Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 10 / 10

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
Adaptieve strategieën voor het buitendijkse gebied van Rotterdam [Fact sheet]
Veelen, P. van \ [2013]
Een aanzienlijk deel van het Rotterdamse stedelijke gebied ligt buitendijks. Door klimaatverandering en verstedelijking neemt de kwetsbaarheid van dit gebied voor hoogwater toe. De vraag is of de huidige waterveiligheidsbenadering waarbij vooral inge ...
help
Adaptive strategies for the Rotterdam unembanked area : synthesis report [Monograph]
Veelen, P.C. van \ 2013
De regio Rotterdam wordt beschermd door een netwerk van hoofdwaterkeringen, die niet alleen het stedelijk gebied beschermen, maar ook de laaggelegen polders van de Randstad. De regio heeft een uitgebreid buitendijks gebied dat buiten de bescherming v ...
help
Het vergroten van de adaptieve capaciteit in een buitendijkse binnenstedelijke gebiedsontwikkeling: een draagvlakverkenning [Monograph]
Kokx, J.M.C. \ 2012
Het doel van dit project is om barrières en mogelijkheden te achterhalen die van belang zijn voor het draagvlak bij stakeholders met betrekking tot effectieve adaptieve maatregelen en strategieën in het buitendijkse binnenstedelijke gebied Feijenoord ...
help
Waterveiligheid in het bebouwd buitendijks gebied in Rotterdam : beleidsadvies van ARCADIS aan gemeente Rotterdam [Monograph]
Siepman, E. \ Blom, U. \ 2012
Het Kennis voor Klimaat onderzoek ‘adaptieve strategieën in het buitendijkse gebied van Rotterdam’ richt zich op de vraag met welke lokale maatregelen de kwetsbaarheid voor hoogwater kan worden verminderd. Het doel van dit deel-rapport is het uitbren ...
help
Deelrapport ruimtelijke ordening en bouwvoorschriften : juridische haalbaarheid van maatregelen Kop van Feijenoord [Monograph]
Vliet, M. van \ 2012
Rotterdam heeft een groot buitendijks gebied, waaronder ook de Kop van Feijenoord. Een deel van dit gebied ligt erg laag, waardoor de kans op overstroming groot is. Tot nu toe wordt bij nieuwbouw een verhoogd uitgiftepeil opgelegd, maar dit is vrij d ...
help
Local adaptation as a future flood management strategy in Rotterdam? [Presentation]
Veelen, P. van \ 2011
Presented at Acqua Alta congress 2011at Hamburg
help
Klaar voor hoogwater : waterveiligheid en gebiedsontwikkeling in Rotterdam \ Stedebouw & ruimtelijke ordening / Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting [Article]
Kronberger-Nabielek, P. \ Veelen, P. van \ 2010
De kans op overstromingen in het buitendijks gebied van Rotterdam neemt toe. Door hoogwater zoveel mogelijk lokaal te beperken, kan dit risico worden verkleind. Waterveiligheid en gebiedsontwikkeling moeten nauwer samenwerken en zich bedienen van een ...
help
Flood impact assessment for the Rotterdam unembanked areas [Monograph]
Veerbeek, W. \ Gersonius, B. \ 2010
De uitkomsten uit deze studie vormen een uitbreiding op het project HSRR02 waarin de potentiele overstromingsschade wordt geschat voor de buitendijkse gebieden voor de regio Rijnmond-Drechtsteden. Dit project richt zich op zowel een verdieping als ee ...
help
Exploring adaptation pathways [Monograph]
Stone, K. \ 2010
A flood risk management strategy encompasses measures which reduce the flood risk to an acceptable level. The problem though, is that the future flood risk can never be determined without some degree of uncertainty. Decision makers therefore struggle ...
help
Determining the adaptive capacity for flood risk mitigation: a temporal approach [Monograph]
Veerbeek, W. \ 2010
Het overstromingsbestendig maken van stedelijke gebieden kan een moeizame operatie zijn die gepaard gaat met hoge kosten. Het implementeren van nieuwe standaarden en maatregelen in nieuwe constructies is echter relatief eenvoudig. Deze graduele aanpa ...
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.