Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 11 / 11

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Warmer climates boost cyanobacterial dominance in shallow lakes \ Global change biology [Scientific article]
Kosten, S. \ Huszar, V.L.M. \ Bécares, E. \ Costa, L.S. \ Donk, E. van \ Hansson, L.A. \ Jeppesen, E. \ Kruk, C. \ Lacerot, G. \ Mazzeo, N. \ Meester, L. De \ Moss, B. \ Lürling, M. \ Noges, T. \ Romo, S. \ Scheffer, M. \ 2012
Dominance by cyanobacteria hampers human use of lakes and reservoirs worldwide. Previous studies indicate that excessive nutrient loading and warmer conditions promote dominance by cyanobacteria, but evidence from global scale field data has so far b ...
help
Invloed van klimaat op waterkwaliteit: welke trends zijn al zichtbaar? [Poster]
Kosten, S. \ 2011
Poster gepresenteerd op de projectendag KvK (sptember 2009) over project HSOV01b (onderdeel van het programma Kennis voor Klimaat) dat onderzoekt welke effecten ten gevolge van klimaatsverandering al zichtbaar zijn in oppervlakte wateren en welke imp ...
help
Een frisse blik op warmer water : over de invloed van klimaatverandering op de aquatische ecologie en hoe je de negatieve effecten kunt tegengaan [Monograph]
Kosten, S. \ Schep, S. \ Weeren, B.J. van \ 2011
Dit rapport bundelt de belangrijkste kennis over mogelijke invloeden van klimaatverandering op zoete aquatische ecosystemen en geeft waterbeheerders handvatten hoe ze rekening kunnen houden met de effecten van klimaatverandering bij het uitvoeren van ...
help
Klimaat & waterkwaliteit : klimaatinvloed op waterkwaliteit en het voorkomen van cyanobacteriële toxines [Monograph]
Kosten, S. \ Kardinaal, E. \ Faassen, E. \ Netten, J. \ Lürling, M. \ cop. 2011
Zowel de fysische als de chemische en biologische toestand van oppervlaktewateren worden door klimaatverandering beïnvloed. Doordat verschillende klimaatfactoren verschillende effecten hebben, is de invloed van klimaatverandering op aquatische ecosys ...
help
Invloed van klimaat op waterkwaliteit: welke trends zijn al zichtbaar? [Fact sheet]
Kosten, S. \ [ca. 2011]
Factsheet over project HSOV01b (onderdeel van het programma Kennis voor Klimaat) dat onderzoekt of er in de Nederlandse waterkwaliteitsgegevens van de afgelopen decennia al trends zijn te vinden die gerelateerd kunnen worden aan temperatuur en/of nee ...
help
Allied attack: climate change and eutrophication \ Inland waters [Scientific article]
Moss, B. \ Kosten, S. \ Meerhoff, M. \ Battarbee, R.W. \ Jeppesen, E. \ Mazzeo, N. \ Havens, K. \ Lacerot, G. \ Liu, Z. \ Meester, L. de \ Paerl, H.W. \ Scheffer, M. \ 2011
Global warming and eutrophication in fresh and coastal waters may mutually reinforce the symptoms they express and thus the problems they cause.
help
Differential response to climatic variation of free-floating and submerged macrophytes in ditches \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Scientific article]
Netten, J.C. \ Zuidam, J. van \ Kosten, S. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2011
1. Experimental studies have indicated in freshwater ecosystems that a shift in dominance from submerged to free-floating macrophytes may occur with climate change because of increased water surface temperatures and eutrophication. Field evidence is, ...
help
Klimaatverandering en waterkwaliteit : wat staat ons te wachten [Presentation]
Kosten, S. \ Claassen, T. \ [2010]
Vooral concrete datasets uit de praktijk illustreren wat voor effecten klimaatverandering op de eutrofiëring van het oppervlaktewater nu al heeft en kan hebben. Tijdens de presentatie komen in het bijzonder effecten op waterplanten en algen naar vore ...
help
Blauwalgen binnen het Kennis voor Klimaat programma \ Cyano Nieuws: nieuwsbrief van de werkgroep Cyanobacteriën [Article]
Kosten, S. \ Faassen, E. \ Lurling, M. \ 2009
Korte beschrijving van de inventarisatie van cyanotoxines die binnen het Kennis voor Klimaat Programma uitgevoerd gaat worden in Nederlandse oppervlaktewateren, om een indruk te krijgen welke toxines waar en onder welke omstandigheden voorkomen.
help
Klimaatverandering en waterkwaliteit [Sound recording]
2009
Een temperatuurstijging door toedoen van klimaatverandering zou wel eens zeer nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterkwaliteit van de Nederlandse meren. Voordat je het weet, wint de blauwalg het van de planten en de vissen en verandert het held ...
help
Warmer klimaat vergroot eutrofiëringsprobleem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Penning, E. \ Kosten, S. \ Hospers, H. \ Wal, B. van der \ 2009
Een warmer en grilliger klimaat met meer neerslag in korte tijd verhevigt de eutrofiëringsproblemen en leidt tot grote gevolgen voor de interacties tussen algen, waterplanten, vissen en zoöplankton. Dit is kort samengevat de conclusie van een grote v ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.