Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 182

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
State of the art on the legal and policy literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Monograph]
Gier, T. de \ Gupta, J. \ Rijswick, M. van \ 2009
Dit rapport beschrijft de juridische vragen die voortvloeien uit het internationale klimaatregime, de belangrijkste juridische concepten zoals het „no-harm-principle‟, het „ability-to-pay-principle‟ en de ontwikkeling die men waarneemt richting een m ...
help
Klimaatbestendige inrichting van Nederland: opgave voor de Rijksoverheid? [Monograph]
Jeuken, A. \ Tennekes, J. \ 2009
Hoe wordt in de praktijk omgegaan met klimaatbestendigheid en wat voor overheidssturing is gewenst? Met deze en andere vragen zijn verschillende betrokkenen bij projecten die deel uitmaken van de ruimtelijke hoofdstructuur (RHS) geinterviewed. De pro ...
help
Klimaatscan Natura 2000 gebieden [Monograph]
Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Witte, F. \ Goosen, H. \ 2009
Provincies hebben behoefte aan een beter inzicht in de mogelijke consequenties van klimaatverandering voor het bereiken van natuurdoelen die in het kader van Natura 2000 gesteld worden. Om zicht te krijgen op de mogelijke consequenties is een aanpak ...
help
State of the art of the impact of climate change on environmental quality in The Netherlands : a framework for adaptation. [Monograph]
Dijk, J. van \ 2009
The effects of climate change on environmental quality in the Netherlands are expected to be large and diverse. However, effects may be very different for the compartment considered e.g air, soil, water, vegetation, fauna and the impact also depends ...
help
Europe adapts to climate change : comparing national adaptation strategies [Monograph]
Swart, R. \ Biesbroek, R. \ Binnerup, S. \ Carter, T.R. \ Cowan, C. \ Henrichs, T. \ Loquen, S. \ Mela, H. \ Morecroft, M. \ Reese, M. \ Rey, D. \ 2009
Climate Change is happening. Even if global emission reductions and mitigation efforts over the next decades prove to be successful, a signifi cant amount of human-induced climate change has become inevitable. In addition to efforts to reduce greenho ...
help
Adapting Dutch agriculture to climate change [Monograph]
Stoorvogel, J.J. \ 2009
This review starts with a brief discussion on agricultural land use in the Netherlands, followed by an overview of the expected climatic changes in the Netherlands and the consequences of land use change on current agricultural practices. Subsequentl ...
help
Climate research Netherlands : research highlights [Monograph]
Heinen, M. \ Driessen, P. \ Kabat, P. \ Pater, F. de \ Vellinga, P. \ 2009
In the Netherlands the temperature has risen, on average, by 1.6°C since 1900. Regional climate scenarios for the 21st century developed by the Dutch Royal Meteorological Institute [1] show that temperature in the Netherlands will continue to rise an ...
help
Spatial economic research on climate change and adaptation : literature review for 'Knowledge for Climate' [Monograph]
Leeuwen, E. van \ 2009
An exact prediction of future climate changes is impossible. Firstly, because of the uncertainty related to the main causes of climate change. Secondly, because of the even larger uncertainty in feedback processes, both back - and forward-coupling. A ...
help
A state of the art of governance literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Monograph]
Nieuwaal, K. van \ Driessen, P. \ Spit, T. \ Termeer, C. \ 2009
Rapport uit een serie verkenningen, uitgevoerd om de stand van zaken op het gebied van klimaatverandering en adaptatie te inventariseren. Governance of Adaptation bevat een literatuuranalyse van bestuurskundige en planologische aspecten van klimaatad ...
help
Klimaatdijk : een verkenning [Monograph]
Hartog, M. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H. \ Slim, P.A. \ Zantinge, A. \ 2009
Door het veranderende klimaat is de tijd rijp om na te denken over andere concepten van waterveiligheid dan het steeds maar ophogen van dijken. Een Klimaatdijk is een inrichtingsvorm waarbij de waterkering zo robuust is dat hij niet doorbreekt en dus ...
