Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 14 / 14

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Rotterdam region climate proof : connecting limate adaptation with opportunities [Presentation]
Molenaar, A. \ 2012
Hotspot Rotterdam. Presented at the Midterm Assessment, 4 October, Amsterdam,
help
Afsluitbaar Open Rijnmond - een eerste integrale verkenning: effecten op natuur en milieu [Monograph]
Nijs, A.C.M. de \ Claessens, J.W. \ 2010
Als de waterstanden in Nederland door klimaatverandering stijgen, loopt een groot deel van het buitendijkse gebied in de regio Rijnmond kans om te overstromen. Uit verkennend onderzoek van het RIVM blijkt dat hierdoor risico's voor het milieu kunnen ...
help
Waterslot in het Spui : ‘hoogwaterkeringen onder architectuur’ [Presentation]
Dijk, A. \ 2010
Multifunctionele dijken en beweegbare hoogwaterkeringen: architectonische mogelijkheden.
help
Afsluitbaar Open Rijnmond : een systeembenadering [Monograph]
Kok, M. \ Rijcken, T. \ 2010
De Technische Universiteit Delft schreef in de lente van 2008 een adviesrapport voor de tweede Deltacommissie en plaatste daarin een kleurrijke tekening van een alternatief voor de lange-termijn waterveiligheid van Rotterdam en de Drechtsteden. Inmid ...
help
Eerste verkenning Waterveiligheid Rijnmond-Drechtsteden [Monograph]
Stijnen, J. \ Slootjes, N. \ 2010
Afsluitbaar Open Rijnmond als oplossingsrichting. Inventarisatie van mogelijkheden. Van huidige situatie tot afsluiten, met de opties Europoortkering met rivierkeringen en een verkleinde faalkans Europoortkering.
help
Effecten op de scheepvaart : een deelrapport van Afsluitbaar Open Rijnmond : een eerste integrale verkenning [Monograph]
[2010]
De essentie van het idee is een alternatief te ontwikkelen voor het ophogen van de dijken langs de rivierarmen in het sterk verstedelijkte Rijnmondgebied. Dit alternatief omvat een stelsel van nieuwe rivierkeringen die samen met de Europoortkering ee ...
help
Afsluitbaar open Rijnmond – Waterfront Rijnmond [Fact sheet]
Kok, M. \ 2010
Om de komende eeuw het benedenrivierengebied Rijnmond (Rotterdam, de Drechtsteden en Stadshavens in het bijzonder) binnen de wettelijke overstromingsnorm te blijven beschermen, zullen maatregelen genomen moeten worden. Een mogelijke oplossing is het ...
help
Beweegbare waterkering voor de 21e eeuw : de “parachutekering” voor een toekomstig “Afsluitbaar Open Rijnmond”. [Presentation]
Ziel, F. van der \ 2010
Functie AOR‐keringen is uniek. Een hoogwatergolf keren is een specifiek probleem van de 21e eeuw voor elke delta. Aldus het betoog tijdens het symposium Afsluitbaar Open Rijnmond, 27 januari 2010.
help
Afsluitbaar Open Rijmond : eerste inzichten in hydraulica [Presentation]
Slootjes, N. \ 2010
Opgave voor de toekomst, verkleinen faalkans Europoortkering. Presentatie tijdens het symposium Afsluitbaar Open Rijnmond, 27 januari 2010
help
Dynamiek in de Delta [Presentation]
Hoog, M. de \ 2010
Stedenbouw en multifunctionele waterkeringen. Presentatie tijdens Symposium Afsluitbaar Open Rijnmond, 27 januari 2010.
help
Multifunctionele beweegbare waterkeringen [Monograph]
Dijk, A. \ Ziel, F. van der \ [2010]
In het onderzoek naar een Afsluitbaar Open Rijnmond (AOR) wordt gekeken of Rotterdam en de Drechtsteden voor de toekomst met beweegbare waterkeringen in de rivieren (rivierkeringen) beschermd kunnen worden tegen het wassende water. Deze keringen moet ...
help
Woningmarktonderzoek waterwonen rivierengebied en Stadshavens Rotterdam [Monograph]
Goetgeluk, R.W. \ 2010
Rotterdam, Dordrecht en grote delen van het rivierengebied staan de komende tien jaar voor grote ruimtelijke en industriële investeringen. Een verkenning is nu gemaakt, die antwoord geeft op de vragen: Welke rivierlocaties zijn in potentie commerciee ...
help
Helderheid voor Rotterdamse waterfronts : afsluitbaar open Rijnmond \ Waterwonen [Article]
Simons, J. \ 2009
Havenstad Rotterdam mag de komende decennia veilig zijn, de zuidkant van de Rijnmond kan zich wel beter wapenen tegen buitendijkse waterproblemen. Bovendien komen de klimaatverandering en strengere veiligheidsnormen op ons af, en dat heeft vandaag al ...
help
Afsluitbaar Open Rijnmond – discussie 27 jan 2010 [Presentation]
Wijers, E.O. \ 2008
Discussie over welke factoren de faalkans van een stromvloedkering bepalen. Maar ook: heeft het zin om nu al een pasklaar antwoord te hebben op een zeespiegelstijging van 130 centimeter.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.