Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 6 / 6

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Wateropslag in een natuurgebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Loon, A. van \ Lapperre, R. \ Mensink, J. \ Paalman, M. \ 2014
Natuurgebied de Stippelberg en de landbouwgronden eromheen hebben last van droogte doordat het grondwater 's zomers diep wegzakt. Waterschap Aa en Maas onderzoekt sinds 2010 of de Stippelberg geschikt is om water tot aan het begin van de zomer op te ...
help
Voorraadvorming van water in de Stippelberg (Noord-Brabant) \ H2O online [Article]
Loon, A. van \ Lapperre, R. \ Mensink, J. \ Paalman, M. \ 2014
Met een infiltratieproef en modelsimulaties is onderzocht of voorraadvorming van water in natuurgebied de Stippelberg bij kan dragen aan een duurzame watervoorziening van oostelijk Brabant. Het onderzoek is een vervolg op een veldproef met wateraanvo ...
help
Water opslaan in de Stippelberg : aanpak watertekort hoge zandgronden [Monograph]
Paalberg, M. \ [2014]
De Stippelberg heeft de potentie om veel water op te slaan in de bodem, maar verliest het water nog te snel om watertekorten te verminderen. Het grondwater lekt via ondiepe grindlagen al tijdens het winterseizoen weg naar het agrarisch gebied. Door l ...
help
Voorraadvorming van water door vernatten van de Stippelberg: experimentele verificatie van de effectiviteit van infiltreren [Monograph]
Loon, A.H. van \ Paalman, M. \ Jalink, M. \ 2014
De Stippelbergregio is een karakteristiek gebied van de hoge zandgronden, waar natuur en landbouw geregeld te maken hebben met een watertekort en verdroging. In dit rapport worden aan de hand van kennis over het watersysteem van de Stippelberg een aa ...
help
Voorraadvorming door vernatten : de Stippelberg [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Article]
Loon, A. van \ Jalink, M.H. \ Paalman, M.A.A. \ 2013
Door ontginning, ontwatering en bebossing is de sponswerking van de hoge zandgronden aangetast. Het resultaat is een toenemende mismatch tussen watervraag en -aanbod. Onder invloed van klimaatverandering zal de watervoorziening verder verslechteren. ...
help
Aanpak verdroging hoge zandgronden: vernatten van De Stippelberg item in de radio-uitzending van Vroege Vogels [Sound recording]
VARA \ 2013
Vernatten van De Stippelberg item in de radio-uitzending van Vroege Vogels van 1-12-13
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.