help
State of the art Klimaat in de Stad [Monograph]
Rijke, J. \ Zevenbergen, C. \ Veerbeek, W. \ 2009
De gemiddelde temperatuur in de steden is toegenomen. Welke invloed heeft klimaatverandering op het leven in een stad? Een inventarisatie van klimaatveranderingen en eventuele adaptatiemaatregelen. In dit rapport worden de wetenschappelijke kennislee ...
help
Klimaatverandering, klimaatadaptatie en bodem: maakbaarheid, planvorming en realiteitsdenken [Monograph]
Verzandvoort, S. \ Kuikman, P. \ 2009
Dit rapport presenteert een beknopt overzicht van de stand van zaken (state-of-the-art) in het nationale en internationale onderzoek naar de relatie van klimaatverandering en bodem en van de mogelijkheden om de bodem te gebruiken voor slimme en effec ...
help
Naar een afwegingskader voor een klimaatbestendig Nederland : met ervaringen uit 4 case studies : samenvatting voor bestuurders [Monograph]
Leusink, A. \ Zanting, H.A. \ [2009]
In de Nationale Adaptatiestrategie “Maak ruimte voor Klimaat” schetsen de Nederlandse overheden de grote lijn. Het komt er nu op aan om de aanpassing ook in de praktijk van plannen en maatregelen vorm te geven. Dat is nog niet zo eenvoudig. De gevolg ...
help
Bestuurskundig onderzoek naar klimaatvraagstukken \ Bestuurskunde : orgaan van de Vereniging voor Bestuurskunde [Article]
Driessen, P.J. \ Nieuwaal, K. van \ Spit, T. \ Termeer, C.J.A.M. \ 2009
Klimaatverandering is als onderzoeksdomein van oorsprong gedreven en gedomineerd door de natuurwetenschappen. Toch zijn het allang niet meer bestuurskundigen die aangeven dat de ontwikkeling en realisatie van migratie- en adaptatiestrategieën toch oo ...
help
Biomass for climate change, how to keep balance right? [Presentation]
Erisman, J.W. \ 2009
Jan Willem Erisman (2009). Biomass for climate change, how to keep the balance right?, ECN, presented at the Holland Climate House, COP15, Copenhagen, December 7, 2009. Presentation overview Bioenergy need and availability Conversion technologies Env ...
help
Water, heat and health [Presentation]
Smeets, P. \ Wielen, P. van der \ Kooij, D. van der \ Miedema, G.J. \ 2009
P. Smeets, P. van der Wielen, D. van der Kooij, G.J. Medema (2009). Water, Heat and Health, presented at the Holland Climate House on December 8, COP15, Copenhagen. Changed human water use, microbial risks, growing micro organisms, increased cooling, ...
help
Can we understand climate change without quality measurements? [Presentation]
Russchenberg, H. \ 2009
Herman Russchenberg (2009). Can we understand climate change without quality measurements? presented at the Holland Climate House on December 9, COP15, Copenhagen (TUDelft). The IPCC climate scenarios amd the atmospheric radiation balance. Lessons le ...
help
Going where action is: Using in situ observations to verify greenhouse gas emissions [Presentation]
Vermeulen, A. \ Dolman, H. \ Meijer, H. \ Hutjes, R. \ Peters, W. \ Tolk, L. \ Laan, S. vd \ Hensen, A. \ Kroon, P. \ Lenstra, J. \ 2009
Alex Vermeulen (2009). Going where the action is: using in situ observations to verify greenhouse gas emissions, presented at the Holland Climate House, COP15, Copenhagen. Contribution from ECN. The greenhouse gas signal in the atmosphere - The role ...
help
Bridging the gap : costs & benefits of adaptation on different scales [Presentation]
Ligtvoet, W. \ 2009
Willem Ligtvoet (2009). Bridging the gap, Costs & benefits of adaptation on different scales, presented at the Holland Climate House on December 10, Copenhagen. Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL). How and how far can we / should we ada ...
help
An introduction to nature-based adaptation [Presentation]
Eijk, P. van \ 2009
Pieter van Eijk (2009). An introduction to Nature-based adaptation, presented at the Holland Climate House on December 11, Copenhagen (Wetlands International).
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.