Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 8 / 8

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Flood risk in unembanked areas - Part D: Vulnerability of port infrastructure [Monograph]
Lansen, A.J. \ Jonkman, S.N. \ [2010]
Large parts of the port of Rotterdam are located outside the primary flood defence system. In order to reduce the frequency of flooding, port facilities and infrastructure are constructed at elevated terrains. The expected sea level rise associated w ...
help
Flood risk in unembanked areas - Part B: Flooding characteristics: flow velocities in the downstream reaches of the river Rhine and Meuse [Monograph]
Asselman, N. \ [2010]
Waterdieptekaarten zijn ontwikkeld voor de buitendijks gelegen gebieden in het benedenrivierengebied. Omdat geen informatie over stroomsnelheden in de buitendijkse gebieden nabij Rotterdam beschikbaar was, is besloten een schatting te maken op basis ...
help
Flood risk in unembanked areas - Part C: Vulnerability assessment based on direct flood damages [Monograph]
Veerbeek, W. \ Zevenbergen, C. \ Gersonius, B. \ [2010]
Een kwetsbaarheidstudie is gedaan naar huidige en toekomstige overstromingsrisico’s binnen de Rijnmond-Drechtsteden regio. Aangezien dit gebied in hoge mate verstedelijkt is, is gewerkt met een hoog detailniveau waarbij overstromingsschade is gemodel ...
help
Flood risk in unembanked areas - Part A: Flooding characteristics: flood depth and extent [Monograph]
Huizinga, H.J. \ [2010]
This flooding characteristics project in the Knowledge for Climate framework addressed the development of flood extent and flood depth maps for various return periods in present and future in the Rotterdam/Rijnmond region. The following products were ...
help
Waterveiligheid buitendijks synthese = Flood risk in unembanked areas synthesis [Monograph]
Veerbeek, W. \ Huizinga, J. \ Asselman, N. \ Lansen, A.J. \ Jonkman, S.N. \ Meer, R.A.E. van der \ Barneveld, N. van \ [2010]
Langs de rivieren in de regio Rijnmond-Drechtsteden liggen grote oppervlakken stedelijk gebied en havengebieden die niet door de rivier dijken worden beschermd. Dit zijn de buitendijkse gebieden. Vanwege sedimentatie liggen deze gebieden relatief hoo ...
help
De energie van Nick van Barneveld [Brochure]
Barneveld, N. van \ 2010
“In Nederland zijn er gebieden die niet beschermd worden door dijken, zogenaamde buitendijkse gebieden. Ook oude en nieuwe havengebieden, zoals in de Rotterdamse regio, liggen buitendijks. Het KNMI heeft de verschillende klimaatscenario’s opgesteld d ...
help
Kwetsbaarheid van buitendijkse gebieden neemt toe door klimaatverandering [Newsletter]
2010
Bij extreme hoogwateromstandigheden kunnen woon- en werkgebieden buiten de dijk veiliger zijn dan binnendijkse gebieden, zeker op de lange termijn in het licht van klimaatverandering. Dit is een van de belangrijkste conclusies van onderzoek naar de k ...
help
Waterveiligheid buitendijks gebied [Fact sheet]
Barneveld, N. van \ [2010]
Provincie Zuid-Holland ontwikkelt momenteel een beleidskader voor buitendijks bouwen. Er is slechts beleid op hoofdlijnen voor waterveiligheid en bouwen in het buitendijkse gebied.Ontwikkelingen in het buitendijkse gebied zijn onder voorwaarden toege ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.