Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 373

  • help
  • marked list
  • export
    A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your query. You can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Fietsen door weer en wind : een analyse van de invloed van weer en klimaat op fietsgebruik \ Tijdschrift voor vervoerswetenschap : kwartaalschrift van de Stichting Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut [Article]
Rietveld, P. \ Sabir, M. \ Ommeren, J.N. van \ 2012
Een analyse van de invloed van weer en klimaat op fietsgebruik.
help
Van participatie naar zelforganisatie: over het verschuivende initiatief voor ruimtelijke ontwikkeling \ Balkan in de polder : naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? [Article]
Boonstra, B. \ 2012
help
Climate adaptation in the city of Jakarta \ Climate adaptation and flood risk in coastal cities [Scientific article]
Ward, P.J. \ Marfai, M.A. \ Poerbandono, R. \ Aldrian, E. \ 2012
help
Flood risk modelling \ Climate adaptation and flood risk in coastal cities [Scientific article]
Poussin, J. \ Ward, P.J. \ Bubeck, P. \ Gaslikova, L. \ Schwertzmann, A. \ Raible, C.C. \ 2012
help
Het warmte-eiland effect en thermisch comfort in Nederlandse steden \ Meteorologica [Article]
Steeneveld, G.J. \ Koopmans, S. \ Hove, L.W.A. van \ Heusinkveld, B.G. van \ Holtslag, A.A.M. \ 2012
help
Een normatief kader voor het omgevingsrecht \ Naar een nieuw omgevingsrecht [Book chapter]
Rijswick, H.F.M.W. van \ 2012
help
Zoetwaterbellen in zoute ondergrond : B-E De Lier en KWR verbeteren techniek \ Vakblad voor de bloemisterij [Article]
Sleegers, J. \ 2012
B-E De Lier en KWR hebben een techniek bedacht om zoet water op te slaan in een zoute ondergrond. Als het werkt, zou het veel problemen oplossen. Kwekerij Van der Goes uit Nootdorp gaat het uitproberen.
help
Meer bytes, minder beton : 3Di Waterbeheer [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Article]
Leeuwen, E. van \ Schuurmans, W. \ 2012
De waterschappen moeten bezuinigen, maar niet ten koste van veiligheid en de kwaliteit. Dat lijkt een onmogelijke opgave. Wie méér wil, met minder geld, moet inventief zijn. Hollands Noorderkwartier en Delfland investeren in nieuwe technologie die de ...
help
Adaptatie aan klimaatverandering: de regulering van ontziltingsinstallaties ten behoeve van de zoetwatervoorziening \ Milieu en recht [Article]
Pelamonia, J. \ Keessen, A.M. \ 2012
Dit artikel behandelt de vraag of ontziltingsinstallaties een oplossing kunnen vormen voor de drinkwaterbehoefte in West-Nederland en zo ja, hoe deze gereguleerd moeten worden. Wij onderzoeken welke materiële eisen gelden op grond van het Europese en ...
help
Effectgerichte normen in het omgevingsrecht : de betekenis van kwaliteitseisen, instandhoudingsdoelstellingen en emissieplafonds voor de bescherming van milieu, water en natuur [Monograph]
Backes, C.W. \ Keessen, A.M. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2012
Het Europese milieurecht kent effectgerichte normstelling in verschillende soorten en maten. Deze normen beïnvloeden het recht en beleid in de lidstaten met betrekking tot bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, de waterkwaliteit, Natura 2000 of emissieplafo ...
help
Climate adaptation and flood risk in coastal cities [Monograph]
Aerts, J. \ 2012
This book presents climate adaptation and flood risk problems and solutions in coastal cities, including an independent investigation of adaptation paths and problems in Rotterdam, New York and Jakarta. The comparison draws out lessons that each city ...
