Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 11 / 11

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Interactive spatial tools for the design of regional adaptation strategies \ Journal of environmental management [Scientific article]
Eikelboom, T. \ Janssen, R. \ 2013
Regional adaptation strategies are plans that consist of feasible measures to shift a region towards a system that is flexible and robust for future climate changes. They apply to regional impacts of climate change and are imbedded in broader plannin ...
help
Effectiveness of collaborative map-based decision support tools: results of an experiment \ Environmental modelling & software [Scientific article]
Arciniegas, G. \ Janssen, R. \ Rietveld, P. \ 2013
This article reports on the results of an empirical analysis of the effectiveness of a set of collaborative spatial decision support tools developed to support a land use allocation problem in a peat-meadow polder in the Netherlands. The tools featur ...
help
Spatial evaluation of ecological qualities to support interactive land-use planning \ Environment and planning. B, Planning & design [Scientific article]
Janssen, R. \ Arciniegas, G.A. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2013
Information on ecological qualities can play an important role in land-use planning. This information is not always in a form that is suitable to support planning and negotiation among stakeholders. In this paper we describe an approach that uses eco ...
help
Verslag workshop Watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolders [Monograph]
Brouns, K. \ Eikelboom, T. \ Janssen, R. \ [2013]
Het Wetterskip Fryslân stelt watergebiedsplannen op. In totaal wordt voor 19 gebieden een plan opgesteld. Het Watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolders is een van deze plannen. Het project om dit watergebiedsplan op te stellen is gestart in 2013. Als o ...
help
Interactive design of regional adaptation strategies [Monograph]
Janssen, R. \ Eikelboom, T. \ 2013
Regional adaptation strategies are plans that consist of feasible measures to shift a region towards a system that is flexible and robust for future climate changes. They apply to regional impacts of climate change and are imbedded in broader plannin ...
help
Stoeien met kennis rond de touch table \ Bedenk, ontwikkel en gebruik : Kennis voor Klimaat in de praktijk [Book chapter]
Janssen, R. \ 2012
Verslag van werkzaamheden en ervaringen in het kader van het project 'Ruimtelijke plannen voor het tegengaan van klimaateffecten in veenweiden en ondiepe meren', KVK-project HSOV01c. De wetenschappelijke kennis over de veenweide is complex en sluit n ...
help
Map-based multicriteria analysis to support interactive land use allocation \ International journal of geographical information science [Scientific article]
Arciniegas, G.A. \ Janssen, R. \ Omtzigt, N. \ 2011
This article focuses on the use of map-based multicriteria analysis to develop a negotiation support tool for land use allocation. Spatial multicriteria analysis is used to make explicit trade-offs between objectives and to provide guidance and feedb ...
help
Zevenblokken en Fochteloërveen : workshopverslag [Monograph]
Eikelboom, T. \ Brouns, K. \ Hellmann, F. \ Omtzigt, N. \ Janssen, R. \ Verhoeven, J. \ [2011]
Voor de veengebieden liggen grote uitdagingen in het verschiet. Maaivelddaling zorgt voor vragen over hoe de waterhuishouding moet worden ingericht, over de positie van de boeren in het gebied, en over kansen en bedreigingen voor natuur en landschap. ...
help
Workshopverslag peilvakalternatieven voor veenweidepolders in Friesland [Monograph]
Eikelboom, Te. \ Hellmann, F. \ Omtzigt, N. \ Janssen, R. \ Kosten, S. \ Brouns, K. \ 2011
Voor de veenweidegebieden liggen er grote uitdagingen in het verschiet. Bodemdaling zorgt voor vragen over hoe de waterhuishouding moet worden ingericht, over de positie van de boeren in het gebied, en over kansen en bedreigingen voor de natuur en he ...
help
Ruimtelijke plannen voor het tegengaan van klimaateffecten in veenweiden en ondiepe meren [Fact sheet]
Janssen, R. \ [2010]
Factsheet over KvK-project HSOV01C 'Ruimtelijke plannen voor het tegengaan van klimaateffecten in veenweiden en ondiepe meren'. Een probleem bij de ontwikkeling van aanpassingsstrategieën voor veenweiden en ondiepe meren is dat de beschikbare interdi ...
help
Verslag van de onderhandelingsworkshop "Planvorming in veenweidegebieden en ondiepe meren?", 17 juni 2010, Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit Amsterdam [Monograph]
Hellmann, F. \ Amerom, J. van \ Janssen, R. \ Omtzigt, N. \ Verhoeven, J. \ 2010
Het veenweidelandschap staat bekend om zijn natuurlijke en cultuurhistorische waarden maar kent ook problemen zoals bodemdaling, versnippering van het waterbeheer, en de veranderende positie van de landbouw. De verwachting is dat deze problemen erger ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.