Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 61

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Verslag Startbijeenkomst KvK Hotspot Rotterdamse regio 23 april 2008 [Monograph]
2008
Binnen het programma worden verschillende proeftuinen, zgn. hotspots, onderscheiden. De Rotterdamse regio is een van die hotspots. Het hoofddoel van de bijeenkomst is het inventariseren van de kennisbehoefte bij diverse partijen ten aanzien van klima ...
help
Rotterdam Climate Proof : klimaatadaptatie: kans voor een aantrekkelijke regio [Presentation]
2008
Presentatie thema stedelijke vernieuwing hotspot Rotterdam. Gehouden tijdens bijeenkomst hotspot regio, Rotterdam
help
Hotspot Regio Rotterdam : Kennis voor Klimaat [Presentation]
Molenaar, A. \ 2008
Presentatie gehouden tijdens bijeenkomst hotspot regio, Rotterdam, 23 april 2008
help
Group Decision Support en Group Model Building [Presentation]
Kouwen, F. van \ 2008
Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenschap, gehouden op 2 juli 2008 te Driebergen
help
Kennisarticulatie droge rurale zandgronden : hoe krijgen we stakeholders aan het stuur? [Presentation]
Meuleman, A. \ [2008]
Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenschap, gehouden op 2 juli 2008 te Driebergen.
help
Stakeholderparticipatie Hotspot Zuidwestelijke Delta [Presentation]
Landsman, N. \ 2008
Presentatie Kennis Netwerk Delta Water, gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenschap, gehouden op 2 juli 2008 te Driebergen.
help
Science-policy interface en stakeholder participatie [Presentation]
Leroy, P. \ 2008
Wetenschap en politiek: uiteenlopende kennisbelangen. Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenschap, gehouden op 2 juli 2008 te Driebergen.
help
Scenario workshops : stakeholder participatie in verschillende onderzoeksfasen [Presentation]
Kuijpers-Linde, M. \ [2008]
Met de scenariomethode kunnen voor beleid verschillende denkbare toekomsten worden geconstrueerd. Scenario's zijn beelden die inzicht geven in mogelijk toekomstige ontwikkelingen (complexe onzekerheid). Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst sta ...
help
De science-policy interface en de wetenschapper als grensarbeider [Presentation]
Leroy, P. \ 2008
Het concept ‘boundary work’ staat centraal in deze bijdrage. Met gekoppeld daaraan de vraag wat een boundary worker (grenswerker) als taak heeft. Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenscha ...
help
Science - policy interface : vanuit het perspectief van de rijksoverheid [Presentation]
Sedee, A. \ [2008]
Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenschap, gehouden op 2 juli 2008 te Driebergen.
help
Het KvK Kennisplatform het belang van kennisdoorwerking [Presentation]
Pater, F. de \ [2008]
Het doel van kennisdoorwerking : zorgen dat ontwikkelde kennis ook in de praktijk wordt toegepast, liefst niet op één plek, maar breed. Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie en de koppeling beleid en wetenschap, gehoude ...
help
Group Decision Support (GDS) [Poster]
Kouwen, F. van \ [2008]
Kenmerken voor GDS zijn: Computerondersteund vergaderen, waarbij iedere individuele deelnemer (of in tweetallen) achter een pc zit; De verschillende pc’s zijn aan elkaar gekoppeld door middel van een netwerk. Er is een groot centraal scherm dat voor ...
help
Group Model Building [Poster]
Kouwen, F. van \ [2008]
Group Model Building bestaat uit drie fasen: 1) Probleem formuleren; 2) Probleem structureren en 3) Opties genereren (indien gewenst) GMB is vooral geschikt als onderzoeksmethode. Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst stakeholder participatie e ...
help
Afsluitbaar Open Rijnmond – discussie 27 jan 2010 [Presentation]
Wijers, E.O. \ 2008
Discussie over welke factoren de faalkans van een stromvloedkering bepalen. Maar ook: heeft het zin om nu al een pasklaar antwoord te hebben op een zeespiegelstijging van 130 centimeter.
help
Meer plagen en meer allergie? : Pollen, huisstofmijt en eikenprocessierups [Presentation]
Vliet, A. van \ 2008
Arnold van Vliet, Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse, Wageningen UR (2008). Presentatie Meer plagen en meer allergie? Pollen, huisstofmijt en eikenprocessierups van Arnold van Vliet tijdens het Oploopdebat "Klimaatverandering en Gezondheid", gehoude ...
help
Should the uncertainty in climate scenarios limit adaptation? [Presentation]
Kabat, P. \ 2008
Presentatie van Prof.dr. Pavel Kabat, Wageningen UR (2008). Gehouden tijdens congres 'Op weg naar een klimaatbestendige samenleving’, 27 november 2008, Rotterdam. We argue that the epistemological limits to climate and ESM predictions should not be i ...
help
Adaptation to climate change, a new challenge for spatial planning [Speech]
Cramer, J. \ 2008
Speech van Minister Cramer, VROM (2008). Gehouden tijdens congres 'Op weg naar een klimaatbestendige samenleving’, dd 27 november 2008 te Rotterdam.
help
Van schetsboek naar klimaateffectatlas [Presentation]
Goosen, H. \ 2008
Presentatie van Hasse Goosen, Wageningen UR Alterra (2008). Gehouden tijdens congres 'Op weg naar een klimaatbestendige samenleving’, 27 november 2008, Rotterdam. Doel: Uniforme uitgangspunten en aanpak Aanleg van een toegankelijke gezamenlijke kenni ...
help
Klimaatverandering: kansen voor Rotterdam [Speech]
Bolsius, L. \ 2008
Toespraak van Lucas Bolsius, Wethouder Financiën, Sport en Buitenruimte van Rotterdam (2008). Gehouden tijdens congres 'Op weg naar een klimaatbestendige samenleving’, 27 november 2008, Rotterdam. Vanwege de gevolgen van de klimaatverandering voor de ...
help
Evaluatie klimaatadaptatie maatregelen IJsselmeer m.b.v. klimaatfaciliteit instrumenten (modellen) [Presentation]
Ritsema, I. \ 2008
Presentatie van Ipo Ritsema, Deltares (2008). Gehouden tijdens congres 'Op weg naar een klimaatbestendige samenleving’, 27 november 2008, Rotterdam. Lagere rivierafvoeren in de zomer kunnen problemen voor de scheepvaart en de zoetwaterinname en daarm ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.