Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 695

  • help
  • marked list
  • export
    A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your query. You can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Dijken die niet bezwijken, dankzij Kennis voor Klimaat \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Article]
2014
'Om Nederland te beschermen, moeten de dijken hoger', was lange tijd het uitgangspunt. Het consortium Waterveiligheid liet dit los en onderzocht hoe doorbraakvrije dijken onbeheersbare rampen kunnen voorkomen.
help
Draagt de bodem bij aan de Rotterdamse klimaatambities? : hoe de koolstofkringloop zorgt voor CO2 vastlegging in de bodem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Article]
Kap, D. \ Vette, C.A. de \ Borkent, I. \ Keulen, F. van \ 2014
Dit artikel geeft inzicht in het bodemdeel van de koolstofkringloop in de stad Rotterdam. Kan inzicht in de cyclus bijdragen aan oplossingen voor de opgaven voor klimaat en duurzaamheid? Verschillende koolstofstromen zijn voor de stad Rotterdam in ka ...
help
De nieuwe KNMI'14-klimaatscenario's voor Nederland \ Meteorologica [Article]
Klein Tank, A.M.G. \ Beersma, J.J. \ Bessembinder, J.J.E. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Lenderink, G. \ Overbeek, B. \ 2014
De opwarming van de aarde die wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen beinvloedt ook het Nederlandse klimaat, inclusief de zeespiegel. Veel van de huidige klimaattrends zullen in de toekomst doorzetten en maken het noodzakelijk om na te ...
help
De klimaatbestendige stad : adaptatiestrategieën van Europese koplopers \ Geografie [Article]
Boezeman, D. \ Ganzevoort, W. \ Lier, M. van \ Louwers, P. \ 2014
Steden zijn kwetsbaar voor klimaatverandering. Overstromingen, stormen, hitte en droogte laten hun sporen na. Veel steden willen daarom ‘klimaatbestendiger’ worden. Een rondgang langs zeven Europese koplopers laat zien hoe klimaatbestendigheid vraagt ...
help
Mile Hulme : geo-engineering is een zero sum game \ Geografie [Article]
Boezeman, D. \ Donkers, H. \ 2014
Mike Hulme, geograaf en een van de meest geciteerde klimaatwetenschappers, is een verklaard tegenstander van geo-engineering en pleit voor alternatieve strategieën. Geografen kunnen daarin volgens hem een belangrijke rol spelen. Dit artikel geeft een ...
help
Draaien aan de thermostaat van de atmosfeer \ Geografie [Article]
Boezeman, D. \ Donkers, H. \ 2014
Een van de weinig opgemerkte verrassingen in het laatste IPCC-rapport was de aandacht voor geo-engineering, het bewust grootschalig ingrijpen in het klimaatsysteem op aarde. Steeds meer wetenschappers zien daarin een ‘Plan B’ voor het geval klimaatmi ...
help
Rain InfraStructure Adaptation Programme [Presentation]
Kruse, E. \ 2014
Deltas in Practice Theme 2: Weathering the storms, Session DP 2.7: Rain InfraStructure Adaptation Programme, Elke Kruse, HafenCity University Hamburg, Germany (2014). Presented at the International Conference Deltas in Times of Climate Change II, 24- ...
help
Veldproef ondergrondse zoetwaterberging in zout grondwater : (Pilot ASR Prominent) [Monograph]
Zuurbier, K.G. \ Paalman, M. \ 2014
In de herfst/winter wordt een groot deel van het hemelwateroverschot in het Westland afgevoerd naar zee. In de zomer kent het gebied echter een structureel gietwatertekort. Daarvoor kan ondergrondse wateropslag een oplossing bieden. ‘Ondergrondse wat ...
help
Improving the allocation of flood-risk interventions from a spatial quality perspective \ JoLA : journal of landscape architecture [Scientific article]
Nillesen, A.L. \ 2014
This paper describes an integral approach to flood-risk protection and spatial design that allows for an active involvement of landscape architects and urban designers in the allocation of flood-risk interventions within the Dutch Delta. The Dutch Ri ...