help
Klimaatateliers voor klimaatbestendige ruimtelijke inrichting : ervaringen uit 4 pilots [Monograph]
Goosen, H. \ Block, D. de \ Groot, S. de \ Koekoek, A. \ Groot, M. de \ Roggema, R. \ Masselink, L. \ [2012]
In verschillende sessies is in kaart gebracht waar in de toekomst knelpunten kunnen optreden en hoe deze mogelijk kunnen worden omgezet in kansen. De aanwezige Gelderse regio’s waren: Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Veluwe Vallei, Regio Stedendriehoek en ...
help
Veenergiek : rapportage Hotspot Veenkoloniën [Monograph]
Geldof, G.D. \ Putter, J. de \ [2012]
Het doel van deze studie was de beschikbare kennis over klimaatverandering en ruimte te projecteren op één gebied. Gekozen is voor het gebied Veenkolonien. Diverse wetenschappelijke verkenningen zijn uitgevoerd. Met betrekking tot energietransitie, e ...
help
Klimaat in ruimtelijke keuzes : het dialoogondersteunend afwegingskader (DAK); theorie en toepassing [Monograph]
Stalenberg, B. \ Vreeker, R. \ Edelenbos, J. \ Verweij, S. \ Winsemius, H.C. \ Herk, S. van \ Smid, G.J.P. \ Middendorp, B. van \ [2012]
Sociaal-maatschappelijke en economische factoren zijn in het algemeen de drijvende krachten achter een ruimtelijk project en niet de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Een goede afweging, waarin ook het klimaatvraagstuk wordt meegenomen, is v ...
help
Het vergroten van de adaptieve capaciteit in een buitendijkse binnenstedelijke gebiedsontwikkeling: een draagvlakverkenning [Monograph]
Kokx, J.M.C. \ 2012
Het doel van dit project is om barrières en mogelijkheden te achterhalen die van belang zijn voor het draagvlak bij stakeholders met betrekking tot effectieve adaptieve maatregelen en strategieën in het buitendijkse binnenstedelijke gebied Feijenoord ...
help
Bouwstenen voor klimaatadaptatiestrategieën in de regio Rotterdam [Brochure]
Nijhuis, E.W.T.J. \ 2012
Inzicht in de effecten die klimaatverandering heeft voor de regio is van groot belang voor het voortbestaan ervan. Tegelijkertijd is de regio nu veilig en leefbaar. De vraag is daarom vooral: “Hoe kan de regio Rotterdam ook in de toekomst veilig, lee ...
help
Luchtkwaliteit, temperatuur en klimaatverandering in het Rijnmondgebied : een literatuurstudie [Monograph]
Willers, S.M. \ 2012
Dit rapport bevat een beknopt literatuuronderzoek naar de interactie tussen (stedelijke) luchtverontreiniging, temperatuur en klimaat, en geeft antwoord op de vraag of er bij het opstellen van de Rotterdamse klimaatadaptatiestrategie, in het bijzonde ...
help
Hotspot Zuidwestelijke Delta : midterm rapport [Monograph]
Landsman, N.R. \ cop. 2012
Het doel van de KvK Midterm Assessment 2012 is om een tussenbalans van het programma op te maken door elkaar te informeren, inspireren en van elkaar te leren, en waar mogelijk bij te sturen. Hotspot Zuidwestelijke Delta beschrijft de stand van zaken ...
help
Samenvatting projecten en cases Hotspot Zuidwestelijke Delta : annex 3 midterm review report [Monograph]
Landsman, N.R. \ [ca. 2012]
Er is overzicht ontstaan van de gemeenschappelijke kennisbasis over de vraag naar en het aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta. De grote diversiteit tussen de verschillende eilanden is opvallend. De aard van de huidige situatie en problemen ...
help
Integrated water management [Monograph]
Ven, F.H.M. van de \ 2012
The expected climate change has significant consequences for the water management of urban areas. Not only will the frequency and the intensity of heavy rainstorms increase, but also the frequency and intensity of droughts and heat waves. The impact ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.