Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 11 / 11

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Saline groundwater - surface water interaction in coastal lowlands [PhD thesis]
Delsman, J.R. \ 2015
Door de lange reistijden van water in de ondergrond wordt de zoet-zoutverdeling in het grondwater in de Nederlandse kustregio nog in belangrijke mate bepaald door de Holocene ontwikkeling van dit gebied. Een beter begrip van de invloed van de landsch ...
help
System robustness analysis in support of flood and drought risk management [PhD thesis]
Mens, M.J.P. \ 2015
Floods and droughts cause increasingly large impacts on societies worldwide. The probability of these extreme events is also expected to increase due to climate change. Water management primarily tries to protect against floods and droughts, for exam ...
help
Fostering climate resilient electricity infrastructures [PhD thesis]
Bollinger, L.A. \ 2015
In de afgelopen jaren hebben meerdere dramatische storingen in elektriciteitsinfrastructuren plaatsgevonden die werden veroorzaakt doordat de weersomstandigheden kortetermijnafwijkingen van de normen vertoonden. Een groeiende hoeveelheid onderzoek du ...
help
Field and model investigations of freshwater lenses in coastal aquifers [PhD thesis]
Pauw, P.S. \ 2015
A major problem of sustaining freshwater supply from freshwater lens is the invasion of saline groundwater into a fresh groundwater body. In many coastal areas saltwater intrusion has led to well closure and reduced freshwater supply. Furthermore, in ...
help
Responsible climate change adaptation : exploring, analysing and evaluating public and private responsibilities for urban adaption to climate change [PhD thesis]
Mees, H.L.P. \ [2014]
De doelstelling van dit proefschrift is: Het verkennen, analyseren en evalueren van bestaande en alternatieve arrangementen tussen publieke en private partijen voor de drie belangrijke stedelijke klimaatadaptatie thema’s van waterveiligheid, waterber ...
help
How mainstream is mainstreaming? : the integration of climate adaptation into urban policy [PhD thesis]
Uittenbroek, C.J. \ 2014
Hoewel een toenemend aantal gemeenten zich bewust is van de eventuele gevolgen van klimaatverandering en hun mogelijke rol in het organiseren van klimaatadaptatie, komt de planning en uitvoering van adaptatiemaatregelen slechts langzaam op gang. Vers ...
help
Salt marshes for flood protection : long-term adaptation by combining functions in flood defences [PhD thesis]
Loon-Steensma, J.M. van \ 2014
In deze dissertatie die zich vooral richt op het Waddengebied, worden een aantal innovatieve concepten verkend, die functies zoals natuur en landschap combineren met het beschermen tegen overstroming. Er wordt met name gefocust op de rol van kwelders ...
help
Private flood mitigation measures in a changing risk environment [PhD thesis]
Bubeck, P. \ 2013
This thesis examines the contribution that private flood mitigation measures can make to a changing risk and risk management environment in terms of their damage-reducing potential and their level of implementation.
help
Mapping, modelling and discussing rural development options [PhD thesis]
Berkel, D.B. van \ 2012
Onzekerheid over hoe de ontwikkelingen op het platteland van invloed zijn op het ecologische en sociale systemen, en de noodzaak om de problemen van het platteland op te lossen vereist onderzoek naar de factoren die bijdragen aan plattelandsontwikkel ...
help
Water management and water governance in a changing climate : experiences and insights on climate change adaptation in Europe, Africa, Asia and Australia [PhD thesis]
Huntjens, P.M.J.M. \ cop. 2011
Modern societies are confronted with persistent problems of great complexity and unpredictability. These problems lead to critical situations, such as water and climate crises. Adaptive management is becoming a leading concept and a key mechanism to ...
help
Weather and travel behaviour [PhD thesis]
Sabir, M. \ 2011
The aim of this thesis is to quantify the impacts of weather on travel behaviour, and on the basis of these findings suggest policy measure for the Dutch government to take possible corrective measures in transport management during various weather c ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.