Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 776

  • help
  • marked list
  • export
    A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your query. You can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Klaar voor hoogwater : waterveiligheid en gebiedsontwikkeling in Rotterdam \ Stedebouw & ruimtelijke ordening / Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting [Article]
Kronberger-Nabielek, P. \ Veelen, P. van \ 2010
De kans op overstromingen in het buitendijks gebied van Rotterdam neemt toe. Door hoogwater zoveel mogelijk lokaal te beperken, kan dit risico worden verkleind. Waterveiligheid en gebiedsontwikkeling moeten nauwer samenwerken en zich bedienen van een ...
help
Grenzen aan de samenwerking in het Rijnstroomgebied: Duits-Nederlandse werkgroep hoogwater \ Geografie [Article]
Wiering, M. \ 2010
In het stroomgebied van de Rijn wordt nauw samengewerkt als het gaat om de ecologie en de hoog- en laagwaterwaterproblematiek. Dat is niet altijd zo geweest. We kunnen blij zijn met het huidige niveau van overleg, maar de samenwerking kent grenzen.
help
Assessing current and future storm surge risk around Tasmania, Australia [Presentation]
McInnes, K. \ 2010
Deltas in Depth Theme 1: Regional climate, sea level rise, storm surgers, river runn-off and coastal flooding, Session DD 1.1: Sea level rise, surge and coastal processes (part 1). Assessing current and future storm surge risk around Tasmania, Austra ...
help
Competing land use claims and trade offs from climate adaptation in Europe [Presentation]
Verburg, P. \ 2010
Deltas in Depth Theme 5: Competing claims and land use in deltas under climate change, Session DD 5.2: Generating and evaluating potential solutions. Competing land use claims and trade offs from climate adaptation in Europe, Prof.dr. Peter Verburg, ...
help
Greenhouse gas exchange in peat meadow areas; impact on land subsidence [Presentation]
Hendriks, D. \ 2010
Deltas in Practice Theme 4: Flood risk management, Session DP FR 4.4: Sinking deltas. Greenhouse gas exchange in peat meadow areas; impact on land subsidence, Dimmie Hendriks, Deltares, the Netherlands (2010). Presented at the international conferenc ...
help
World Bank study : ‘The Economics of Adaptation to Climate Change’ [Presentation]
Hughes, G. \ 2010
Round Table 1: Financing adaptation. World Bank study. ‘The Economics of Adaptation to Climate Change’, prof. Gordon Hughes, World Bank study team, United Kingdom (2010). Presented at the international conference Deltas in Times of Climate Change, 29 ...
help
Legacies of the past meet climate change [Presentation]
Heise, S. \ 2010
Delta Session DS 1: Regional Elbe/Hamburg. Legacies of the past meet climate change, Susanne Heise, University of Applied Sciences, Hamburg, Germany (2010). Presented at the international conference Deltas in Times of Climate Change, 29 September - 1 ...
help
Ho Chi Minh City: Towards sustainable development of an ambitious city [Presentation]
Rabe, P. \ 2010
Delta Session DS 6: Vietnam / Mekong Delta. Ho Chi Minh City: Towards sustainable development of an ambitious city, Paul Rabe, Pacific Rim Urban Development Council, USA (2010). Presented at the international conference Deltas in Times of Climate Cha ...
help
Afsluitbaar Open Rijnmond - een eerste integrale verkenning: effecten op natuur en milieu [Monograph]
Nijs, A.C.M. de \ Claessens, J.W. \ 2010
Als de waterstanden in Nederland door klimaatverandering stijgen, loopt een groot deel van het buitendijkse gebied in de regio Rijnmond kans om te overstromen. Uit verkennend onderzoek van het RIVM blijkt dat hierdoor risico's voor het milieu kunnen ...
help
De klimaatdijk in de praktijk : gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven langs de Nederrijn en Lek [Monograph]
Moel, H. de \ Beijersbergen, J. \ Berg, F. van den \ Goei, J. de \ Koch, R.C. \ Koelewijn, A.R. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Molenaar, I.M. \ Steenbergen-Kajabova, J. \ Schelfhout, H. \ Versluis, S. \ Zantinge, A.M. \ 2010
Momenteel worden op vele locaties in het Nederlandse rivierengebied de dijken versterkt om mensen en kapitaal in het achterliggende gebied te beschermen. Deze dijkversterkingen lijken bijna een continu proces te zijn, in gang gehouden door veranderen ...
help
Future cities, analyse van het hitte-eiland effect op Arnhem [Monograph]
Roskamp, J. \ Zweers, E. \ Vries, B. de \ Kuypers, V. \ Lenzhölzer, S. \ [2010]
Om vast te stellen of steden in Nederland ook hitte-eilanden zijn, is in augustus 2009, zowel in Arnhem als in Rotterdam, een temperatuurmeting uitgevoerd. Met een bakfiets vol meet apparatuur heeft Wageningen Universiteit op hete dagen in en om Arnh ...
help
Beleidsrelevantie van de onderzoeksprogramma's klimaat voor ruimte kennis voor klimaat [Monograph]
Sedee, A.G.J. \ Pijnappels, M.H.J. \ cop. 2010
Onderzoekvoorstellen worden getoetst op wetenschappelijke kwaliteit én maatschappelijke kwaliteit door onafhankelijke deskundigen. De onderzoekprogramma’s hebben voor de Deltacommissie informatie aangedragen over de mogelijk te verwachten zeespiegels ...
help
Klimaat als kans : adaptatie aan klimaatverandering in de ruimtelijke ordening [Monograph]
Pijnappels, M.H.J. \ Sedee, A.G.J. \ 2010
Klimaatadaptatie vindt op dit moment plaats in honderden projecten overal in Nederland. Bij de rivieren, langs de kust, in de polders, maar ook in de stad en op het platteland. Het Ministerie van VROM vroeg het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat ...
help
Climate proof cities [Poster]
Albers, R. \ 2010
Cities are vulnerable to the consequences of climate change like increased flooding risks, droughts and heat waves. Adaptation of urban patterns, public space, water systems and construction of houses and buildings is essential to make cities climate ...
help
Research proposal summary [Fact sheet]
2010
How to make cities climate proof? To understand the effectiveness of measures, fact finding on the interaction of the city and the local climate (including urban heat islands) is essential.
help
Scientific aspects of the research proposal [Fact sheet]
2010
Despite all international, national and local initiatives to mitigate climate change, a certain degree of climate change is unavoidable. Urban environments in particular seem vulnerable to its consequences: increased risk of flooding, droughts and he ...
help
Work package 5: integration [Monograph]
Albers, R.A.W. \ 2010
This workpackage brings together information on a suite of policy questions: how serious will climate change become for a city without any action?, what are the impacts (costs) on the urban system?, what would be an appropriate policy response in ter ...
help
Scientific aspects [Fact sheet]
[2010]
It is an important challenge to define a coherent adaptation strategy and to develop adaptation measures that are well designed and flexible, and that meet various criteria such as efficiency (in spatial and temporal perspective), coherency (e.g. in ...
help
Adaptation measures and strategies [Fact sheet]
Dobbelsteen, A.A.J.F. van den \ 2010
Climate change demands measures at the urban scale, simultaneously dealing with increasing precipitation, drought and extreme heat. Moreover, a more conscientious approach to (waste) energy consumption in urban areas would reduce urban heat islands a ...
help
Governance and adaptive capacity in cities and metropolitan areas [Fact sheet]
Spit, T.J.M. \ 2010
In order to study urban governance processes to facilitate adaptive capacity in order to cope with the effects of climate change, this work package relies heavily on an urban planning perspective.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.