Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 4 / 4

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Van schetsboek naar klimaateffectatlas [Fact sheet]
Goosen, H \ 2010
In dit project is veel aandacht besteed aan de afstemming tussen beleidsvragen en het kennisaanbod vanuit de programma’s. Om tot een goede afstemming te komen is gestart met een inventarisatieronde bij alle betrokken provincies. Het is een vervolg op ...
help
Klimaatscan Natura 2000 gebieden [Monograph]
Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Witte, F. \ Goosen, H. \ 2009
Provincies hebben behoefte aan een beter inzicht in de mogelijke consequenties van klimaatverandering voor het bereiken van natuurdoelen die in het kader van Natura 2000 gesteld worden. Om zicht te krijgen op de mogelijke consequenties is een aanpak ...
help
Klimaatschetsboek Nederland : het huidige en toekomstige klimaat [Monograph]
Bessembinder, J. \ Bakker, A. \ 2009
Dit klimaatschetsboek en de bijgeleverde kaarten in het geoportaal klimaateffectatlas zijn een update en uitbreiding van de provinciale klimaateffectschetsboeken; ze beschrijven het huidige en toekomstige klimaat voor heel Nederland
help
De klimaateffectatlas [Presentation]
Goosen, H. \ 2009
Provincies willen klimaat op de kaart. Daartoe is een gezamenlijke kennisbasis nodig. Uniforme uitgangspunten en aanpak horen daarbij. Daarna is de aanpak van agendering naar toepassing. Klimaatscan voor de regionale schaal; methodiek voor Natura 200 ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.