Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 4 / 4

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Toekomst Veenweide : klimaatadaptatie & maaivelddaling methode en toepassing in Midden-Delfland - Werkboek [Monograph]
Fiselier, J. \ Norren, E. van \ Vreman, B.-J. \ Heymans, J. \ Kwakernaak, C. \ Jansen, P. \ Verburg, A.-S. \ 2012
Het Werkboek geeft een generiek stappenplan voor het identificeren van opgaven, maatregelen en strategieën voor polders. Er wordt hiertoe aanvullende informatie, een checklist en achtergronden aangereikt. Het project ‘Toekomst Veenweide’ is gericht o ...
help
Toekomst Veenweide : klimaatadaptatie & maaivelddaling methode en toepassing in Midden-Delfland - Inspiratieboek [Monograph]
Slabbers, B. \ Koole, S. \ Verburg, A.-S. \ Fiselier, J. \ Vreman, B.-J. \ Bosch Slabbers Landschapsarchitecten \ 2012
Het project ‘Toekomst Veenweide’ biedt inzicht in de mogelijkheden voor een klimaatadaptieve inrichting van veenweidegebieden. Het Inspiratieboek, wat nu voor u ligt, geeft kort en bondig oplossingen weer. De ontwikkelde methodiek dient als voorbeeld ...
help
Toekomst veenweidegebied Hof van Delfland [Fact sheet]
Rosenboom, R. \ 2010
Het kerngebied van Hof van Delfland bevat het totale open veenweidegebied tussen Haaglanden en Rijnmond. Op dit moment wordt een nieuw toekomstperspectief voor dit gebied ontwikkeld. Anticiperen op klimaatverandering is daarbij één van de belangrijke ...
help
Klimaatadaptatiestrategieën voor ’t Hof van Delfland [Brochure]
Rosenboom, R. \ [2010]
Het gebied van ’t Hof van Delfland krijgt te maken met de gevolgen van klimaatverandering. De effecten blijven niet beperkt tot het watersysteem, maar hebben ook effecten op de gebruiksfuncties en de inrichting en beheer van het gebied. ‘Het vanuit e ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.