Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 182

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
State of the art on the legal and policy literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Monograph]
Gier, T. de \ Gupta, J. \ Rijswick, M. van \ 2009
Dit rapport beschrijft de juridische vragen die voortvloeien uit het internationale klimaatregime, de belangrijkste juridische concepten zoals het „no-harm-principle‟, het „ability-to-pay-principle‟ en de ontwikkeling die men waarneemt richting een m ...
help
Klimaatbestendige inrichting van Nederland: opgave voor de Rijksoverheid? [Monograph]
Jeuken, A. \ Tennekes, J. \ 2009
Hoe wordt in de praktijk omgegaan met klimaatbestendigheid en wat voor overheidssturing is gewenst? Met deze en andere vragen zijn verschillende betrokkenen bij projecten die deel uitmaken van de ruimtelijke hoofdstructuur (RHS) geinterviewed. De pro ...
help
Klimaatscan Natura 2000 gebieden [Monograph]
Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Witte, F. \ Goosen, H. \ 2009
Provincies hebben behoefte aan een beter inzicht in de mogelijke consequenties van klimaatverandering voor het bereiken van natuurdoelen die in het kader van Natura 2000 gesteld worden. Om zicht te krijgen op de mogelijke consequenties is een aanpak ...
help
State of the art of the impact of climate change on environmental quality in The Netherlands : a framework for adaptation. [Monograph]
Dijk, J. van \ 2009
The effects of climate change on environmental quality in the Netherlands are expected to be large and diverse. However, effects may be very different for the compartment considered e.g air, soil, water, vegetation, fauna and the impact also depends ...
help
Europe adapts to climate change : comparing national adaptation strategies [Monograph]
Swart, R. \ Biesbroek, R. \ Binnerup, S. \ Carter, T.R. \ Cowan, C. \ Henrichs, T. \ Loquen, S. \ Mela, H. \ Morecroft, M. \ Reese, M. \ Rey, D. \ 2009
Climate Change is happening. Even if global emission reductions and mitigation efforts over the next decades prove to be successful, a signifi cant amount of human-induced climate change has become inevitable. In addition to efforts to reduce greenho ...
help
Adapting Dutch agriculture to climate change [Monograph]
Stoorvogel, J.J. \ 2009
This review starts with a brief discussion on agricultural land use in the Netherlands, followed by an overview of the expected climatic changes in the Netherlands and the consequences of land use change on current agricultural practices. Subsequentl ...
help
Climate research Netherlands : research highlights [Monograph]
Heinen, M. \ Driessen, P. \ Kabat, P. \ Pater, F. de \ Vellinga, P. \ 2009
In the Netherlands the temperature has risen, on average, by 1.6°C since 1900. Regional climate scenarios for the 21st century developed by the Dutch Royal Meteorological Institute [1] show that temperature in the Netherlands will continue to rise an ...
help
Spatial economic research on climate change and adaptation : literature review for 'Knowledge for Climate' [Monograph]
Leeuwen, E. van \ 2009
An exact prediction of future climate changes is impossible. Firstly, because of the uncertainty related to the main causes of climate change. Secondly, because of the even larger uncertainty in feedback processes, both back - and forward-coupling. A ...
help
A state of the art of governance literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Monograph]
Nieuwaal, K. van \ Driessen, P. \ Spit, T. \ Termeer, C. \ 2009
Rapport uit een serie verkenningen, uitgevoerd om de stand van zaken op het gebied van klimaatverandering en adaptatie te inventariseren. Governance of Adaptation bevat een literatuuranalyse van bestuurskundige en planologische aspecten van klimaatad ...
help
Klimaatdijk : een verkenning [Monograph]
Hartog, M. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H. \ Slim, P.A. \ Zantinge, A. \ 2009
Door het veranderende klimaat is de tijd rijp om na te denken over andere concepten van waterveiligheid dan het steeds maar ophogen van dijken. Een Klimaatdijk is een inrichtingsvorm waarbij de waterkering zo robuust is dat hij niet doorbreekt en dus ...
help
Inventarisatie van wensen voor klimaatscenario’s [Presentation]
Overbeek, B. \ Verver, G. \ 2009
Achtergronden bij scenario-analyses. Aanleiding is de komst van nieuwe KNMI scenario's rond 2013. Uitleg tijdens overleg IPO projectgroep Kwantiteit/Kwaliteit 9 en 23 juni 2009
help
KNMI klimaatscenario’s [Presentation]
Verver, G. \ Overbeek, B. \ 2009
Klimaatscenario's vormen de basis voor adaptatiemaatregelen, bijv. waterkeringen, riolen en gebouwen. Presentatie gehouden voor Unie van Waterschappen, 20 oktober 2009
help
Generation of river flow scenarios [Monograph]
Kwadijk, J. \ 2009
An unobstructed inland navigation is essential for the Rotterdam Harbour. Decreasing discharges in the Rhine and Meuse branches may lead to longer periods with low water levels. This may hamper the navigation. In this memo, estimates are made for cha ...
help
Knowledge for Climate : workshop report 7th of April 2010 [Monograph]
Programmabureau Kennis voor Klimaat \ 2009
This report contains the results of the discussion during the workshop Water and Transport (Knowledge for Climate) on April 7th 2010. This workshop was organized by the members of the consortium in close cooperation with LEF Future Centre of Rijkswat ...
help
Helderheid voor Rotterdamse waterfronts : afsluitbaar open Rijnmond \ Waterwonen [Article]
Simons, J. \ 2009
Havenstad Rotterdam mag de komende decennia veilig zijn, de zuidkant van de Rijnmond kan zich wel beter wapenen tegen buitendijkse waterproblemen. Bovendien komen de klimaatverandering en strengere veiligheidsnormen op ons af, en dat heeft vandaag al ...
help
Open call adaptation to climate change : invitation to submit pre-proposals [Monograph]
2009
Climate change and the human role in it emerged at the top of the international political agenda at the end of the nineteen eighties. Since then, international agreements have been reached to limit the emission of greenhouse gases. However, even if a ...
help
A state of the art of governance literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Poster]
Nieuwaal, K. van \ Driessen, P.P.J. \ Spit, T. \ Termeer, C.J.A.M. \ 2009
Literature on governance of adaptation is concentrated in the domain of environmental studies, whereas the domain of public administration supplies hardly, if any, literature on the topic
help
Rapport inventarisatie modelinstrumentarium [Monograph]
Wever, N. \ 2009
Om het onderzoek naar de effectiviteit en de gevolgen van adaptatiemaatregelen uit te voeren zal veelal gebruik moeten worden gemaakt van bestaande klimaat-, effect- en impactmodellen. De koppelingen tussen die modellen zijn vaak nog niet tot stand g ...
help
Na het zoet komt het zout \ www.clubvanMaarssen.org [Article]
2009
In de Nederlandse waterhuishoudingen is van alles aan de hand. Altijd al geweest trouwens. Mede als gevolg van de klimaatverandering staat ons in de Zuidwestelijke Delta van alles te wachten. Zoals meer verzilting. Dat kan op termijn een probleem wor ...
help
Zoet zout water Zuidwestelijke delta [Presentation]
Hoorn, I. van \ 2009
Het ontstaan van aandacht en draagvlak ligt bij het kierbesluit (op een kier zetten van Haringvlietsluizen) en het zout maken van Volkerak-Zoommeer.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.