Knowledge for Climate/Climate changes Spatial Planning

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 11 / 11

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: q=kvk
Check title to add to marked list
Sort by
help
GS verdedigen zoetwaterproef \ PZC [Article]
2014
Het dagelijks bestuur van Zeeland schaart zich achter een experiment waarbij water uit zandige kreekruggen wordt opgepompt.
help
Hoe bloemkool nog jaren kan groeien [zoet water] \ PZC [Article]
Kutterink, J. \ 2014
De Zeeuwse bodem wordt droger en zouter. Driftig wordt door Deltares gezocht naar manieren om zoet water op te slaan. Aandacht voor opslag van regenwater in een kreekrug (Esther van Baaren), Frershmaker en Drains2buffer (Gualbert Oude Essink)
help
Nederlands-Franse samenwerking binnen project GO-FRESH [Monograph]
[ca. 2014]
In het project GO-FRESH (Geohydrological Opportunities FRESH water supply) onderzoekt een consortium bestaande uit Deltares, Alterra, KWR, Acacia en de Hogeschool Zeeland in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor landbouw kunnen ...
help
GO-FRESH : valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening [Monograph]
Oude Essink, G. \ Baaren, E. van \ Pauw, P. \ Sanchez, M.F. \ Zuurbier, K. \ Zwolsman, G. \ Berg, G. van den \ Velstra, J. \ Oosterwijk, J. \ Tolk, L. \ Brouwer, W. \ Schoevers, M. \ Vleuten, J. van der \ Veraart, J. \ Vreke, J. \ Schipper, P. \ 2014
Een consortium onderzoekt in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem. Hierbij wordt de ondergrond gebruikt voor opslag van zoet water in pe ...
help
GO-FRESH : drains2buffer : klimaatrobuuste zoete regenwaterlenzen in een verziltende omgeving [Poster]
[2013]
In zoute kwelgebieden is landbouw mogelijk dankzij de dunne zoete tot brakke regenwaterlenzen die drijven op het zoute grondwater. Echter, op enkele plaatsen in de Nederlandse Delta zijn deze regenwaterlenzen zo dun of zelfs afwezig dat zoutschade op ...
help
GO-FRESH : 3 showcases zoetwatervoorziening in de ZWD [Poster]
Oude Essink, G. \ [2013]
Doelstelling van GO-FRESH is: onderzoeken in hoeverre lokale maatregelen de zoetwater beschikbaarheid voor landbouw in de zuidwestelijke delta kunnen vergroten in een veranderend klimaat. Via optimaliseren zoetwatervoorraden dunne regenwaterlenzen en ...
help
GO-FRESH : Kreekrug Infiltratie Proef [Poster]
Baaren, E. van \ [2013]
Doel van de infiltratieproef is: droogteschade op en rond kreekruggen verminderen. Via hogere grondwaterstand en vervolgens meer irrigatiemogelijkheden vanuit het grondwater.
help
Veldproef freshmaker Ovezande (Zeeland) [Poster]
Zuurbier, K. \ Stuyfzand, P. \ Kooiman, J.W. \ [2013]
In grote delen van de Zuidwestelijke Delta is in droge perioden sprake van een zoetwatertekort: onvoldoende zoetwater is voorhanden voor irrigatie en lagere gewasopbrengsten zijn het gevolg. Op onder andere Zuid-Beveland blijken zoete grondwaterlenze ...
help
VVD-fractie : denk aan zoet water \ PZC [Article]
Kutterink, J. \ 2013
Zoet water wordt hèt probleem van de toekomst. Zowel voor gebruik als drinkwater als voor industrie en landbouw. Daarom moet minister Schultz steun bieden aan lokale initiatieven zoals het Zeeuwse Go Fresh.
help
Extra onderzoek Oosterscheldekering \ PZC [Article]
Kutterink, J. \ 2013
Minister Melanie Schultz geeft tijdens uitleg over Oosterscheldekering tevens haar mening over het Zeeuwse project Go Fresh.
help
Kick-off bijeenkomst GO-FRESH : valorisatie kansrijke oplossingen robuuste zoetwatervoorziening [Presentation]
Oude Essink, G. \ 2012
Doel van dit onderzoek: onderzoeken in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor landbouw in de zuidwestelijke delta kunnen vergroten, met focus op grondwater.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.