Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 4 / 4

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Climate atlas Bangladesh [Map]
Goosen, H. \ [2014]
Simulation of temperature and precipitation under different scenarios for the years 2050 and 2085
help
Interactieve klimaatatlas regio Haaglanden [Map]
Goosen, H. \ Groot, M. de \ Koekoek, A. \ Bijsterveldt, M. van \ Hoogvliet, M. \ Masselink, L. \ 2014
In het kader van het opstellen van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) Haglanden is een interactieve klimaatatlas voor de regio Haaglanden ontwikkeld. Deze digitale tool bevat overzichtskaarten die inzicht geven in de verschillende klimaateffecten ...
help
Interactieve klimaatatlas Rotterdam [Map]
Climate Adaptation Services (CAS) \ Rotterdam Climate Proof \ [2014]
De interactieve klimaatatlas is gebaseerd op de klimaatscenario's van het KNMI (2006). De meteorologische variabelen zijn voor de klimaateffectatlas vertaald naar effecten op een gebied, waarbij zo goed mogelijk rekening is gehouden met lokale omstan ...
help
Interactieve trendanalyse Vallei en Veluwe [Map]
Goosen, H. \ Groot, M. de \ Koekoek, A. \ Masselink, L. \ 2013
Deze interactieve atlas schetst de effecten van een veranderend landgebruik en klimaat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse klimaatscenario's.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.