Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 11 / 11

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Nieuwsbrief infrastructure and networks [Newsletter]
2012-2014
Communicatie naar de stakeholders toe wordt geïntensiveerd. Stakeholders willen weten welke resultaten INCAH oplevert, ze kunnen relevante informatie aanleveren, INCAH kan stakeholders gebruiken om informatie naar buiten te brengen en om anderen geïn ...
help
3Di waterbeheer [Newsletter]
2012
In april loopt het onderzoeksprogramma 3Di Waterbeheer twee jaar. Binnen 3Di werken verschillende partijen aan een nieuwe generatie simulatiemodellen die tenminste 1000 keer sneller rekenen en vele malen nauwkeuriger zijn dan de huidige generatie. Hi ...
help
Nieuwsbrief Climate Proof Cities [Newsletter]
2011-2014
Newsletter research theme Climate Proof Cities
help
Newsletter decision support tools. Theme 8 [Newsletter]
2011-2014
The official start of KvK theme 8, Tools for Adaptation, with the leaders and some PhD students of the 7 work packages was held in Wageningen on 19 October 2010. The newsletters give information on the various work packages, the projects and particip ...
help
Newsletter climate scenarios [Newsletter]
2011-2013
The purpose of this newsletter is to inform users of climate and climate impact information about the process leading to the KNMInext climate scenarios and the progress of the consortium of High-quality Climate Projections (theme 6). These subjects a ...
help
Kwetsbaarheid van buitendijkse gebieden neemt toe door klimaatverandering [Newsletter]
2010
Bij extreme hoogwateromstandigheden kunnen woon- en werkgebieden buiten de dijk veiliger zijn dan binnendijkse gebieden, zeker op de lange termijn in het licht van klimaatverandering. Dit is een van de belangrijkste conclusies van onderzoek naar de k ...
help
Kansen voor veilige en multifunctionele dijken in Rotterdam [Newsletter]
2010
Uit onderzoek blijkt dat er verschillende strategieën en ruimtelijke oplossingsmogelijkheden zijn om waterkeringen in dicht stedelijk gebied te ontwikkelen. Een kansrijke strategie is het overdimensioneren van een waterkering: zo wordt bouwen op en r ...
help
Newsletter climate-proof flood risk management [Newsletter]
2010-2013
Newsletter about a variety of subjects.
help
Newsletter climate-proof fresh water supply [Newsletter]
2010-2013
After a preparation period of nearly one year we got in March 2010 green light from the Knowledge for Climate programme to start our actual research activities. KfC supports our theme of 15 projects divided in 6 work packages with a subsidy of 2,5 m€ ...
help
Laatste nieuws, multifunctioneel landgebruik [Newsletter]
2010-
Het Brabantse landelijke gebied is een dicht bevolkt en gereguleerd landschap. De vraag naar ruimte is groot en vaak conflicterend. Klimaatadaptatie maatregelen gericht op het omgaan met de effecten van klimaatverandering kunnen een extra ruimteclaim ...
help
Niewsbrief governance of adaptation [Newsletter]
2010-2014
Startbijeenkomst was op 27 augustus 2010 in Wageningen. Deze startbijeenkomst had als doel om samen met de vijf Nederlandse universiteiten het project formeel op te starten voor de komende vier jaar (2010-2014). Op deze bijeenkomst waren tevens de ee ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.