Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 99

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
De nieuwe KNMI'14-klimaatscenario's voor Nederland \ Meteorologica [Article]
Klein Tank, A.M.G. \ Beersma, J.J. \ Bessembinder, J.J.E. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Lenderink, G. \ Overbeek, B. \ 2014
De opwarming van de aarde die wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen beinvloedt ook het Nederlandse klimaat, inclusief de zeespiegel. Veel van de huidige klimaattrends zullen in de toekomst doorzetten en maken het noodzakelijk om na te ...
help
De invloed van het veranderend landgebruik op de hydrologie : een koppeling tussen de Ruimtescanner en het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium [Student report]
Schaeffer, M. \ 2014
In dit onderzoek is de invloed van landgebruikverandering op het gevoerde waterbeheer, de verdamping en de grondwaterstand onderzocht. Hierbij is gestart met een literatuuronderzoek waarbij de relatie tussen het landgebruik en de hydrologie is bescho ...
help
Aanzet klimaat agenda Den Helder : verslag klimaatatelier, 27 augustus 2014 [Monograph]
Stam, W. \ Koens, D. \ Berg, F. op de \ Groot, M. de \ Grond, V. \ 2014
Het klimaatatelier is georganiseerd als start van het traject Den Helder klimaatbestendig. Het atelier Den Helder is gehouden via de aandachtspunten: weten, willen, werken.
help
Naar een klimaatbestendige Bergpolder Zuid [Monograph]
Groot, A. \ Jacobs, C. \ Bosch, P. \ Buijs, S. \ 2014
Het klimaat verandert. Dit heeft ook voor Rotterdam gevolgen. De temperatuur in de stad zal stijgen waardoor steeds meer mensen last kunnen krijgen van hittestress. Hevige regenbuien komen vaker voor waardoor de kans op wateroverlast in de stad toene ...
help
Assessing climate change and associated socio-economic scenarios for arable farming in the Netherlands : an application of benchmarking and bio-economic farm modelling \ European journal of agronomy : official journal of the European Society for Agronomy [Scientific article]
Kanellopoulos, A. \ Reidsma, P. \ Wolf, J. \ Ittersum, M.K. van \ 2014
The objective of this article is to assess the impact of different climate change and socio-economic scenarios on arable farming systems in Flevoland (the Netherlands) and to explore possible adaptation strategies. Data Envelopment Analysis was used ...
help
Climate atlas Bangladesh [Map]
Goosen, H. \ [2014]
Simulation of temperature and precipitation under different scenarios for the years 2050 and 2085
help
Methodieken van KNMInext [Presentation]
Hurk, B. van den \ 2014
Presentatie over methodieken die KNMI hanteert t.a.v. scenario's en de constructie van nieuwe tijdseries. Dertig-jaars klimaatperiode wordt opgedeeld in 5-jaars periodes. Per scenario wordt dan een top 10 gekozen die modelrange opspant.
help
Wind en regen in de toekomst - wat zeggen de KNMI'14 scenario's? [Presentation]
Sterl, A. \ 2014
Presentatie tijdens providersoverleg bij KNMI.
help
KNMI'14 klimaatscenario's? : stakeholders-meeting Visserij [Presentation]
Bessembinder, J. \ 2014
Presentatie tijdens stakeholders meeting NAS visserij.
help
Introductie KNMI’14 klimaatscenario’s [Presentation]
Klein Tank, A. \ 2014
Presentatie tijdens providersoverleg bij KNMI.
help
KNMI’14 climate scenario's for the Netherlands [Brochure]
2014
KNMI’14 climate scenarios for the Netherlands How does our climate change and what are the impacts?
help
KNMI’14 klimaatscenario’s voor Nederland [Brochure]
2014
KNMI’14-klimaatscenario’s voor Nederland Hoe verandert ons klimaat en wat zijn de gevolgen?
help
KNMI’ 14 : klimaatscenario’s voor Nederland : leidraad voor professionals [Monograph]
Klein Tank, A. \ Beersma, J. \ Bessembinder, J. \ Hurk, B. van den \ Lenderink, G. \ 2014
Als de klimaatverandering volgens de scenario’s groot is ten opzichte van de verandering door natuurlijke variaties, dan verschilt het klimaat in de toekomst duidelijk van dat in de afgelopen eeuw. Als de klimaatverandering volgens de scenario’s rela ...
help
Simulating future changes in the urban heat island effect based on an integration of socio-economic and climate scenarios \ Adaptation Frontiers : conference on European Climate Adaptation Research and Practice, Lisbon 10-12 March, 2014 [Conference proceedings]
Koomen, E. \ Diogo, V. \ 2014
Many examples exist of studies that aim to measure the urban heat island effect using different data sources such as satellite images, weather stations and mobile devices. Yet, few studies explain local variation in the observed temperatures and appl ...
help
Interactieve klimaatatlas regio Haaglanden [Map]
Goosen, H. \ Groot, M. de \ Koekoek, A. \ Bijsterveldt, M. van \ Hoogvliet, M. \ Masselink, L. \ 2014
In het kader van het opstellen van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) Haglanden is een interactieve klimaatatlas voor de regio Haaglanden ontwikkeld. Deze digitale tool bevat overzichtskaarten die inzicht geven in de verschillende klimaateffecten ...
help
Interactieve klimaatatlas Rotterdam [Map]
Climate Adaptation Services (CAS) \ Rotterdam Climate Proof \ [2014]
De interactieve klimaatatlas is gebaseerd op de klimaatscenario's van het KNMI (2006). De meteorologische variabelen zijn voor de klimaateffectatlas vertaald naar effecten op een gebied, waarbij zo goed mogelijk rekening is gehouden met lokale omstan ...
help
Klimaatrisico's en -kansen voor de landbouw [Monograph]
Schaap, B.F. \ Reidsma, P. \ Agricola, H. \ Verhagen, A. \ 2014
Deze studie heeft als doel om de effecten van klimaatverandering op de land- en tuinbouw in kaart te brengen, in de huidige situatie en voor de (midden)lange termijn (2050). Op basis daarvan worden de risico’s en kansen voor de sector geïdentificeerd ...
help
Inspiratiedocument klimaatadaptatie grote rivieren [Monograph]
Vriend, M. de \ 2014
Inspiratiedocument over klimaatadaptatie langs de Rijn, Maas, Waal, Nederrijn, IJssel, Merwede en Lek. Het blikt vooruit naar handelingsperspectieven voor de langere termijn (2050-2100). Beschouwend. Op basis van een 16-tal vertrouwelijke bilaterale ...
help
Model-based decision support for adaptation pathways: a proof of concept [Monograph]
Kwakkel, J.H. \ Thissen, W.A.H. \ 2014
Dit rapport presenteert de resultaten van het toepassen van verkennend modelleren op een zoetwater case. Verkennend modelleren is een manier om modellen te gebruiken ter ondersteuning van besluitvorming onder diepe onzekerheid. Om deze methode te dem ...
help
Climate services in the Rhine basin: with special focus on climate data for hydrological impact studies in Germany and the Netherlands [Monograph]
Dalelane, C. \ [2014]
Climate services have been set up to answer the growing requirements for information related to climate change by a variety of stakeholders ranging from government agencies, the private sector to academia, for the purpose of interpreting and applying ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.