Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 8 / 8

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Praktijkhandleiding over innovatieve waterbergingskelder Waalblok verschenen [Monograph]
2011
Persbericht van Hoogheemraadschap van Delfland, mede namens tuinders uit het Waalblok, LTO Glaskracht, gemeente Westland, Waterkader Haaglanden en Kennis voor Klimaat.
help
Praktijkhandleiding over innovatieve waterbergingskelder Waalblok verschenen [Monograph]
2011
Persbericht Hoogheemraadschap van Delfland, mede namens tuinders uit het Waalblok, LTO Glaskracht, gemeente Westland, Waterkader Haaglanden en Kennis voor Klimaat.
help
Geborgen water : praktijkhandleiding waterbergingskelder Waalblok [Monograph]
Verhoeven, G. \ Leeuwen, E. van \ Klaveren, E. van \ Es, M. van \ Schmidt, R. \ Mulken, N. van \ Brans, E.H.P. \ Geerdink, J.H. \ Mehilal, M.S. \ Snijders-Storm, E.J. \ 2011
Als een van de meest dynamische en intensief bebouwde tuinbouwgebieden van Nederland vormt Greenport Westland een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie. Keerzijde van deze dynamiek is dat er weinig ruimte over blijft voor het water. Westla ...
help
Demonstratieproject meervoudig ruimtegebruik voor waterberging in glastuinbouw [Fact sheet]
Schmidt, R. \ [2010]
Het glastuinbouwgebied in het Westland heeft een waterbergingsopgave van circa 525.000 m3. Met private ondernemers is overeengekomen dat een deel van deze waterbergsingopgave door meervoudig ruimtegebruik wordt opgelost.
help
Operationele sturing bergingskelder Het Waalblok [Monograph]
Verhoeven, G. \ cop. 2010
Bij de herinrichting van het kassengebied Het Waalblok is een aantal wijzigingen in het watersysteem doorgevoerd. Ook is bij een perceel een bergingskelder van 5000 m3 aangelegd onder de kassen. De berging is bedoeld om wateroverlast in de polder zov ...
help
Demonstratieproject meervoudig ruimtegebruik voor waterberging in glastuinbouw, onderdeel: monitoring realisatie en beheer bergingskelder Waalblok [Monograph]
Klaveren, E. van \ 2010
Waalblok is aangewezen als locatie voor het onderzoeken van effecten van meervoudig ruimtegebruik voor waterberging in combinatie met glastuinbouw. In deze rapportage wordt het traject beschreven dat heeft geleid tot de keuze voor de bouw van een wat ...
help
Communicatiestrategie 4B Waalblok : demonstratieproject meervoudig ruimtegebruik voor waterberging in glastuinbouw [Monograph]
Klaveren, E. van \ 2010
De wateropgaven voor Waalblok zijn meer ruimte voor waterberging én verbeteren van de waterkwaliteit. Het 4B-concept is een innovatief concept voor waterberging en waterketensluiting. Oppervlaktewater wordt geborgen in een kelder onder een kas en bed ...
help
Juridisch onderzoek vasthouden en bergen : publiek- en privaatrechtelijke instrumenten voor het aanleggen en in onderhoud en beheer houden van open en alternatieve waterbergingen en van vasthoudmaatregelen [Monograph]
Brans, E.H.P. \ Geerdink, J.H. \ Mehilal, M.S. \ Snijders-Storm, E.J. \ 2010
Vanuit de advocatuur wordt een antwoord geformuleerd op vragen rondom alternatieve vormen van waterberging. Waarbij eigendom van particulieren juridisch beschouwd worden.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.