Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 67

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Weather to travel to the beach \ Transportation research. Part A, Policy and practice [Scientific article]
Sabir, M. \ Ommeren, J. van \ Rietveld, P. \ 2013
Weather conditions have a strong effect on certain leisure destinations choices causing extreme road and parking congestion. An important question is then to what extent travelers react to these forms of congestion by switching to other travel modes. ...
help
Process-based proxy of oxygen stress surpasses indirect ones in predicting vegetation characteristics \ Ecohydrology [Scientific article]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ Becker, P. de \ Aerts, R. \ 2012
Robust relationships among soil, water, atmosphere and plants are needed to reliably forecast the plant species composition. In this paper, we show the need for, and the application of, a process-based relationship between soil moisture conditions an ...
help
Klimaatateliers voor klimaatbestendige ruimtelijke inrichting : ervaringen uit 4 pilots [Monograph]
Goosen, H. \ Block, D. de \ Groot, S. de \ Koekoek, A. \ Groot, M. de \ Roggema, R. \ Masselink, L. \ [2012]
In verschillende sessies is in kaart gebracht waar in de toekomst knelpunten kunnen optreden en hoe deze mogelijk kunnen worden omgezet in kansen. De aanwezige Gelderse regio’s waren: Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Veluwe Vallei, Regio Stedendriehoek en ...
help
Hotspot Rijnenburg : over kennisdoorwerking en een aanpak die tot een klimaatbestendige en duurzame structuurvisie Rijnenburg heeft geleid [Monograph]
Kruining, M.J. van \ Steenstra, M.K. \ Visser, W.M. \ Moens, R.P. \ [2012]
Bij het opstellen van de structuurvisie voor het nieuwe woongebied Rijnenburg is theoretische kennis op het gebied van klimaatadaptatie en -mitigatie (nationaal en internationaal) verzameld en toegepast in de structuurvisie. Zo is ervaring opgedaan m ...
help
A combination of functionally different plant traits provides a means to quantitatively predict a broad range of species assemblages in NW Europe \ Ecography : pattern and diversity in ecology / [issued by the Nordic Society Oikos] [Scientific article]
Douma, J.C. \ Aerts, R. \ Witte, J.P.M. \ Bekker, R.M. \ Kunzmann, D. \ Metselaar, K. \ Bodegom, P.M. van \ 2012
Assembly theory predicts that filtering processes will select species by their attributes to build a community. Some filters increase functional similarity among species, while others lead to dissimilarity. Assuming converging processes to be dominan ...
help
Assessing the adaptive capacity of agriculture in the Netherlands to the impacts of climate change under different market and policy scenarios (AgriAdapt project) [Monograph]
Wolf, J. \ Reidsma, P. \ Schaap, B. \ Mandryk, M. \ Kanellopoulos, A. \ Ewert, F. \ Oort, P. van \ Angulo, C. \ Rumbaur, C. \ Lock, R. \ Enders, A. \ Adenauer, M. \ Heckelei, T. \ Rötter, R. \ Fronzek, S. \ Carter, T.R. \ Verhagen, A. \ Ittersum, M.K. van \ [2012]
The AgriAdapt project has developed methodologies that enable (a) the assessment of impacts, risks and resiliencies for agriculture under changes in climatic conditions but also under changes of other drivers (market, technology, policy, etc.) and (b ...
help
Future changes in extreme precipitation in the Rhine basin based on global and regional climate model simulations \ Hydrology and earth system sciences [Scientific article]
Pelt, S.C. van \ Beersma, J.J. \ Buishand, T.A. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Kabat, P. \ 2012
In this study a relatively simple method has been developed to get a better description of the range of changes in extreme precipitation events
help
Veenergiek : rapportage Hotspot Veenkoloniën [Monograph]
Geldof, G.D. \ Putter, J. de \ [2012]
Het doel van deze studie was de beschikbare kennis over klimaatverandering en ruimte te projecteren op één gebied. Gekozen is voor het gebied Veenkolonien. Diverse wetenschappelijke verkenningen zijn uitgevoerd. Met betrekking tot energietransitie, e ...
help
Zoet of... zout? : quiz vragen [Presentation]
Veraart, J. \ 2011
Bijdragen aan de bijeenkomst december 2011, Amersfoort Knooppunt Klimaat
help
Endogenous transport prices and trade imbalances \ Journal of economic geography [Scientific article]
Jonkeren, O.E. \ Demirel, E. \ Ommeren, J. van \ Rietveld, P. \ 2011
According to economic theory, imbalances in trade flows affect transport prices, because (some) carriers have to return without cargo from the low-demand region to the high-demand region. Therefore, transport prices in the high-demand direction have ...
