ Holtslag, A.A.M. \ 2014
Significant increases in precipitation have been observed in The Netherlands over the last century. At the same time persistent spatial variations are apparent. The objective of this study is to analyse and explain these spatial patterns, focussing o ...
help
Climate atlas Bangladesh [Map]
Goosen, H. \ [2014]
Simulation of temperature and precipitation under different scenarios for the years 2050 and 2085
help
Soil moisture–precipitation feedback experiments over the Netherlands with AROME [Monograph]
Samuelsson, P. \ Daniels, E.E. \ 2014
We have applied the climate version, HCLIM, of the meso-scale modelling system HARMONIE to study soil moisture–precipitation feedback mechanisms over the Netherlands. The studied time period, May 10–15 1999, represents a consecutive number of days wi ...
help
Water opslaan in de Stippelberg : aanpak watertekort hoge zandgronden [Monograph]
Paalberg, M. \ [2014]
De Stippelberg heeft de potentie om veel water op te slaan in de bodem, maar verliest het water nog te snel om watertekorten te verminderen. Het grondwater lekt via ondiepe grindlagen al tijdens het winterseizoen weg naar het agrarisch gebied. Door l ...
help
Voorraadvorming van water door vernatten van de Stippelberg: experimentele verificatie van de effectiviteit van infiltreren [Monograph]
Loon, A.H. van \ Paalman, M. \ Jalink, M. \ 2014
De Stippelbergregio is een karakteristiek gebied van de hoge zandgronden, waar natuur en landbouw geregeld te maken hebben met een watertekort en verdroging. In dit rapport worden aan de hand van kennis over het watersysteem van de Stippelberg een aa ...
help
Veldproef ondergrondse zoetwaterberging in zout grondwater : (Pilot ASR Prominent) [Monograph]
Zuurbier, K.G. \ Paalman, M. \ 2014
In de herfst/winter wordt een groot deel van het hemelwateroverschot in het Westland afgevoerd naar zee. In de zomer kent het gebied echter een structureel gietwatertekort. Daarvoor kan ondergrondse wateropslag een oplossing bieden. ‘Ondergrondse wat ...
help
Verslag 2e workshop Gebiedsstudie Noord Rotterdam [Monograph]
Geerdink, T. \ 2014
Een positief resultaat is dat er zoveel en de goede partijen (stakeholders) bij elkaar gekomen zijn. De uitwisseling van informatie en de verschillende visies en perspectieven te horen worden hoog gewaardeerd. Behoefte aan kaarten, omdat men niet zoc ...
help
Extreme precipitation response to climate perturbations in an atmospheric mesoscale model \ Environmental research letters [Scientific article]
Attema, J.J. \ Loriaux, J.M. \ Lenderink, G. \ 2014
Observations of extreme (sub-)hourly precipitation at mid-latitudes show a large dependency on the dew point temperature often close to 14% per degree—2 times the dependency of the specific humidity on dew point temperature which is given by the Clau ...
help
Joint fact finding a collaborative multi stakeholder approach to climate ready infrastructure [Presentation]
Vogel, R. \ Schenk, T. \ Maas, N. \ Tavasszy, L. \ 2014
Presentation at Deltas in times of climate change II conference, Rotterdam, 24 September 2014
help
Wind en regen in de toekomst - wat zeggen de KNMI'14 scenario's? [Presentation]
Sterl, A. \ 2014
Presentatie tijdens providersoverleg bij KNMI.
help
KNMI'14 klimaatscenario's? : stakeholders-meeting Visserij [Presentation]
Bessembinder, J. \ 2014
Presentatie tijdens stakeholders meeting NAS visserij.
help
Introductie KNMI’14 klimaatscenario’s [Presentation]
Klein Tank, A. \ 2014
Presentatie tijdens providersoverleg bij KNMI.
help
Hoe vaak komt extreme neerslag zoals op 28 juli tegenwoordig voor, en is dat anders dan vroeger? \ Weer en klimaat in Nederland [Article]
Oldenborgh, G.J. van \ Lenderink, G. \ 2014
Op 28 juli vielen grote hoeveelheden neerslag in Nederland, op sommige plaatsen ontstond wateroverlast. Hoe vaak komt zoiets voor, en is dat nu vaker dan vroeger? Op basis van een eerste analyse van de meetgegevens vinden we dat de grootste hoeveelhe ...
help
Model-based decision support for adaptation pathways: a proof of concept [Monograph]
Kwakkel, J.H. \ Thissen, W.A.H. \ 2014
Dit rapport presenteert de resultaten van het toepassen van verkennend modelleren op een zoetwater case. Verkennend modelleren is een manier om modellen te gebruiken ter ondersteuning van besluitvorming onder diepe onzekerheid. Om deze methode te dem ...
help
Eindrapport 20 juni 2014 : deelrapport B: wateraanbod glastuinbouw Haaglanden [Monograph]
Koeman-Stein, N. \ Appelman, W. \ Creusen, R. \ Paalman, M. \ Raterman, B. \ Voogt, W. \ [2014]
In de regio Haaglanden is veel glastuinbouw. Op dit moment wordt hemelwater als primaire gietwaterbron gebruikt voor de substraatteelt, wat 88% van het glastuinbouw areaal in deze regio beslaat. Bedrijven zijn verplicht een hemel-waterberging te hebb ...
help
Vergroten zelfvoorzienendheid watervoorziening glastuinbouw : watervraag glastuinbouw Haaglanden : deelrapport A [Monograph]
Appelman, W. \ Creusen, R. \ Koeman, N. \ Paalman, M. \ Raterman, B. \ Voogt, W. \ [2014]
De watervoorziening van de glastuinbouw in Haaglanden staat onder druk door toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering (langere perioden van droogte en toename verzilting), veranderingen in het beheer van het hoofdwatersysteem en verschuivin ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.