Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 17 / 17

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
The surface heat island of Rotterdam and its relationship with urban surface characteristics \ Resources, conservation and recycling [Scientific article]
Klok, L. \ Zwart, S. \ Verhagen, H. \ Mauri, E. \ 2012
Thermal infrared high resolution satellite images from Landsat sensors were used to spatially quantify the surface heat island (SHI) of Rotterdam in the Netherlands. Based on surface temperature maps retrieved on 15 summer days since 1984, the averag ...
help
Een eerste inschatting van het Urban Heat Island effect voor Rotterdam en omgeving : een modelstudie [Monograph]
Steeneveld, G.J. \ Hove, L.W.A. van \ [2012]
Tot nu toe is weinig bekend over het warmte-eiland effect in Nederland. Het doel van deze studie is om door middel van een modelstudie een eerste inschatting te maken van het warmte-eiland effect van de stad Rotterdam en naastgelegen omgeving, voor t ...
help
Meer groen betekent: minder heet in stad \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Article]
Wetten, J. van \ 2012
In drie op de tien Nederlandse steden hebben bewoners jaarlijks zeven dagen last van hittestress, berekende de Wageningse onderzoeker Gert-Jan Steeneveld. Door klimaatverandering wordt hitte in de stad een urgent probleem. Om de warmte te temperen bl ...
help
Invloed stedelijk oppervlaktewater op omgevingstemperatuur [Monograph]
Brolsma, R. \ Foka, E. \ Verhoeven, G. \ cop. 2011
In dit onderzoek is het effect van oppervlaktewater op de omgevingstemperatuur onderzocht op basis van metingen, ondersteund met modelberekeningen.
help
Hittestress in Rotterdam : eindrapport [Monograph]
Nijhuis, E.W.J.T. \ Gemeentewerken Rotterdam \ TNO \ WUR \ Alterra \ 2011
Rotterdam heeft de ambitie in 2025 100% klimaatbestendig te zijn. Daarom is in het kader van het Kennis voor Klimaat onderzoeksprogramma (1e tranche) het project “Hittestress in Rotterdam” uitgevoerd. Ten gevolge van klimaatverandering kan Nederland ...
help
Het stadsklimaat in Rotterdam : een eerste analyse van de meetgegevens van het meteorologische meetnet [Monograph]
Hove, L.W.A. van \ Elbers, J.A. \ Jacobs, C.M.J. \ Heusinkveld, B.G. \ Jans, W.W.P. \ 2011
Sinds augustus 2009 worden er in situ meteorologische metingen uitgevoerd op 3 locaties in de stad Rotterdam en op 1 locatie in het buitengebied ten noorden van Rotterdam die dient als referentiestation. Dit rapport geeft een eerste analyse van de me ...
help
Ruimtelijke analyse van het stadsklimaat in Rotterdam [Monograph]
Heusinkveld, B. \ Hove, B. van \ Jacobs, C. \ 2011
Om een inzicht te verkrijgen in de opwarming van stedelijk gebied zijn ruimtelijk veel metingen nodig. Een mobiel meetplatform werd toegepast om langs verschillende trajecten de hitte overdag en ’s nachts in kaart te brengen. Belangrijkste resultaten ...
help
Hittestress in Rotterdam: hoe erg is het? [Presentation]
Janssen, S. \ Daanen, H. \ Simons, R. \ 2010
Doel van dit project is: Definieren van actuele en toekomstige hittestress in Rotterdam en opties om hittestress te reduceren.
help
Stedelijk hitte-eiland effect Rotterdam [Presentation]
Heusinkveld, B. \ 2010
Stedelijk gebied gemiddeld warmer dan zijn omgeving. Hittestress heeft te maken met processen van warmte productie, opname en afgifte, die resulteren in een te hoge lichaamstemperatuur
help
Modelsimulaties van het stadsklimaat van Rotterdam [Monograph]
Ronda, R. \ Steeneveld, G.-J. \ Hove, B. van \ 2010
Modelsimulaties zijn uitgevoerd ter inschatting van het Urban Heat Island effect van Rotterdam. Hiervoor is de meest recente versie van het Weather Research & Forecasting (WRF) model gebruikt dat is uitgerust met een Urban Canopy Model. Bovendien is ...
help
Hittestress in de stad Rotterdam [Fact sheet]
Nijhuis, L. \ [2010]
Binnen dit project zal het hitte-eilandeffect in de stad Rotterdam worden gemeten en geanalyseerd om zowel de huidige als toekomstige omvang, oorzaken en mechanismen te kunnen bepalen. Er wordt een schatting gemaakt van de invloed van hitte op het th ...
help
De invloed van hitte op de gezondheid, toegespitst op de stad Rotterdam [Monograph]
Daanen, H.A.M. \ Simons, M. \ Janssen, S.A. \ 2010
Vergeleken met de kennis over opwarming van de aarde is veel minder bekend over het fenomeen 'urban heat island'. De stijging van de temperatuur in en rondom steden zal groter zijn dan op het platteland. De bijdrage van de extra warmte van steden aan ...
help
Use of a mobile platform for assessing urban heat stress in Rotterdam \ Proceedings of the 7th conference on biometeorology [Conference proceedings]
Heusinkveld, B.G. \ Hove, L.W.A. \ Jacobs, C.M.J. \ Elbers, J.A. \ Moors, E.J. \ Holtslag, A.A.M. \ 2010
In this study, an assessment of the intensity of the urban heat island (UHI) in Rotterdam was carried out using an innovative mobile bio-meteorological measuring platform mounted on a cargo bicycle. City parks show marked cooling effects during dayti ...
help
Ruimtelijke verdeling en mogelijke oorzaken van het hitte-eiland effect [Monograph]
Klok, L. \ Broeke, H. ten \ Harmelen, T. van \ Verhagen, H. \ Kok, H. \ Zwart, S. \ 2010
Dit rapport beschrijft de ruimtelijke verdeling van het stedelijk hitte-eiland effect in Rotterdam en de mogelijke oorzaken. De ruimtelijke verdeling is voor zomerse dagen in kaart gebracht op grond van satellietbeelden (thermisch infrarood) die over ...
help
Hittebeperkende klimaatmaatregelen voor Rotterdam onderzocht met Envi-met microschaal klimaatsimulaties [Monograph]
Klok, L. \ 2010
Uit dit onderzoek is gebleken dat bomen, water en andere bestrating de meest effectieve hittebeperkende maatregelen zijn in termen van verlaging van de luchttemperatuur.
help
Maatregelen tegen stedelijke hitte [Presentation]
Harmelen, T. van \ 2010
Oorzaken van het stedelijk hitte‐eiland effect
help
Bespreking resultaten hittestress [Monograph]
2010
Bespreking van effecten van stedelijke hitte eiland effect, naar aanleiding van drie gehouden presentaties (Heusinkveld, Janssen en Van Harmelen).
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.