Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 373

  • help
  • marked list
  • export
    A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your query. You can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Influence of soil structure and root water uptake strategy on unsaturated flow in heterogeneous media \ Water resources research [Scientific article]
Kuhlmann, A. \ Neuweiler, I. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ Helmig, R. \ 2012
help
Innovaties in de delta voor de landbouw watervoorziening [Presentation]
Oude Essink, G. \ 2012
Water in sloten in grote delen van Zeeland zijn brak tot zout: toch is landbouw mogelijk! Grondwater Nederland verzilt en verzoet!
help
Freshwater resources management in coastal zones in different climates [Presentation]
Veraart, J. \ 2012
Fresh water and salt water: different indicators, uncertainty in research, uncertainty in policy. Different classification systems: Stuyfzand (drinking water), Wameling and Runhaar ecohydrology), Venice system (marine ecology)
help
Flood risk in dike-ring areas [Fact sheet]
Tsimopoulou, V. \ 2012
Factsheet about a project whose scope is to investigate the reliability of decision analysis regarding the future of flood defence systems. In particular a comprehensive assessment of the currently used Cost Benefit Analysis approach is supposed to b ...
help
Vergroten van de zoetwatervoorraad onder kreekruggen in de Zuidwestelijke Delta - een overzicht van voorlopige onderzoeksresultaten [Poster]
Pauw, P. \ 2012
Onderzoek wordt gedaan naar de zoetwatervoorziening vanuit regenwaterlenzen in het kustgebied van Nederland. De geohydrologische haalbaarheid van dit concept wordt onderzocht met een numeriek grondwatermodel. Dit model wordt gekalibreerd a.d.h.v. ver ...
help
Verzilting, klimaatverandering en de Kaderichtlijn Water: casestudie Schieland [Poster]
Veraart, J.A. \ Gerven, L.P.A. van \ Lips, M. \ 2012
De beslisregels over wateraanvoer naar verschillende regio’s worden in het deltaprogramma veelvuldig besproken in het licht van klimaatverandering. Een van deze beslisregels betreft de procedure voor Kleinschalige Water Aanvoer (KWA), ingezet in tijd ...
help
Water management in a more saline future: are there solutions in our water system [Poster]
Delsman, J. \ 2012
Research questions from societal to scientific: what adaptation strategies are best fit to cope with a drier and more saline future? Presented at the Midterm Assessment, 4 October, Amsterdam.
help
Adaptation to climate change in the transport sector \ Transport reviews : a transnational transdisciplinary journal [Scientific article]
Koetse, M.J. \ Rietveld, P. \ 2012
In this study, we review the literature on climate change adaptation measures in the transport sector. Many of the measures proposed are rather conceptual and far from concrete, probably due to the fact that climate change effects on transport are ei ...
help
Fietsen door weer en wind : een analyse van de invloed van weer en klimaat op fietsgebruik \ Tijdschrift voor vervoerswetenschap : kwartaalschrift van de Stichting Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut [Article]
Rietveld, P. \ Sabir, M. \ Ommeren, J.N. van \ 2012
Een analyse van de invloed van weer en klimaat op fietsgebruik.
help
Nieuwsbrief infrastructure and networks [Newsletter]
2012-2014
Journal subscription has ended
Communicatie naar de stakeholders toe wordt geïntensiveerd. Stakeholders willen weten welke resultaten INCAH oplevert, ze kunnen relevante informatie aanleveren, INCAH kan stakeholders gebruiken om informatie naar buiten te brengen en om anderen geïn ...
help
Climate Adaptation for Rural arEas (CARE) [Presentation]
2012
PowerPoint presentation for the midterm assessment of Knowledge for Climate Theme 3: Climate Adaptation for Rural arEas (CARE).
help
Adaptation to climate change risks in Dutch urban areas : stimuli and barriers \ Regional environmental change [Scientific article]
Runhaar, H.A.C. \ Mees, H.L.P. \ Wardekker, A. \ Sluijs, J. van der \ Driessen, P.P.J. \ 2012
Climate change is associated with various risks, such as flooding and heat stress. So far, most research has concentrated on the identification and quantification of these risks as well as the development of adaptation measures. Yet much less is know ...
help
Enabling the contextualization of legal rules in responsive strategies to climate change \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Scientific article]
Rijswick, H.F.M.W. van \ Salet, W. \ 2012
The paradigm of adaptive governance is paramount in policy discourses on the mitigation and adaptation strategies of climate change. Adaptability, resilience, and cooperative approaches are promoted as the appropriate vehicles to meet the contemporar ...
help
Adaptive comanagement in the Venice lagoon? An analysis of current water and environmental management practices and prospects for change \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Scientific article]
Munaretto, S. \ Huitema, D. \ 2012
Adaptive comanagement (ACM) is often suggested as a way of handling the modern challenges of environmental governance, which include uncertainty and complexity. ACM is a novel combination of the learning dimension of adaptive management and the linka ...
help
Institutions for adaptation to climate change : comparing national adaptation strategies in Europe \ EPS : European political science : serving the political science community of Europe [Scientific article]
Termeer, C.J.A.M. \ Biesbroek, G.R. \ Brink, M.A. van den \ 2012
In addition to reducing greenhouse gas emissions, societies worldwide have to cope with the potential impacts of climate change. The central question of this paper is to what extent our historically grown institutions enable actors to cope with the n ...
help
Different levels of stakeholder participation for sustainability impact assessment tools : a comparative requirement analysis of four research approaches \ 6th International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs),Leipzig, Germany, 01 - 05 July, 2012 [Conference proceedings]
Sieber, S. \ König, H. \ Bezlepkina, I. \ Reidsma, P. \ 2012
In the last decade, a wide range of new modeling approaches has been developed for sustainability impact assessment. They are often based on theoretical concepts on how to cope, process and apply pre-assessments on policy and project instrument-imple ...
help
Policy experiments and learning : mid-term recommendations for design of experiments [Monograph]
McFadgen, B. \ 2012
This PhD research project is one of several projects within the Governance of Adaptation theme of the Dutch government’s Knowledge for Climate programme. This report is the result of an extensive literature review on policy experiments and its recomm ...
help
Waterveiligheid in het bebouwd buitendijks gebied in Rotterdam : beleidsadvies van ARCADIS aan gemeente Rotterdam [Monograph]
Siepman, E. \ Blom, U. \ 2012
Het Kennis voor Klimaat onderzoek ‘adaptieve strategieën in het buitendijkse gebied van Rotterdam’ richt zich op de vraag met welke lokale maatregelen de kwetsbaarheid voor hoogwater kan worden verminderd. Het doel van dit deel-rapport is het uitbren ...
help
Adaptatiestrategie regio Rotterdam [Fact sheet]
Oudkerk Pool, C.Y. \ 2012
Inzicht in de effecten die klimaatverandering heeft voor de regio is van groot belang voor het voortbestaan ervan. Tegelijkertijd is de regio nu veilig en leefbaar. De vraag is daarom vooral: “Hoe kan de regio Rotterdam ook in de toekomst veilig, lee ...
help
Bouwstenen voor klimaatadaptatiestrategieën in de regio Rotterdam [Brochure]
Nijhuis, E.W.T.J. \ 2012
Inzicht in de effecten die klimaatverandering heeft voor de regio is van groot belang voor het voortbestaan ervan. Tegelijkertijd is de regio nu veilig en leefbaar. De vraag is daarom vooral: “Hoe kan de regio Rotterdam ook in de toekomst veilig, lee ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.