help
Increasing stress on disaster-risk finance due to large floods \ Nature climate change [Scientific article]
Jongman, B. \ Hochrainer-Stigler, S. \ Feyen, L. \ Aerts, J.C.J.H. \ Mechler, R. \ Botzen, W.J.W. \ Bouwer, L.M. \ Pflug, G. \ Rojas, R. \ Ward, P.J. \ 2014
We present probabilistic trends in continental flood risk, and demonstrate that observed extreme flood losses could more than double in frequency by 2050 under future climate change and socio-economic development. We suggest that risk management for ...
help
Visieontwikkeling Regionale Adaptatie Strategie : hotspot Waddenzee [Monograph]
Baarse, G. \ [2014]
De Waddenzee wordt beschouwd als een gebied van groot ecologisch belang. Bovendien speelt het Waddenzee- systeem een sleutelrol in de bescherming tegen overstroming van het aangrenzend land. De gevolgen van klimaatverandering, met name versnelde zees ...
help
Verslag 2e workshop Gebiedsstudie Noord Rotterdam [Monograph]
Geerdink, T. \ 2014
Een positief resultaat is dat er zoveel en de goede partijen (stakeholders) bij elkaar gekomen zijn. De uitwisseling van informatie en de verschillende visies en perspectieven te horen worden hoog gewaardeerd. Behoefte aan kaarten, omdat men niet zoc ...
help
Extreme precipitation response to climate perturbations in an atmospheric mesoscale model \ Environmental research letters [Scientific article]
Attema, J.J. \ Loriaux, J.M. \ Lenderink, G. \ 2014
Observations of extreme (sub-)hourly precipitation at mid-latitudes show a large dependency on the dew point temperature often close to 14% per degree—2 times the dependency of the specific humidity on dew point temperature which is given by the Clau ...
help
Joint fact finding a collaborative multi stakeholder approach to climate ready infrastructure [Presentation]
Vogel, R. \ Schenk, T. \ Maas, N. \ Tavasszy, L. \ 2014
Presentation at Deltas in times of climate change II conference, Rotterdam, 24 September 2014
help
INCAH gebiedsstudie Noord Rotterdam : 2e workshop [Presentation]
Maas, N. \ Geerdink, T.R.A. \ 2014
Doel van de gebiedsstudie is: beoordeling van klimaatkwetsbaarheid/bestendigheid van infrastructuurnetwerken Aanpak: inzet van de ontwikkelde instrumenten en technieken.
help
INCAH gebiedsstudie Noord Rotterdam : 3e workshop [Presentation]
Maas, N. \ Geerdink, T.R.A. \ 2014
Doel van de gebiedsstudie is: beoordeling van klimaatkwetsbaarheid/bestendigheid van infrastructuurnetwerken Aanpak: inzet van de ontwikkelde instrumenten en technieken.
help
Predicting the impact of climate change on pipe failure in drinking water distribution systems [Presentation]
Wols, B.A. \ Thienen, P. van \ 2014
Drinking water distribution network some 120 000 km pipe under the ground in the Netherlands composed of different pipe materials Occurrence of pipe failure some 3000 – 4000 pipe failures per year in the Netherlands Study on long-term predictions of ...
help
Multi-level vulnerability analysis of the Dutch electricity infrastructure to extreme weather events [Presentation]
Bollinger, L.A. \ 2014
Climate change and electricity infrastructures. Presentation at Deltas in times of climate change II conference, Rotterdam, 25 September 2014
help
De KNMI'14 klimaatscenario's : neerslag en neerslagextremen [Presentation]
Lenderink, G. \ 2014
Presentatie tijdens het Stowa/NHV symposium gevolgen klimaatverandering voor het waterbeheer, 4-5 juni 2014.
help
Methodieken van KNMInext [Presentation]
Hurk, B. van den \ 2014
Presentatie over methodieken die KNMI hanteert t.a.v. scenario's en de constructie van nieuwe tijdseries. Dertig-jaars klimaatperiode wordt opgedeeld in 5-jaars periodes. Per scenario wordt dan een top 10 gekozen die modelrange opspant.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.