Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 12 / 12

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
De klimaatdijk in de praktijk : gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven langs de Nederrijn en Lek [Monograph]
Moel, H. de \ Beijersbergen, J. \ Berg, F. van den \ Goei, J. de \ Koch, R.C. \ Koelewijn, A.R. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Molenaar, I.M. \ Steenbergen-Kajabova, J. \ Schelfhout, H. \ Versluis, S. \ Zantinge, A.M. \ 2010
Momenteel worden op vele locaties in het Nederlandse rivierengebied de dijken versterkt om mensen en kapitaal in het achterliggende gebied te beschermen. Deze dijkversterkingen lijken bijna een continu proces te zijn, in gang gehouden door veranderen ...
help
Overheden en marktpartijen zien kansen voor Brede Dijk [Monograph]
2010
Hoe creëer je kansen door het vergroten van de dijkveiligheid te combineren met woningbouw, fietspaden of natuur? En hoe pak je dat dan aan? Deze vragen stonden centraal op het symposium ‘ De Brede Dijk – veilig leven in de toekomst’ dat op 9 decembe ...
help
Symposium de Brede Dijk : veilig leven in de toekomst [Monograph]
2010
De brede dijk, de superdijk, de multifunctionele dijk, de klimaatdijk. Nu al zoveel synoniemen voor iets dat in Nederland nog niet bestaat. Op papier kennen we al tientallen alternatieven voor deze soort dijk. Een verslag, afgesloten met Vellinga's u ...
help
Streefkerk: de brede dijk als kans [Presentation]
Loon-Steensma, J.M. van \ 2010
Gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven langs de Nederrijn en Lek. Gepresenteerd op het symposium De Brede Dijk op 9 december 2010 bij Movares in Utrecht.
help
De toekomst van de Afsluitdijk : "hoe breed wordt de Afsluitdijk in de toekomst?" [Presentation]
Meulen, Y. van der \ 2010
Gepresenteerd op het symposium De Brede Dijk op 9 december 2010 bij Movares in Utrecht.
help
"OEI! : de klimaatdijk groei" : meerwaarde van de Brede dijk [Presentation]
Steenbergen-Kajabová, J. \ 2010
Gepresenteerd op het symposium De Brede Dijk op 9 december 2010 bij Movares in Utrecht.
help
Een dijk van een kans [Presentation]
Koch, R. \ 2010
Gebruikswaarde + Belevingswaarde + Toekomstwaarde = Ruimtelijke kwaliteit. Presentatie op het symposium De Brede Dijk op 9 december 2010 bij Movares in Utrecht.
help
Gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven [Fact sheet]
Goei, J. de \ [2010]
Het Waterschap Rivierenland is in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier en het Hoogwater-beschermingsprogramma bezig met het verbeteren van de waterkering. Ervaringen uit het verleden leren dat randvoorwaarden en maatgevende normen voor waterker ...
help
Robuuste veiligheid [Presentation]
Schelfhout, H. \ 2010
Traditionele dijk en Deltadijk/Klimaatdijk; Aanbevelingen Afsluitdijk Presentatie op het symposium De Brede Dijk op 9 december 2010 bij Movares in Utrecht.
help
Build safety against flooding with nature : integrate thinking and doing into practical BwN solutions [Presentation]
Vries, M. de \ 2010
Building with nature. Gepresenteerd op het symposium De Brede Dijk op 9 december 2010 bij Movares in Utrecht.
help
De veilige en goed ingepaste hoofdwaterkering in Rotterdam : onderzoek naar concepten en strategieën voor de rivierdijk in het hoogstedelijk gebied van Rotterdam [Presentation]
Boer, F. \ 2010
Gepresenteerd op het symposium De Brede Dijk op 9 december 2010 bij Movares in Utrecht.
help
Gebiedsontwikkeling Haven kanaal zone : case Tiel Oost [Presentation]
Hurk, I. van den \ 2010
Gepresenteerd op het symposium De Brede Dijk op 9 december 2010 bij Movares in Utrecht.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.