Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 8 / 8

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Hoogwater adaptatie in het buitendijkse gebied van Rotterdam \ Bulletin RO totaal [Article]
Richter, M. \ Veelen, P. van \ 2010
Een aanzienlijk deel van het stedelijk gebied van Rotterdam ligt buitendijks. Naast de negentiende eeuwse havenwijken als het Scheepvaartkwartier, Feijenoord en Katendrecht liggen ook ontwikkelgebieden van de Kop van Zuid en het hele Stadshavensgebie ...
help
Adaptief bouwen in het buitendijks gebied in de hotspot regio Rotterdam [Fact sheet]
Veelen, P. van \ [2010]
De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om de buitendijksgelegen gebieden de komende jaren te transformeren naar intensief gebruikte woon- en werkgebieden. De verwachte zeespiegelstijging en vergrote afvoer van de rivieren zal de kans op overstrominge ...
help
Klaar voor hoog water : verkennend onderzoek naar adaptieve strategieën in het buitendijks gebied in de hotspot Rotterdam [Monograph]
Batterbee, K. \ Dircke, P. \ Eshuis, L. \ Meyer, H. \ Tromp, E. \ Veelen, P. van \ Zevenbergen, C. \ 2010
De regio Rotterdam heeft een aanzienlijk areaal buitendijks gebied. De regio heeft de ambitie om de buitendijks gelegen gebieden de komende jaren te transformeren naar intensief gebruikt woon- en werkgebied. Deze gebieden krijgen naar verwachting te ...
help
Ruimtelijke verkenning buitendijkse gebieden : bronbestand hoogteligging buitendijks: DTB-nat (Geo-Loket MinVW) [Presentation]
[2009]
Presentatie met betrekking tot stadshavens Rotterdam (145 ha), Katendrecht (54 ha), Noordereiland (24 ha), Brienenoord (22 ha, 14 ha), Stormpolder en Ridderkerk.
help
Impressie spelers en belangen regio Rotterdam en beleid buitendijks bouwen [Monograph]
Moet, D. \ Eshuis, L. \ 2009
De druk op het buitendijkse gebied neemt toe in Rotterdam en de Drechtsteden, er worden steeds meer activiteiten ondernomen. Het gaat om verschillende (economische) sectoren en functies als (watergebonden) bedrijvigheid, wonen, recreatie en natuur. D ...
help
Adaptive strategies and the Rotterdam floodplain [Monograph]
Meyer, H. \ Hermans, W. \ 2009
The question with ‘adaptive strategies’ is: should we take the existing flood-defense systems ‘for granted’, or is possible (and desirable) to take into consideration quite different options concerning the relation between ‘behind the dikes’ and ‘out ...
help
Klaar voor hoog water : voorstel voor onderzoek naar adaptieve strategieën in buitendijks gebied in de hotspot regio Rotterdam [Brochure]
Veelen, P. van \ 2009
Waarom deze brochure? Rotterdam behoort tot een van de veiligste deltasteden ter wereld. Gegeven een veranderend klimaat, moet een aanzienlijke inspanning worden geleverd om dit zo te houden. Voor de buitendijkse gebieden gelden hiervoor andere maatr ...
help
Adaptief bouwen in buitendijks gebied : onderdeel van definitiefase 'Kennis voor Klimaat HSRR09' [Monograph]
Woning, M. \ [2009]
Door de verwachte zeespiegelstijging en vergrote afvoer van de rivieren zal de kans op overstromingen van het buitendijks gebied in de toekomst toenemen. Het zijn juist de buitendijkse gebieden in de regio Rotterdam die intensiever gebruikt gaan word ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.