Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 18 / 18

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Monitoren van klimaat adaptatie op lokale en regionale schaal: casus stadsregio Rotterdam, Nederland [Student report]
Arts, S.M.G. \ 2014
Het aanpassen aan klimaatverandering is een belangrijk aspect van het omgaan met de effecten van klimaatverandering. Om effectief adaptatiebeleid te informeren en om te leren over de effecten van adaptatie maatregelen is monitoring nodig. Er is echte ...
help
De invloed van het veranderend landgebruik op de hydrologie : een koppeling tussen de Ruimtescanner en het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium [Student report]
Schaeffer, M. \ 2014
In dit onderzoek is de invloed van landgebruikverandering op het gevoerde waterbeheer, de verdamping en de grondwaterstand onderzocht. Hierbij is gestart met een literatuuronderzoek waarbij de relatie tussen het landgebruik en de hydrologie is bescho ...
help
Ruimtelijke veranderingen in de glastuinbouw : een analyse van de drijvende krachten achter ruimtelijke spreiding in de glastuinbouwsector [Student report]
Olijve, I. \ 2013
In de periode van 1996 tot en met 2008 zijn de nodige veranderingen opgetreden in de Nederlandse glastuinbouw, ook in het zuidelijk deel van Zuid-Holland waar deze studie op gefocust is. In het Westland is voornamelijk een afname te zien in glastuinb ...
help
Kennismontage omtrent decentrale zoetwater buffering in een zoute ondergrond : kansen en uitdagingen op uitvoeringstechnisch, geohydrologisch, sociaal-economisch en beleidsmatig gebied [Student report]
Nikkels, M.J. \ 2013
Deze kennismontage omtrent decentrale zoetwaterberging/buffering in een zoute ondergrond focust zich op de kansen en uitdagingen op uitvoeringstechnisch, geohydrologisch, sociaal-economisch en beleidsmatige gebied. Aan de hand van interviews, literat ...
help
Quantification of the vulnerability of Rijnland’s agricultural sector to meteorological drought [Student report]
Bas, M.W.M. \ 2013
Meteorological drought is based on precipitation deficits in comparison to the average precipitation deficits for a specific place and time period. Goal of this research is to quantify the vulnerability of Rijnland’s agricultural sector to meteorolog ...
help
The influence of adverse weather conditions on the probability of congestion on Dutch highways [Student report]
Stralen, W.J.H. van \ 2013
Congestion effects at the Dutch highways account for serious economic damage. Between May 2010 and April 2011 there were 68 million vehicle loss hours as a result of congestion. The external factor weather is widely acknowledged as a contributor to t ...
help
A breakthrough with multifunctional unbreachable dykes : a case study analysis to enable implementation of multifunctional unbreachable dykes to increase cost-effectiveness of Dutch flood protection [Student report]
Tettero, M. \ 2013
The Netherlands is not well protected against flooding and limited budget it available for improvements. Therefore, this research investigates in what way the cost-effectiveness of Dutch flood protection can be improved with the use of multifunctiona ...
help
Adding more detail to Potential Flood Damage Assessment : an object based approach [Student report]
Roling, R.J. \ 2013
In this thesis the assumption is made that adding more detailed information to the models, that are typically used for assessing potential flood damage, will contribute to its accuracy.
help
Impacts of climate and socio‐economic change on economic viability and land use of dairy farms in 'de Baakse Beek', the Netherlands [Student report]
Paas, W. \ 2013
Climate change happens in the broader context of society. Together, climate and socio-economic change will affect the economic viability and land use of Dutch dairy farms. Effective agricultural and environmental policies are required to enable adapt ...
help
Green elements in street canyons : research by design for heat mitigation and thermal comfort in urban areas [Student report]
Hotkevica, I. \ [2013]
The purpose of this study is to find ways how to mitigate the urban heat in the street canyons and create a thermally pleasant outdoor environment by providing shadow of the trees or other green elements. The case study area is Bergpolder-Zuid in Rot ...
help
Are flood models used? : a method for assessing the use of flood models in the operational phase of flood calamity management [Student report]
Hoff, A. \ 2013
The objective of this research is to develop a method to assess the use of flood models in the operational phase of flood calamity management by establishing a set of specific and measureable indicators which together can be used to assess this.
help
Urban green-waterscape on street level : landscape approach towards soil-based stormwater management in Dutch cities [Student report]
Chang, Y.P. \ Ji, Y. \ 2012
help
Greening building blocks to mitigate heat : a landscape-based design research in residential areas of Rotterdam [Student report]
Liu, Y. \ Shan, Y. \ 2012
help
Adaptive landscape : towards a climate robust future for the 'Blauwe Bron' [Student report]
Minkman, M. \ Hoekstra, J. \ 2012
This thesis report is the result of a research on climate change adaptation of the sandy rural areas of the Netherlands, During our research we worked on one of the two case study areas within the CARE project called the ‘Blauwe Bron’, which consists ...
help
Analyse van de effecten van de kustversterking bij Nieuwvliet en Groede op kustontwikkeling, vegetatieontwikkeling en perceptie omwonenden [Student report]
Wijk, G. van \ 2012
In Nederland zijn acht zogenoemde Zwakke Schakels, kustgebieden die niet meer voldoen aan de eisen om het achterland de komende jaren veiligheid te bieden tegen overstromingen. Nieuwvliet-Groede is een deelgebied van de Zwakke Schakel West Zeeuws-Vla ...
help
De invloed van ruimtelijke factoren op krimpregio’s [Student report]
Walda, H. \ 2011
Lange tijd is er in de (Nederlandse) politiek een focus geweest op groei, zowel groei van de economie en groei van de bevolking. Daar kwam in 2006 echter verandering in toen een rapport van Derks de Nederlandse politiek wakker schudde met een rapport ...
help
De optimale huisvestingslocatie van Nederland : wanneer agglomeratievoordelen en overstromingsrisico's tegen elkaar worden afgewogen [Student report]
Verhagen, S. \ 2010
Wanneer er een overstroming zou plaatsvinden in de Randstad zorgt dit niet alleen voor veel slachtoffers, maar ook voor veel economisch verlies. Mensen houden bij de keuze van hun vestigingsplaats echter nauwelijks rekening met dit risico. Zij kijken ...
help
Wateroverlast in stedelijk gebied ten gevolge van extreme neerslag : een quickscan voor de intrinsieke gevoeligheid voor wateroverlast [Student report]
Hussen, K. van \ 2009
De aanleiding van het onderzoek zijn uitkomsten beschreven in het rapport Ruimtelijke klimaatscan, Methodiek ontwikkeling, case Zuid-Holland. In het rapport kan de robuustheid m.b.t. wateroverlast in stedelijk gebied niet in kaart gebracht kan worden ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.