Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 304

  • help
  • marked list
  • export
    A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your query. You can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Intensiteit van extreme neerslag in een veranderend klimaat \ Weer en klimaat in Nederland [Article]
Lenderink, G. \ Oldenborgh, G.J. van \ Meijgaard, E. van \ Attema, J. \ 2011
Intense buien hebben een grote invloed op de maatschappij en gaan vaak vergezeld met heftige meteorologische verschijnselen zoals onweer, hagel, windstoten, windhozen en tornado’s. Ze kunnen aanleiding geven tot lokale wateroverlast, beperkingen in h ...
help
‘Droogte en verzilting in extreem droge zomers‘ [Monograph]
Delsman, J. \ 2011
Onderzoek naar hoe het watersysteem reageert op een extreem droge zomer. Het huidige weerbeeld sluit daar bij aan. Het is erg droog in Nederland voor deze tijd van het jaar. Er is tot nu toe sinds maart minder neerslag gevallen dan in het recordjaar ...
help
Economic motivation of households to undertake private precautionary measures against floods \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Scientific article]
Kreibich, H. \ Christenberger, S. \ Schwarze, R. \ 2011
Flood damage is on the increase due to a combination of growing vulnerability and a changing climate. This trend can be mitigated only through significantly improved flood risk management which, alongside the efforts of public authorities, will inclu ...
help
Stochastic modeling of salt accumulation in the root zone due to capillary flux from brackish groundwater \ Water resources research [Scientific article]
Shah, S.H.H. \ Vervoort, R.W. \ Suweis, S. \ Guswa, A.J. \ Rinaldo, A. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2011
Groundwater can be a source of both water and salts in semiarid areas, and therefore, capillary pressure–induced upward water flow may cause root zone salinization. To identify which conditions result in hazardous salt concentrations in the root zone ...
help
Quantifying water and salt fluxes in a lowland polder catchment dominated by boil seepage: a probabilistic end-member mixing approach \ Hydrology and earth system sciences [Scientific article]
Louw, P.G.B. \ Velde, Y. van der \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2011
Upward saline groundwater seepage is leading to surface water salinization of deep lying polders in the Netherlands. Identifying measures to reduce the salt content requires a thorough understanding and quantification of the dominant sources of water ...
help
Shallow rainwater lenses in deltaic areas with saline seepage \ Hydrology and earth system sciences [Scientific article]
Louw, P.G.B. de \ Eeman, S. \ Siemon, B. \ Voortman, B.R. \ Gunnink, J. \ Baaren, E.S. van \ Oude Essink, G.H.P. \ 2011
In deltaic areas with saline seepage, freshwater availability is often limited to shallow rainwater lenses lying on top of saline groundwater. Here we describe the characteristics and spatial variability of such lenses in areas with saline seepage an ...
help
Distributed agro-hydrological modeling with SWAP to improve water and salt management of the Voshmgir Irrigation and Drainage Network in Northern Iran \ Agricultural water management : an international journal [Scientific article]
Noory, H. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ Liaghat, A.M. \ Parsinejad, M. \ Dam, J.C. van \ 2011
The agro-hydrological model SWAP was used in a distributed manner to quantify irrigation water management effects on the water and salt balances of the Voshmgir Network of North Iran during the agricultural year 2006–2007. Field experiments, satellit ...
help
Zoet of... zout? : quiz vragen [Presentation]
Veraart, J. \ 2011
Bijdragen aan de bijeenkomst december 2011, Amersfoort Knooppunt Klimaat
help
In search of the actual groundwater recharge : project plan [Monograph]
Bartholomeus, R.P. \ Voortman, B.R. \ Witte, J.-P.M. \ 2011
In dit rapport beschrijven we onze plannen voor onderzoek naar de werkelijke aanvulling van het grondwatersysteem met water dat vanuit de wortelzone naar beneden percoleert. Die grondwateraanvulling is de drijvende kracht achter de stroming van grond ...
help
Research: governance of climate adaptation [Presentation]
Termeer, K. \ 2011
Governance: Developing and implementing adaptation options; Increasing the adaptive capacity of society so that future climate changes can be confronted. Presentation at the The Committee for Climate Change, 24 February 2011, London
help
The evaluation of climate policy: theory and emerging practice in Europe \ Policy sciences : an international journal [Scientific article]
Huitema, D. \ Jordan, A. \ Massey, E. \ Rayner, T. \ Asselt, H. van \ Haug, C. \ Hildingsson, R. \ Monni, S. \ Stripple, J. \ 2011
Climate policy is a relatively young and dynamic area of public policy making. However, its development has attracted far more attention than the results it delivers in practice, which of course are the concern of policy evaluators. This article atte ...
