Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 10 / 10

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Onderscheiden van toekomstige eisen aan het stedelijke watersysteem veroorzaakt door een veranderend klimaat [Monograph]
Nieuwkerk, E. van \ Geerse, H. \ Dekker, E. \ [2011]
In deze rapportage zijn de effecten van klimaatsverandering op het stedelijk watersysteem en de gevolgen voor stedelijke functies globaal verkend. De effecten van klimaatsverandering op het functioneren van het stedelijk watersysteem in Rotterdam zal ...
help
Impact van klimaatverandering op stedelijke watersystemen en benodigde adaptatiestrategieën [Fact sheet]
Nederlof, J. \ Goedbloed, D. \ [2010]
Een goed functionerend stedelijke watersysteem is nodig om stedelijke ontwikkeling en bevolkingsgroei te accommoderen. Klimaatverandering zorgt hierbij voor nieuwe uitdagingen. De gevolgen van klimaatverandering op het stedelijk watersysteem van Rott ...
help
Oppervlaktewater [Poster]
[2010]
Inventarisatie van belangrijkste aspecten van (oppervlakte)water in stedelijke gebieden.
help
Innovatieve meet en monitoringstechnieken [Poster]
Trouwborst, R. \ Veldhuis, M.-C. ten \ Gaans, P. van \ Hut, R. \ Schilperoort, R. \ Nieuwkerk, E. van \ [2010]
We verzamelen innovatieve monitoringstechnieken en meetconcepten gericht op het bepalen van de impact van klimaat op het stedelijk watersysteem. Vanuit deze lijst van ideeën kiezen we een aantal veelbelovende concepten voor nader onderzoek. Daarbij g ...
help
Bestuurders/beleidsmakers [Poster]
[2010]
Inventarisatie van stakeholders
help
Klimaatverandering en het Rotterdamse stedelijk watersysteem: verkennende studie en agenda voor vervolg [Monograph]
Nieuwkerk, E. van \ Trouwborst, R. \ Junier, S.J. \ Mostert, E. \ Rutten, M.M. \ Nederlof, J. \ Maarleveld, M. \ Geerse, J. \ 2010
In deze verkenning zijn zowel technisch-inhoudelijke als sociaalmaatschappelijke aspecten onderzocht. Het blijkt niet eenvoudig om de effecten van klimaatverandering voor de Rotterdamse binnendijkse stedelijk watersysteem gedetailleerd in kaart te br ...
help
Wat voor maatregelen kun je nemen? [Poster]
[2010]
Inventarisatie van mogelijkheden om wateroverlast in de stad tegen te gaan. Mede gebaseerd op voorbeelden uit het buitenland (Stockholm, Hamburg, Melbourne, Tokio).
help
Klimaatadaptatie stedelijk water Rotterdam : ontvankelijkheid van betrokkenen [Monograph]
Rutten, M. \ Moens, M. \ Wolf, R. van der \ 2009
De voorlopers op het gebied van klimaatadaptatie en waterbeheer vinden dat het tijd is voor een verandering, of sterker nog transitie, richting een klimaatadaptief stedelijk watersysteem. Een verandering of transitie kan echter alleen succesvol worde ...
help
Maatregelen, aanpakken en ervaringen van andere grote steden [Monograph]
Dekker, E. \ Geerse, H. \ Helmyr, S. \ Junier, S. \ Kolk, J. van der \ Mostert, E. \ 2009
Hoe kan Rotterdam het watersysteem veranderen zodat het klaar is voor een onzekere toekomst? Wat zijn mogelijke maatregelen en kunnen de beste maatregelen gekozen worden? Hoe kan het keuzeproces het best vormgeven worden? Welke mogelijkheden zijn er ...
help
Monitoringstechnieken ten behoeve van een klimaatadaptief stedelijk watersysteem [Monograph]
Trouwborst, R. \ Veldhuis, M.-C. ten \ Hut, R. \ Nieuwkerk, E. van \ Schilperoort, R. \ Gaans, P. van \ 2009
Inventarisatie van technologie en concepten om de invloed van klimaatsverandering op het stedelijk watersysteem van Rotterdam te kunnen analyseren en een klimaatbestendig waterbeheersysteem te ontwikkelen.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.