help
Building the Netherlands climate proof: urban areas [Monograph]
Ven, F. van de \ Nieuwkerk, E. van \ Stone, K. \ Veerbeek, W. \ Rijke, J. \ Herk, S. van \ Zevenbergen, C. \ [2011]
Klimaatverandering heeft tot gevolg dat de weersomstandigheden veranderen, en dientengevolge ook de geofysische omstandigheden en de kwaliteit en veiligheid van onze woon- en werkomgeving. Klimaatverandering kan dus het vestigingsklimaat voor mensen ...
help
Klimaatbestendig Nederland : systeemanalyse [Monograph]
Koomen, A.J.M. \ Nieuwenhuizen, W. \ Kater, E. \ Maas, G. \ Jansen, P. \ Massop, H. \ Grashof-Bokdam, C. \ Boers, J. \ [2011]
De systeemanalyse waar deze rapportage over gaat, probeert antwoorden te vinden op vragen als: hoe is een systeem opgebouwd?; wat zijn de diverse (hiërarchische) schaalniveaus en hoe is de samenhang tussen deze schaalniveaus?; wat zijn de onderdelen ...
help
Normative aspects of climate adaptation policies \ Climate law [Scientific article]
Driessen, P.P.J. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2011
Adaptation to climate change is a complex process of societal change and should be studied as such. Attention to issues of climate adaptation has increased considerably over the past few years. Until now, less attention has been paid to questions con ...
help
How are flood risk estimates affected by the choice of return-periods? \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Scientific article]
Ward, P.J. \ Moel, H. de \ Aerts, J.C.J.H. \ 2011
One of the most common approaches in flood risk assessment is to estimate the damage that would occur for floods of several exceedance probabilities (or return periods), to plot these on an exceedance probability-loss curve (risk curve) and to estima ...
help
Times series information [Monograph]
Brandsma, T. \ Jilderda, R. \ [2011]
project richt zich op het digitaliseren van databronnen met daarin lange tijdreeksen van meteorologische variabelen. De resulterende datasets spelen een belangrijke rol bij de inrichting van Nederland en vormen de basis voor studies naar klimaatveran ...
help
Inventarisatie van gebruikerswensen voor klimaatinformatie : versie 1 [Monograph]
Bessembinder, J. \ Overbeek, B. \ Verver, G. \ 2011
Voor klimaatonderzoekers is duidelijker geworden welke klimaatgegevens gewenst zijn. Ook hebben ze meer inzicht gekregen in het belang van de klimaatgegevens voor de verschillende gebruikers en hoe de informatie gebruikt wordt. Voor gebruikers zijn d ...
help
Knooppunt klimaat : kennis in een veranderende : slotconferentie : programma [Monograph]
Bijssum, I. \ Pijnappels, M.H.J. \ 2011
Na zes jaar onderzoek naar klimaatverandering en ruimtelijke planning gaat Klimaat voor Ruimte afronden. Wij zijn trots op het resultaat en willen dit graag met u delen. Tijdens Knooppunt Klimaat reist u in sneltreinvaart langs al deze ontwikkelde ke ...
help
De matrix : syntheserapport analysefase : een interdisciplinaire zoektocht naar samenhangende handelingsperspectieven om Nederland klimaatbestendig te maken [Monograph]
Sijmons, D. \ Bruyn, S. de \ Cath, A. \ Petersen, A. \ Klundert, B. van de \ 2011
Het Matrix project is een experiment om handelingsperspectieven voor de klimaatproblematiek te laten ontwikkelen door een kleine interdisciplinaire groep. Deze denktank in miniatuurformaat heeft de opdracht meegekregen de raakvlakken en dwarsverbande ...
help
De matrix : hoofdrapport analysefase : een interdisciplinaire zoektocht naar samenhangende handelingsperspectieven om Nederland klimaatbestendig te maken [Monograph]
Sijmons, D. \ Bruyn, S. de \ Cath, A. \ Petersen, A. \ Klundert, B. van de \ 2011
Het Matrix project is een experiment om handelingsperspectieven voor de klimaatproblematiek te laten ontwikkelen door een kleine interdisciplinaire groep. Deze denktank in miniatuurformaat heeft de opdracht meegekregen de raakvlakken en dwarsverbande ...
help
Klimaatinformatie op maat : de juiste data voor elke sector [Brochure]
Bessembinder, J. \ Overbeek, B. \ [2011]
De Nederlandse overheid, kennisinstellingen en bedrijven werken hard aan klimaatadaptatie: het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Het KNMI krijgt daarmee steeds meer vragen over het toekomstige klimaat, maar ook over het huidige klimaa ...
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.