help
Are Dutch water safety institutions prepared for climate change? \ Journal of water and climate change [Scientific article]
Brink, M.A. van den \ Termeer, C.J.A.M. \ Meijerink, S.V. \ 2011
For the water sector, adapting to the effects of climate change is a highly complex issue. Due to its geographical position, The Netherlands is vulnerable to sea level rise, increasing river discharges and increasing salt intrusion. This paper deals ...
help
Fragmentation and connection of frames in collaborative water governance: a case study of river catchment management in Southern Ecuador \ International review of administrative sciences / publ. by the International Institute of Administrative Sciences [Scientific article]
Dewulf, A.R.P.J. \ Mancero, M. \ Cárdenas, G. \ Sucozhañay, D. \ 2011
In collaborative water governance, the variety of frames that actors bring to the discussion constitutes an important challenge. In this study, we analyse the fragmentation and connection of frames in collaborative water governance projects in the Pa ...
help
Adaptive water management and policy learning in a changing climate : a formal comparative analysis of eight water management regimes in Europe, Africa and Asia \ Environmental policy and governance [Scientific article]
Huntjens, P.M.J.M. \ Pahl-Wostl, C. \ Rihoux, B. \ Schlüter, M. \ Flachner, Z. \ Neto, S. \ Koskova, R. \ Dickens, C. \ Nabide Kiti, I. \ 2011
This article provides an evidence‐based and policy‐relevant contribution to understanding the phenomenon of policy learning and its structural constraints in the field of river basin management, in particular related to coping with current and future ...
help
Normative principles of adaptation : shifts in defining the public interest and the role of principles with regard to adaptation to climate change [Monograph]
Rijswick, M. van \ Wiering, M. \ Gilissen, H.K. \ Morales, I. \ Thorp, T. \ Keessen, A. \ 2011
This position paper concerns the research which will be done in work package 5 ‘Normative principles for adaptation’, which aims to elaborate the principles of legitimacy, effectiveness and resilience and to analyze their impact for the Dutch governa ...
help
The interplay of meaning and power in the science-policy-society triangle: powering, puzzling and co-producing climate change adaptation [Monograph]
Dewulf, A. \ Boezeman, D. \ Vink, M. \ Leroy, P. \ 2011
Decision-making in relation to climate change is knowledge-intensive. Without systematic observations and advanced mathematical models, even awareness of climate change would be very limited. At the same time, important uncertainties about the nature ...
help
Zevenblokken en Fochteloërveen : workshopverslag [Monograph]
Eikelboom, T. \ Brouns, K. \ Hellmann, F. \ Omtzigt, N. \ Janssen, R. \ Verhoeven, J. \ [2011]
Voor de veengebieden liggen grote uitdagingen in het verschiet. Maaivelddaling zorgt voor vragen over hoe de waterhuishouding moet worden ingericht, over de positie van de boeren in het gebied, en over kansen en bedreigingen voor natuur en landschap. ...
help
Invloed stedelijk oppervlaktewater op omgevingstemperatuur [Monograph]
Brolsma, R. \ Foka, E. \ Verhoeven, G. \ cop. 2011
In dit onderzoek is het effect van oppervlaktewater op de omgevingstemperatuur onderzocht op basis van metingen, ondersteund met modelberekeningen.
help
Risicoperceptie, probleemeigenaarschap en adaptatie van bewoners en bedrijven [Fact sheet]
Heijmink, M. \ Klooster, S. van 't \ 2011
Het ‘Waterplan Rotterdam’ en de ‘Onderzoeksagenda Waterkader Haaglanden’ stellen dat deze hotspots hun ruimtelijke planning moeten aanpassen aan zowel klimaatgerelateerde problemen met betrekking tot overstromingsveiligheid als aan de eisen van bewon ...
help
Climate change and inland waterway transport: impacts on the sector, the Port of Rotterdam and potential solutions [Monograph]
Krekt, A.H. \ Laan, T.J. van der \ Meer, R.A.E. van der \ Turpijn, B. \ Jonkeren, O.E. \ Toorn, A. van der \ Mosselman, E. \ Meijeren, J. van \ Groen, T. \ 2011
Deze studie spitst zich toe op de effecten van klimaatverandering op het binnenvaarttransport op de Rijn tussen de haven van Rotterdam en het Duitse achterland tot aan Koblenz. In de studie is voor klimaatverandering het W+ scenario van het KNMI en v ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.